Opłaty za studia

Tabele opłat za studia 2014/15

Rozwiń odpowiednią zakładkę aby poznać opłaty za wybrane przez Ciebie studia:

Studia licencjackie oraz jednolite magisterskie polskojęzyczne

Studia I stopnia licencjackie
oraz jednolite magisterskie
czesne za studia stacjonarne czesne za studia niestacjonarne

semestr

semestr w 4 ratach

semestr

semestr w 4 ratach

Prawo

   
  3960 zł 990 zł 3300 zł 825 zł

  Ekonomia

  • Ekonomia menedżerska
  • Analiza ekonomiczna i biznesowa
   
  3720 zł 930 zł 3120 zł 780 zł

  Zarządzanie

  • Organizacja i zarządzanie
  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Marketing interaktywny
   
  3720 zł 930 zł 3120 zł 780 zł

  Zarządzanie przez internet

  • Organizacja i zarządzanie
  • Marketing interaktywny
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
   
  2640 zł 660 zł

  Finanse i rachunkowość

  • Finanse przedsiębiorstw
  • Bankowość i doradztwo finansowe
   
  3720 zł 930 zł 3120 zł 780 zł

  Stosunki międzynarodowe

  • Handel zagraniczny w dobie globalizacji
  • Studia europejskie
   
  3540 zł 885 zł 2940 zł 735 zł

  Administracja

  • Administrowanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Administrowanie jednostkami samorządu terytorialnego
  • Administrowanie organizacjami
  • Administrowanie państwem
  • Administrowanie służbami porządku publicznego
  • Administrowanie Unią Europejską
   
  2160 zł 540 zł 1920 zł 480 zł

  Studia magisterskie polskojęzyczne

  Studia II stopnia magisterskie czesne za studia stacjonarne czesne za studia niestacjonarne

  semestr

  semestr w 4 ratach

  semestr

  semestr w 4 ratach

  Ekonomia

  • Ekonomia menedżerska
  • Finanse i bankowość
  • Zarządzanie projektami
  • Praktyka  zarządzania ludźmi
  • Biznes na rynkach wschodnich
   
  3720 zł 930 zł 3120 zł 780 zł

  Ekonomia przez internet

  • Ekonomia menedżerska
  • Praktyka  zarządzania ludźmi
   
  2640 zł 660 zł

  Stosunki międzynarodowe

  • Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
   
  3540 zł 885 zł 3120 zł 780 zł

  Administracja

  • Administracja europejska, rządowa i samorządowa
  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Zamówienia publiczne
  • Zarządzanie ochroną zdrowia
   
  2160 zł 540 zł 1920 zł 480 zł

  Master in Public Administration

  3480 zł 870 zł

  Studia licencjackie anglojęzyczne

  Studia I stopnia - licencjackie

   

  Studenci z PL, UE, Białorusi, Ukrainy

   

  Studenci spoza UE

   

  semestr

  w 4 ratach

  Ekonomia

  • Business Economics
  • E-Business
   

  4 716 zł

  1 179 zł

  1800 EUR

   

  Stosunki międzynarodowe

  • European Studies
   

  4 716 zł

  1 179 zł

  1800 EUR

  Zarządzanie

  • Logistics
  • Tourism and Travel Management

  4 716 zł

  1 179 zł

  1800 EUR

  Programy z podwójnym dyplomem

  • BA in Business Economics
  • BA in International Relations and European Studies
   

  6 420 zł

  1 605 zł

  2250 EUR

  Studia magisterskie anglojęzyczne

  Studia II stopnia - magisterskie

  Studenci z PL, UE, Białorusi, Ukrainy

  Studenci spoza UE

  semestr

  w 4 ratach

  Ekonomia

  • International Business Economics
   

  4 716 zł

  1 179 zł

  1800 EUR

  Stosunki międzynarodowe

  • Contemporary Politics
  • European Administration
   

  4 716 zł

  1 179 zł

  1800  EUR

  Programy z podwójnym dyplomem

  • MSc in International Business Economics
  • MA in International Relations - Contemporary Politics
  • MA in International Relations - European Administration
   

  6 420 zł

  1 605 zł

  2250 EUR

  Opłaty dodatkowe

  Oprócz czesnego Uczelnia pobiera opłatę wpisowe oraz opłaty za wydanie dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w wysokości określonej poniżej:

  • opłaty za wpisowe na studia w języku polskim i angielskim -
   dla kandydatów płacących w PLN - 400 zł,
   dla kandydatów z UE, Białorusi i Ukrainy – 450 PLN
   dla kandydatów spoza UE, Białorusi i Ukrainy - 150 Euro
  • legitymacja studencka (elektroniczna)  - 17 zł
  • dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł
  • duplikat legitymacji studenckiej – 25,50 zł
  • duplikat dyplomu ukończenia studiów – 90 zł
  • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł
  • wyciąg karty z przebiegu studiów – 40 zł

   

  Konta bankowe

  Wpłaty wpisowego w PLN:

      PKO BP XVI Oddział w Warszawie, ul. Wałbrzyska 11
      nr rachunku: 35 1020 1169 0000 8102 0011 1922

  Wpłaty wpisowego w EUR:

      PKO BP S.A. III Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35/41
      nr rachunku: PL 50 1020 1026 0000 1302 0222 9235
      SWIFT BPKOPLPW

  Wpłaty za studia podyplomowe:

      Alior Bank  SA O/Warszawa
      59 2490 0005 0000 4600 8931 1920 

  Bieżące opłaty za studia prosimy wnosić na indywidualny rachunek bankowy:

      Numer rachunku można znaleźć w Wirtualnej Uczelni w menu "Twoje studia -> Twoje dane" w polu Subkonto.


  UWAGA: Uczelnia uznaje za termin wpłaty wpisowego lub opłaty semestralnej dzień, w którym pieniądze wpłyną na rachunek szkoły.

  W przypadku rezygnacji ze studiów wpisowe wpłacone na rachunek uczelni oraz wpłaty dokonane w poczet opłat za semestr, których termin uiszczenia w chwili skreślenia z listy studentów już upłynął, nie podlegają zwrotowi.

  Kontakt

  Kwestura - obsługa studentów w kwestii rozliczeń finansowych

  • sektor D, II piętro, pok. 203
   tel.: (+48 22) 54 35 463

  Kasa

  • sektor A, parter, pok. 5
   tel.: tel.: (+48 22) 54 35 464

  Sławomir Lubaszka

  Studiowanie na platformie LDL dało mi szansę na zdobycie wyższego wykształcenia, a przede...

  Krzysztof Knapik

  Oferta studiów na odległość jest dostosowana do potrzeb wszystkich tych, którzy nie mogą...

  Sergey Samuseu

  Google is my first full time job after completion of BA in Business Economics at Lazarski, and I believe it speaks in the name of the school and it's educators. I cherish lot's of valuable...

  Partnerzy Programów Edukacyjnych

  Uniwersytety partnerskie i akredytacja