404

Iga Nowińska

Już w liceum interesowałam się diagnozowaniem krajowych problemów społeczno-...

Anton Komyza

Na moim kierunku to profesorowie pomagają dokonać wyboru ścieżki edukacyjnej. Na uczelni...

Monika Pawłowska

Kiedy poproszono mnie o napisanie kilku słów na temat sucess story, moment ten jak dziś odciągałam w czasie… Zastanawiałam się nad tym czym jest dla mnie w ogóle sukces i czy moja zawodowa...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja