404

Krzysztof Knapik

Oferta studiów na odległość jest dostosowana do potrzeb wszystkich tych, którzy nie mogą...

Askaniusz Sawicki

Stając u progu decyzji o wyborze uczelni szukałem oferty wychodzącej naprzeciw potrzebom...

Małgorzata Realin

Po spędzeniu wakacji w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku zapragnęłam wziąć udział w programie internship i ponownie wyjechać do Ameryki. Znalezienie amerykanskiego pracodawcy i procedury...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja