404

Marta Chmielewska

Zaletą prywatnych szkół wyższych jest ich umiejętność szybkiego dostosowywania się do...

Katarzyna Rzentarzewska

Studia na Uczelni Łazarskiego to solidne wykształcenie. Kadra naukowa wspierająca różne...

Małgorzata Realin

Po spędzeniu wakacji w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku zapragnęłam wziąć udział w programie internship i ponownie wyjechać do Ameryki. Znalezienie amerykanskiego pracodawcy i procedury...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja