404

Julia Laweh-Amponsah

Uczelnia Łazarskiego to bardzo dobra uczelnia wyższa. Anglojęzyczne studia licencjackie...

Monika Adamin-Burda

Studiowanie w trybie przez internet jest bardzo atrakcyjną możliwością zdobycia wiedzy...

Sergey Samuseu

Google is my first full time job after completion of BA in Business Economics at Lazarski, and I believe it speaks in the name of the school and it's educators. I cherish lot's of valuable...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja