O programie

Granty Łazarskiego to program dla wyróżniających się kandydatów, którzy chcą studiować na Uczelni Łazarskiego. W ten sposób Uczelnia docenia ich dotychczasowe osiągnięcia naukowe, sportowe, zainteresowania oraz zrealizowane projekty społeczno-kulturalne.

 

 

Dla kogo

Uczestnikiem Programu może zostać każdy kandydat zainteresowany podjęciem studiów na Uczelni Łazarskiego z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

Osoba zainteresowana wzięciem udziału w programie powinna dopełnić następujących formalności:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zaznaczyć odpowiednie zgody i zapoznać się z klauzulą informacyjną;
  • powyższe dokumenty (dla osób z Programu I również film) dostarczyć do Biura Rekrutacji Uczelni Łazarskiego osobiście lub mailowo.

Sposób przyznawania grantów

Granty Łazarskiego przyznawane są w trzech kategoriach - kategoria I i II Programu jest przeznaczona dla obywateli polskich, kategoria III przeznaczona jest dla cudzoziemców. Ocenie podlegać będą wyróżniające się osiągnięcia, pasje, a także oryginalność i kreatywność zgłoszenia. 

Nagrody dla laureatów

I i II kategoria

Nagrodą dla Laureatów I i II kategorii Programu jest 100% zniżki na pierwszy rok nauki (dwa semestry) na wybranym przez Laureata kierunku studiów (zgodnie z Regulaminem), w roku akademickim 2018/2019. W kategorii I i II zostanie przyznanych łącznie maksymalnie 8 nagród.

 

 

III kategoria

Nagrodą dla Laureatów III kategorii Programu jest 30% zniżki na pierwszy rok nauki (dwa semestry) na wybranym przez Laureata kierunku studiów (zgodnie z Regulaminem) na Uczelni Łazarskiego, w roku akademickim 2018/2019. W kategorii III zostanie przyznanych łącznie maksymalnie 5 nagród.