kierunek:

International Relations and European Studies (dwa dyplomy)

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów 3 lata

Forma studiów stacjonarne

Partnerem kierunku jest Coventry University

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Opis

Program studiów na kierunku International Relations and European Studies został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z brytyjskim Uniwersytetem Coventry. Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami nauczania. Studenci, studiując jeden kierunek, piszą jedną pracę licencjacką, ale otrzymują dwa dyplomy ukończenia studiów: brytyjski (wydany przez Uniwersytet Coventry) i polski (Uczelni Łazarskiego). Program studiów spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata.

Jako student International Relations and European Studies:

 • otrzymasz dwa dyplomy ukończenia studiów; 
 • poznasz mechanizmy rządzące globalną i europejską polityką;
 • nauczysz się analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne, w tym wyzwania i konflikty w perspektywie europejskiej i światowej;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zyskasz kompetencje analityczne i menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uniwersytetów, doświadczeni praktycy biznesu, byli i obecni dyplomaci oraz decydenci;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

 

 

Kariera po studiach

 • analiza polityczna
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • organizacje międzynarodowe
 • organizacje pozarządowe
 • dziennikarstwo
 • badania
 • kariera naukowa

Kadra

dr
Spasimir Domaradzki

politolog, obserwator wyborów z ramienia OBWE w latach 2004-2012

dr
Katarzyna Gmaj

socjolog, członek Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich VI kadencji

dr
Ostap Kushnir

politolog, członek Canadian Association of Slavists oraz American Political Science Association oraz rady redakcyjnej "Central European Journal of International and Security Studies"

dr
Michał Kuź

politolog, członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr
Jan Grzymski

politolog, członek redakcji "Przeglądu Europejskiego", członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

dr
Iryna Polets

antropolog społeczny

mgr
Jerzy Zarzycki-Siek

politolog, prawnik, analityk w Departamencie Planowania Strategii i Polityki zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

dr
Christopher Lash

historyk, dziennikarz, członek British Association for Slavonic and East European Studies

dr hab.
Krzysztof Łazarski

historyk, politolog, były pracownik naukowy Georgetown University, Hoover Institution, Stanford University

Cennik

studia angielojęzyczneopłata za semestr
studia I stopniastacjonarne
podwójny dyplom
International Relations and European Studies (dwa dyplomy) 7 920,00 zł
1 900,00 €
4 x 1 980,00 zł

Jak zostać studentem

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej*

Opłata wynosi 400 PLN dla obywateli Polski, Białorusi i Ukrainy lub 200 euro dla kandydatów z innych państw.

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
  Deutsche Bank Polska S.A

  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.
 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować