kierunek:

Finance and Accounting

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów stacjonarne
(rekrutacja zakończona)

1 == 1| closedRight:true| closedAll:

Rekrutacja zakończona

Opis

Program nauczania na kierunku finanse i rachunkowość dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Łazarskiego należą do najlepiej opłacanych specjalistów według ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA.

Jako student finansów i rachunkowości:

 • dowiesz się, jak zarządzać działalnością dowolnego przedsiębiorstwa, prowadząc je ścieżką szybkiego wzrostu;
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce i za granicą;
 • przygotujesz się do zarządzania finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych i samorządów lokalnych;
 • nauczysz się skutecznie negocjować i podejmować strategiczne decyzje, by zwiększyć wyniki finansowe      przedsiębiorstwa;
 • dowiesz się, jak oceniać aktualną kondycję przedsiębiorstw i prognozować ich stan w przyszłości;
 • rozwiniesz zdolności interpersonalne, wysoko cenione na stanowiskach kierowniczych;
 • zyskasz możliwość opracowywania autorskich strategii biznesowych i kompleksowych projektów;
 • będziesz studiować w branżowym języku angielskim i poznasz branżowy język polski;
 • możesz skorzystać z szerokiego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię, organizowanych przez międzynarodowe korporacje, ambasady, urzędy państwowe i agencje reklamowe;
 • będziesz się uczyć od najlepszych – wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu.

Specjalności wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

Kariera po studiach

Ścieżka kariery zawodów prawniczych
 • banki
 • korporacje finansowe
 • korporacje audytowe
 • spółki consultingowe
 • przedsiębiorstwa doradztwa podatkowego
 • działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw różnej wielkości
 • własna działalność gospodarcza związana z sektorem finansowym

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Finance and Accounting
studia anglojęzyczne
rok rok rok
stacjonarne
opłata za semestr
7 680,00 zł
4 x 1 920,00 zł
1 740,00 €
4 x 435,00 €
7 920,00 zł
4 x 1 980,00 zł
1 800,00 €
4 x 450,00 €
8 160,00 zł
4 x 2 040,00 zł
1 860,00 €
4 x 465,00 €
Finance and Accounting
opłata za semestr
stacjonarne
rok7 680,00 zł
4 x 1 920,00 zł
1 740,00 €
4 x 435,00 €
rok7 920,00 zł
4 x 1 980,00 zł
1 800,00 €
4 x 450,00 €
rok8 160,00 zł
4 x 2 040,00 zł
1 860,00 €
4 x 465,00 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.