404

Anastasiya Rusilko

Pochodzę z Białorusi. Po ukończeniu szkoły średniej, szukałam uczelni, która...

Renata Dominiak

W kształceniu na odległość klasyczny profil nauczyciela zostaje przekonwertowany na model...

Michał Olbrychowski

Sukces w życiu zawodowym osiąga się tak samo jak w sporcie - ciężką pracą i konsekwencją w działaniu. Oprócz tego bardzo ważna jest wiara i determinacja. Wielu zawodników wygrywa nie siłą i...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja