404

Julia Laweh-Amponsah

Uczelnia Łazarskiego to bardzo dobra uczelnia wyższa. Anglojęzyczne studia licencjackie...

Siarhej Samuseu

Łazarski był niewątpliwie bardzo ważnym krokiem w moim życiu. Zdecydowałem się na studia...

Monika Pawłowska

Kiedy poproszono mnie o napisanie kilku słów na temat sucess story, moment ten jak dziś odciągałam w czasie… Zastanawiałam się nad tym czym jest dla mnie w ogóle sukces i czy moja zawodowa...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja