O programie

Granty Łazarskiego to program dla wyróżniających się kandydatów, którzy chcą studiować na Uczelni Łazarskiego. W ten sposób Uczelnia docenia ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe, sportowe, zainteresowania oraz zrealizowane projekty społeczno-kulturalne.

Dla kogo

Uczestnikiem Programu może zostać każdy kandydat z polskim obywatelstwem zainteresowany podjęciem studiów na Uczelni Łazarskiego z wyłączeniem kandydatów na kierunek lekarski, pielęgniarstwo, kierunek prawo lotnicze z pilotażem oraz specjalności zarządzanie linią lotniczą.

Osoba zainteresowana wzięciem udziału w programie powinna dopełnić następujących formalności:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną zaznaczając odpowiednie zgody,
  • powyższe dokumenty (wraz z filmem/prezentacją) dostarczyć do Biura Rekrutacji Uczelni Łazarskiego osobiście lub mailowo do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Sposób przyznawania grantów

Ocenie podlegać będą wyróżniające się osiągnięcia, pasje, a także oryginalność i kreatywność zgłoszenia. 

Rozstrzygnięcie i wyłonienie Laureatów nastąpi do 15 września 2022 roku.

CO MOŻNA WYGRAĆ

Nagrodą dla Zwycięzcy Programu jest 100% zniżki, a dla dwóch pozostałych Laureatów 50% zniżki, na pierwszy rok nauki (dwa semestry) na wybranym kierunku studiów, z wyłączeniem kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, kierunku prawo lotnicze z pilotażem oraz specjalności zarządzanie linią lotniczą (zgodnie z Regulaminem), w roku akademickim 2022/2023.

Zostaną przyznane łącznie maksymalnie 3 nagrody.

 

WYNIKI PROGRAMU "GRANTY ŁAZARSKIEGO" 2022/2023

Zwycięzca - Maciej Czerwiński

Wyróżnienie - Bartłomiej Kępiński