404

Marta Chmielewska

Zaletą prywatnych szkół wyższych jest ich umiejętność szybkiego dostosowywania się do...

Julia Laweh-Amponsah

Uczelnia Łazarskiego to bardzo dobra uczelnia wyższa. Anglojęzyczne studia licencjackie...

Monika Pawłowska

Kiedy poproszono mnie o napisanie kilku słów na temat sucess story, moment ten jak dziś odciągałam w czasie… Zastanawiałam się nad tym czym jest dla mnie w ogóle sukces i czy moja zawodowa...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja