404

Joanna Zimnoch

Distance learning nauczył mnie większej motywacji, rozwinął umiejętność szukania...

Iga Nowińska

Już w liceum interesowałam się diagnozowaniem krajowych problemów społeczno-...

Sergey Samuseu

Google is my first full time job after completion of BA in Business Economics at Lazarski, and I believe it speaks in the name of the school and it's educators. I cherish lot's of valuable...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja