Program Granty Łazarskiego

to program dla wyróżniających się kandydatów z Polski, którzy chcą studiować na Uczelni Łazarskiego. W ten sposób Uczelnia docenia ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe, sportowe, zainteresowania oraz zrealizowane projekty społeczno-kulturalne.

Dowiedz się więcej

Program Stypendium Naukowe Łazarskiego dla cudzoziemców

to program dla cudzoziemców, którzy chcą studiować na Uczelni Łazarskiego. W ten sposób Uczelnia docenia ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe, sportowe, zainteresowania oraz zrealizowane projekty społeczno-kulturalne.

Dowiedz się więcej

Zniżka dla najlepszych

30% zniżki na pierwszy rok studiów w formie stacjonarnej dla absolwentów szkół średnich, którzy osiągnęli wysokie wyniki na maturze.

Wymagany próg punktowy co najmniej 400 punktów rekrutacyjnych.

Zniżki dla absolwentów

Absolwenci Uczelni Łazarskiego, decydujący się na kolejne studia na naszej uczelni, otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 10% na pierwszy rok studiów i 30% na pierwszy rok studiów w przypadku uzyskania dyplomu rektorskiego.

Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.

Zniżka rodzinna

10% zniżki na pierwszy rok studiów przysługuje członkom rodzin absolwentów oraz studentów Uczelni Łazarskiego, którzy ukończyli pierwszy rok studiów.

Stypendia

Każdy student Uczelni Łazarskiego ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium.
Uczelnia oferuje stypendia socjalne, sportowe, naukowe, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi.

 

 

 

Zniżki dla studentów aktywnych społecznie

Studenci, którzy aktywnie angażują się w rozwój uczelni, działają w kołach naukowych, uczestniczą w akcjach promocyjnych lub wspierają: Dział Rekrutacji, Praktyk i Karier, Dział Marketingu i Rekrutacji, Dział Studenckich Inicjatyw Zewnętrznych, Samorząd Studencki, Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, mogą liczyć na zniżki w opłatach za studia.

Wysokość zniżki jest uzależniona od stopnia zaangażowania w działalność społeczną.

Praca na rzecz uczelni

Studenci Uczelni Łazarskiego mają możliwość skorzystania z ofert pracy na umowę zlecenie, proponowanych przez poszczególne komórki organizacyjne szkoły. Aktualne oferty pracy zamieszczane są na stronie internetowej.

Zniżka 50% na drugi kierunek lub specjalność

Studenci, którzy chcą równolegle studiować drugi kierunek lub specjalność otrzymują 50% zniżki na kierunek lub specjalność o niższym czesnym.

Zniżki na studia podyplomowe

Absolwenci Uczelni Łazarskiego, którzy podejmują studia podyplomowe na naszej uczelni mają prawo do 20% zniżki na dowolny kierunek, a członkowie Klubu Absolwenta -25%.

Powyższe zniżki nie łączą się. Wybierz tę najbardziej korzystną dla Ciebie. Zniżki nie dotyczą studiów na Wydziale Medycznym, na kierunku prawo lotnicze z pilotażem na Wydziale Prawa i Administracji oraz na specjalności zarządzanie linią lotniczą na kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji.