404

Askaniusz Sawicki

Stając u progu decyzji o wyborze uczelni szukałem oferty wychodzącej naprzeciw potrzebom...

Robert Kwiecień

Wybór Uczelni Łazarskiego w głównej mierze był spowodowany dobrą ofertą programową oraz...

Sergey Samuseu

Google is my first full time job after completion of BA in Business Economics at Lazarski, and I believe it speaks in the name of the school and it's educators. I cherish lot's of valuable...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja