1
Kierunek lekarski

5 maja 2017 roku na naszej Uczelni po raz pierwszy Wydział Medyczny rozpoczął rekrutację.

Studia jednolite magisterskie lekarskie będą trwały 6 lat. 

Limit przyjęć – 60 miejsc 

Opłaty za studia

 • Opłata rekrutacyjna – 2 000 zł
 • Wysokość czesnego za semestr – 26 000 zł

Ogólne zasady rekrutacji

Podstawą przyjęcia kandydatów na studia będą wyniki egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów: 

 • biologia, 
 • chemia,
 • fizyka lub matematyka.

Kandydaci ze starą maturą, którzy na egzaminie maturalnym nie zdawali egzaminów z wymaganych przedmiotów lub posiadają zagraniczne świadectwo dojrzałości, mogą przystąpić do egzaminów organizowanych przez Uczelnię.

   

Rekrutacja kandydatów na studia odbywać się będzie na zasadzie konkursu świadectw. Kandydaci będą kwalifikowani według całkowitej liczby zdobytych punktów rekrutacyjnych. Lista rankingowa rozpoczynają się od osoby, która zdobyła największą liczbę punktów. W razie pojawienia się wolnych miejsc, przyjmowane są kolejne osoby z listy rankingowej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego jest:

 • rejestracja w formularzu rekrutacyjnym,
 • uiszczenie opłaty rekrutacyjnej,
 • złożenie dokumentów.

Podstawowe dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie (wydrukowane z systemu rejestracji internetowej),
 • oryginał świadectwa dojrzałości,
 • kopia dokumentu tożsamości,
 • aktualna fotografia,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

   

Chcesz wiedzieć więcej?