Zniżki dla kandydatów
Stypendium granty Łazarskiego

Stypendium dla wyróżniających się maturzystów, ubiegających się o przyjęcie na Uczelnię Łazarskiego, wykazujących szczególne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej. Laureatowi gwarantujemy zwolnienie z opłat za pierwszy rok studiów, bez względu na to jaki wybierze kierunek czy specjalność.

Studiuj za darmo

100% zniżki na pierwszy rok nauki dla Laureatów Olimpiad. W następnych latach zniżka może być prolongowana w formie Stypendium Rektora. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej z pierwszego roku studiów nie mniejszej niż 4,30. Wysokość przyznanej zniżki zależy od średniej ocen, a także aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni.

Stypendium Rektora

Stypendium dla wyróżniających się absolwentów szkół średnich, którzy osiągnęli wysokie wyniki na maturze. Wymagane progi punktowe:

- 400-499 pkt rekrutacyjnych przysługuje zniżka w wysokości 30% na I rok studiów

- 500-600 pkt rekrutacyjnych przysługuje zniżka w wysokości 50% na I rok studiów

Zniżka dla kandydatów, zapisanych na studia przed końcem sierpnia. Obowiązuje tylko przez okres pierwszego roku nauki.

Zniżka na studia przez Internet

Kandydaci na studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którzy zapiszą się do 31 sierpnia, otrzymają zniżkę w wysokości 15% na pierwszy rok nauki.

Zniżki dla studentów
Stypendia

Każdy student Uczelni Łazarskiego ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Uczelnia oferuje stypendia socjalne, sportowe, naukowe, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi.

Zniżki dla studentów aktywnych społecznie

Studenci, którzy aktywnie angażują się w rozwój uczelni, działają w kołach naukowych, uczestniczą w akcjach promocyjnych lub wspierają: Dział Rekrutacji, Praktyk i Karier, Dział Marketingu i Rekrutacji, Dział Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych, Samorząd Studencki, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, mogą liczyć na zniżki w opłatach za studia. Wysokość zniżki jest uzależniona od stopnia zaangażowania w działalność społeczną.

Praca na rzecz uczelni

Studenci Uczelni Łazarskiego mają możliwość skorzystania z ofert pracy na umowę zlecenie, proponowanych przez poszczególne komórki organizacyjne szkoły. Aktualne oferty pracy zamieszczane są na stronie internetowej.

Zniżki dla absolwentów na studia II stopnia

Absolwenci Uczelni Łazarskiego, decydujący się na studia magisterskie na naszej uczelni, otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10% na pierwszy rok studiów lub 20% w przypadku uzyskania dyplomu rektorskiego za studia I stopnia.

Zniżka 75% na drugi kierunek

Studenci Wydziału Prawa i Administracji, którzy chcą równolegle studiować na Wydziale Ekonomii i Zarządzania oraz studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania podejmujący równoległe studia na Wydziale Prawa i Administracji, otrzymują 75% zniżki na jeden z kierunków. Zniżka jest przyznawana dla kierunku o niższym czesnym.

Zniżki na studia podyplomowe

Absolwenci Uczelni Łazarskiego, którzy podejmują studia podyplomowe na naszej uczelni mają prawo do 20% zniżki na dowolny kierunek, a członkowie Klubu Absolwenta - 25%.

Chcesz wiedzieć więcej?