1
Skróć swoją drogę do dyplomu

Uznamy Twój dorobek zawodowy.

Procedura uznania doświadczenia zawodowego

Teraz w Łazarskim możesz  zdobyć dyplom szybciej niż zwykli studenci. Doceniamy Twoje doświadczenie zawodowe.

Dzięki nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym z 1 października 2014 r. zdobyte w pracy czy podczas szkoleń kompetencje zwalniają Cię z obowiązku realizowania tych przedmiotów, które odpowiadają Twoim kwalifikacjom zawodowym. Wszystko to odbywa się w ramach procedury uznania dorobku zawodowego.

To  idealne rozwiązanie, jeśli chcesz uzupełnić swoje wykształcenie, by dalej rozwijać się zawodowo.


Możesz skorzystać z procedury, jeśli:

 • posiadasz świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • posiadasz tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 • posiadasz tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.
 • oszczędzasz czas  - okres studiów możesz skrócić nawet o połowę,
 • nie musisz realizować zajęć, z których masz już specjalistyczną wiedzę,
 • masz indywidualny plan nauki częściowo realizowany w formie e-learning, dzięki czemu łatwo połączysz studia z pracą,
 • płacisz tylko za przedmioty, na które uczęszczasz.

 

 

 

Jak zostać naszym studentem?
Złóż dokumenty w dziale rekrutacji
Dostarcz osobiście, pocztą lub mailem: świadectwo maturalne - przy aplikacji na studia I stopnia lub dyplom ukończenia studiów wyższych - przy aplikacji na studia II stopnia, życiorys, certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń oraz odpowiednie podanie:
Zapoznaj się z wstępną opinią Tutora
W ciągu 2 tygodni Dziekan przygotuje wstępną opinię określającą, które przedmioty mogą zostać uznane, program studiów wraz z szacunkowym czasem ukończenia studiów, sposóbem realizacji programu oraz kosztami - za uznane przedmioty nie wnosi się opłaty.
Podpisz umowę i wnieś opłatę
Jeśli decyzja Dziekana spełnia Twoje oczekiwania, dział rekrutacji przygotuje umowę o warunkach odpłatności za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się. Opłata za przeprowadzenie procedury wynosi 950zł.
Podejdź do egzaminu
Egzamin składa się z prezentacji rozwiązania case study - projektu wybranego wspólnie z tutorem oraz rozmowy z ekspertami. Prezentacja odbywa się przed Komisją Wydziałową, która wystawia oceny za uznane przedmioty.
Zapisz się na studia
Wypełnij formularz rekrutacyjny i dołącz wymagane dokumety, których odpowiednie wykazy znajdziesz na dole strone.
zostań studentem
Witaj w gronie studentów Uczelni Łazarskiego. Zachęcamy do pobrania przydatnych informacji, ktre przygotowaliśmy dla osób rozpoczynającyh naukę u nas!

Studia I stopnia i jednolite magisterskie prawo

Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych. Zapoznaj się ze sposobem przeliczania punktów (pdf do pobrania) lub skontaktuj się z działem rekrutacji.

Nie posiadasz 240 pkt rekrutacyjnych? Napisz do nas!

Dokumenty potrzebne do zapisu:

 • formularz zgłoszeniowy (wydrukowany z maila po rejestracji online i podpisany)
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
 • kopia dowodu tożsamości
 • fotografia (format jak do dowodu - 35mm x 45mm)
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - płatne przelewem lub na miejscu w kasie Uczelni

dodatkowo na studia w języku angielskim:

 • certyfikat językowy potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie B2 lub zdanie testu z języka angielskiego na poziomie B2

Studia II stopnia

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Bronisz się w późniejszym terminie? Dostarcz zaświadczenie o obronie.

Ukończyłeś kierunek niepokrewny? Napisz do nas!

Dokumenty potrzebne do zapisu:

 • formularz zgłoszeniowy (wydrukowany z maila po rejestracji online i podpisany)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
 • kopia dowodu tożsamości
 • fotografia (format jak do dowodu - 35mm x 45mm)
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej - płatne przelewem lub na miejscu w kasie Uczelni

dodatkowo na studia w języku angielskim:

 • certyfikat językowy potwierdzający znajomość angielskiego na poziomie B2 lub zdanie testu z języka angielskiego na poziomie B2

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 400 zł prosimy wpłacać na konto:

PKO BP XVI Oddział w Warszawie, ul. Wałbrzyska 11

nr rachunku: 35 1020 1169 0000 8102 0011 1922

Chcesz wiedzieć więcej?