O programie

Granty Łazarskiego to program dla wyróżniających się kandydatów, którzy chcą studiować na Uczelni Łazarskiego. W ten sposób Uczelnia docenia ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe, sportowe, zainteresowania oraz zrealizowane projekty społeczno-kulturalne.

Dla kogo

Uczestnikiem Programu może zostać każdy kandydat zainteresowany podjęciem studiów na Uczelni Łazarskiego z wyłączeniem kandydatów na kierunek lekarski i kierunek prawo lotnicze z pilotażem.

Osoba zainteresowana wzięciem udziału w programie powinna dopełnić następujących formalności:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną zaznaczając odpowiednie zgody,
  • powyższe dokumenty (wraz z filmem/prezentacją) dostarczyć do Biura Rekrutacji Uczelni Łazarskiego osobiście lub mailowo do dnia 31 sierpnia 2021 roku.

Sposób przyznawania grantów

Granty Łazarskiego przyznawane są w dwóch grupach. Grupa I jest przeznaczona dla obywateli polskich, Grupa II przeznaczona jest dla cudzoziemców. Ocenie podlegać będą wyróżniające się osiągnięcia, pasje, a także oryginalność i kreatywność zgłoszenia. 

Rozstrzygnięcie i wyłonienie Laureatów nastąpi do 15 września 2021 roku.

Grupa I

Nagrodą dla Zwycięzcy Grupy I Programu jest 100% zniżki, a dla dwóch pozostałych Laureatów 50% zniżki, na pierwszy rok nauki (dwa semestry) na wybranym kierunku studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz kierunku prawo lotnicze z pilotażem (zgodnie z Regulaminem), w roku akademickim 2021/2022.

W grupie I zostaną przyznane łącznie maksymalnie 3 nagrody.

 

Zwycięzcy Programu:

I miejsce - Kaja Jabłońska

wyróżnienia - Jan Jarema i Nikodem Michniewicz

 

 

Grupa II

Nagrodą dla Zwycięzcy Grupy II Programu jest 50% zniżki, a dla dwóch pozostałych Laureatów 30% zniżki, na pierwszy rok nauki (dwa semestry) na wybranym kierunku studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego oraz kierunku prawo lotnicze z pilotażem (zgodnie z Regulaminem), w roku akademickim 2021/2022.

W Grupie II zostaną przyznane łącznie maksymalnie 3 nagrody.

 

Zwycięzcy Programu:

I miejsce - Kristina Tytova

wyróżnienia - Valeriia Kuznietsova i Kostiantyn Okhrimenko