kierunek:

Management

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów 3 lata

Forma studiów stacjonarne

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Opis

Program studiów na kierunku Management dopasowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Program studiów spełnia potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i całego świata. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA. 

Jako student Management:

 • poznasz podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, finansami i zasobami ludzkimi;
 • dowiesz się, jak przekuć pomysł w realny biznes odnoszący sukcesy, analizując przypadki konkretnych przedsiębiorstw; 
 • nauczysz się nowoczesnych metod i narzędzi planowania, organizowania, motywowania i kontroli zarządczej, niezbędnych do pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich;
 • poszerzysz kompetencje z zakresu zarządzania projektami, organizując konferencje naukowe oraz wstępując do kół naukowych;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy, a także doświadczeni praktycy biznesu;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych.

Specjalności wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

Kariera po studiach

 • działy odpowiedzialne za produkcję, usługi, marketing, sprzedaż i administrację, niezależnie od branży
 • agencje i podmioty zajmujące się marketingiem i promocją
 • firmy consultingowe lub podmioty wyszukujące specjalistów na rynku pracy
 • podmioty non-profit
 • międzynarodowe korporacje
 • banki i instytucje finansowe
 • podmioty zajmujące się podróżami i turystyką
 • agencje reklamowe i PR
 • przedsiębiorstwa logistyczne

Kadra

prof. dr hab.
Krystyna Iglicka-Okólska

ekonomistka, sekretarz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, ekspert Komisji Europejskiej w latach 2007-2016

dr hab.
Aleksandra Laskowska-Rutkowska

ekonomistka, ekspert w obszarze logistyki i innowacji

mgr
Katarzyna Marton-Gadoś

ekonomistka

mgr
Agnieszka Dłutek

ekonomistka

dr
Krzysztof Beck

ekonomista, laureat konkursu GUS na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki

dr
Łukasz Konopielko

ekonomista, doktor University College London, ekspert funduszy UE

dr
Jan Grzymski

politolog, członek redakcji "Przeglądu Europejskiego", członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

dr
Ostap Kushnir

politolog, członek Canadian Association of Slavists oraz American Political Science Association oraz rady redakcyjnej "Central European Journal of International and Security Studies"

dr
Iryna Polets

antropolog społeczny

dr
Mateusz Dróżdż

prawnik, członek Stałej Grupy Ekspertów Rady Bezpieczeństwa Imprez Masowych, członek rady nadzorczej Ekstraklasy S.A. i Zagłębie Lubin S.A.

Cennik

studia angielojęzyczneopłata za semestr
studia I stopniastacjonarne
polski dyplom
Management 6 720,00 zł
1 600,00 €
4 x 1 680,00 zł

Jak zostać studentem

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej*

Opłata wynosi 400 PLN dla obywateli Polski, Białorusi i Ukrainy lub 200 euro dla kandydatów z innych państw.

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
  Deutsche Bank Polska S.A

  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.
 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia