Opłaty za studia

Tabele opłat za studia 2015/16

Rozwiń odpowiednią zakładkę aby poznać opłaty za wybrane przez Ciebie studia:

Studia licencjackie oraz jednolite magisterskie polskojęzyczne

Studia I stopnia licencjackie
oraz jednolite magisterskie
czesne za studia stacjonarne czesne za studia niestacjonarne

semestr

semestr w 4 ratach

semestr

semestr w 4 ratach

Prawo

   
  4260 zł 1065 zł 3480 zł 870 zł

  Ekonomia

  • Analiza ekonomiczna i biznesowa
  • Ekonomia energetyki
  • Ekonomia menedżerska
   
  3960 zł 990 zł 3300 zł 825 zł

  Zarządzanie

  • Innowacje i przedsiębiorczość
  • Komunikacja w biznesie 
  • Marketing interaktywny
  • Zarządzanie organizacją
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie sprzedażą
   
  3960 zł 990 zł 3300 zł 825 zł

  Zarządzanie przez internet

  • Zarządzanie organizacją
  • Marketing interaktywny
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
   
  2760 zł 690 zł

  Finanse i rachunkowość

  • Bankowość
  • Doradztwo finansowe i podatkowe
  • Księgowość w małych i średnich firmach
  • Rachunkowość finansowa
   
  3960 zł 990 zł 3300 zł 825 zł

  Stosunki międzynarodowe

  • Handel zagraniczny w dobie globalizacji
  • Studia europejskie
  • Transport, Spedycja, Logistyka
   
  3540 zł 885 zł 2940 zł 735 zł

  Administracja

  • Administrowanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Administrowanie jednostkami samorządu terytorialnego
  • Administrowanie organizacjami
  • Administrowanie państwem
  • Administrowanie służbami porządku publicznego
  • Administrowanie Unią Europejską
   
  2160 zł 540 zł

  Studia magisterskie polskojęzyczne

  Studia II stopnia magisterskie czesne za studia stacjonarne czesne za studia niestacjonarne

  semestr

  semestr w 4 ratach

  semestr

  semestr w 4 ratach

  Ekonomia

  • Ekonomia menedżerska
  • Finanse i bankowość
  • Zarządzanie projektami
  • Praktyka  zarządzania ludźmi
  • Biznes na rynkach wschodnich
   
  3960 zł 990 zł 3300 zł 825 zł

  Ekonomia przez internet

  • Ekonomia menedżerska
  • Praktyka  zarządzania ludźmi
   
  2760 zł 690 zł

  Stosunki międzynarodowe

  • Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowym
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
   
  3540 zł 885 zł 2940 zł 735 zł

  Administracja

  • Administracja europejska, rządowa i samorządowa
  • Gospodarowanie nieruchomościami
  • Zamówienia publiczne
  • Zarządzanie ochroną zdrowia
   
  2160 zł 540 zł

  Studia licencjackie anglojęzyczne

  Studia I stopnia - licencjackie

   

  Studenci z PL, UE, Białorusi, Ukrainy

   

  Studenci spoza UE

   

  semestr

  w 4 ratach

  Finance and Accounting

  5160 zł

  1290 zł

  1800 EUR

  Economics

  • Business Economics

  5160 zł

  1290 zł

  1800 EUR

  International Relations

  • European Studies
   

  5160 zł

  1290 zł

  1800 EUR

  Management

  • E-business
  • Tourism and Travel Management

  5160 zł

  1290 zł

  1800 EUR

  Programy z podwójnym dyplomem

  • BA in Business Economics
  • BA in International Relations and European Studies
   

  6660 zł

  1665 zł

  2250 EUR

  Studia magisterskie anglojęzyczne

  Studia II stopnia - magisterskie

  Studenci z PL, UE, Białorusi, Ukrainy

  Studenci spoza UE

  semestr

  w 4 ratach

  Ekonomia

  • International Business Economics
   

  5160 zł

  1290 zł

  1800 EUR

  Stosunki międzynarodowe

  • Contemporary Politics
  • European Administration
   

  5160 zł

  1290 zł

  1800  EUR

  Programy z podwójnym dyplomem

  • MSc in International Business Economics
  • MA in International Relations - Contemporary Politics
  • MA in International Relations - European Administration
   

  6660 zł

  1665 zł

  2250 EUR

  Opłaty dodatkowe

  Oprócz czesnego Uczelnia pobiera opłatę wpisowe oraz opłaty za wydanie dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w wysokości określonej poniżej:

  • opłaty za wpisowe na studia w języku polskim i angielskim -
   dla kandydatów płacących w PLN - 400 zł,
   dla kandydatów z UE, Białorusi i Ukrainy – 450 PLN
   dla kandydatów spoza UE, Białorusi i Ukrainy - 150 Euro
  • legitymacja studencka (elektroniczna)  - 17 zł
  • dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami – 60 zł
  • duplikat legitymacji studenckiej – 25,50 zł
  • duplikat dyplomu ukończenia studiów – 90 zł
  • dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł
  • wyciąg karty z przebiegu studiów – 40 zł

   

  Konta bankowe

  Wpłaty wpisowego w PLN:

      PKO BP XVI Oddział w Warszawie, ul. Wałbrzyska 11
      nr rachunku: 35 1020 1169 0000 8102 0011 1922

  Wpłaty wpisowego w EUR:

      PKO BP S.A. III Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35/41
      nr rachunku: PL 50 1020 1026 0000 1302 0222 9235
      SWIFT BPKOPLPW

  Wpłaty za studia podyplomowe:

      Alior Bank  SA O/Warszawa
      59 2490 0005 0000 4600 8931 1920 

  Bieżące opłaty za studia prosimy wnosić na indywidualny rachunek bankowy:

      Numer rachunku można znaleźć w Wirtualnej Uczelni w menu "Twoje studia -> Twoje dane" w polu Subkonto.


  UWAGA: Uczelnia uznaje za termin wpłaty wpisowego lub opłaty semestralnej dzień, w którym pieniądze wpłyną na rachunek szkoły.

  W przypadku rezygnacji ze studiów wpisowe wpłacone na rachunek uczelni oraz wpłaty dokonane w poczet opłat za semestr, których termin uiszczenia w chwili skreślenia z listy studentów już upłynął, nie podlegają zwrotowi.

  Kontakt

  Kwestura - obsługa studentów w kwestii rozliczeń finansowych

  • sektor D, II piętro, pok. 203
   tel.: (+48 22) 54 35 463

  Kasa

  • sektor A, parter, pok. 5
   tel.: tel.: (+48 22) 54 35 464

  Nadzieja Krupnik

  W Uczelni Łazarskiego sam decydujesz, czego i w jaki sposób się uczysz. Wykładowcy są...

  dr Jarosław Neneman

  W dydaktyce najbardziej cenię gry, w które gram ze studentami podczas teorii gier oraz...

  Sergey Samuseu

  Google is my first full time job after completion of BA in Business Economics at Lazarski, and I believe it speaks in the name of the school and it's educators. I cherish lot's of valuable...

  Partnerzy Programów Edukacyjnych

  Uniwersytety partnerskie i akredytacja