Specjalność na kierunku Management

Airline Management

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów stacjonarne
(rekrutacja zakończona)

1 == 1| closedRight:true| closedAll:

Rekrutacja zakończona

Opis kierunku

Uczelnia Łazarskiego nieustannie poszukuje sposobów i narzędzi, które pozwolą zoptymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze. Konieczność kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji osób już uczestniczących w procesie zarządzania lub nadzorowania podmiotów lotniczych w obliczu nowych wyzwań stojących przed branżą jest dziś warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformy lotnictwa.

Program Airline Management został stworzony, aby dostosować się do wymagań i wyzwań zmieniającej się branży. Specjalność skierowana jest do osób przygotowujących się do zarządzania linią lotniczą, w tym do nowych menedżerów w branży lotniczej, specjalistów z branży lotniczej, którzy wchodzą na stanowiska kierownicze, ale także do obecnych menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i odzwierciedlić swoje doświadczenie zawodowe.

Zalety:

 • innowacyjna wiedza z zakresu prawa, marketingu, ekonomii i zarządzania, HR, umiejętności miękkich;
 • rozwijanie praktycznych umiejętności podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych;
 • wiedza dostarczana przez doświadczonych ekspertów z zakresu lotnictwa cywilnego oraz wybitnych naukowców;
 • zajęcia warsztatowe w małych grupach.

Partnerzy specjalności

 


Studenci dowiedzą się między innymi o:

 • budowaniu i zarządzaniy relacjami z liniami lotniczymi;
 • zarządzaniu kryzysowym w lotnictwie;
 • zarządzaniu jakością w liniach lotniczych;
 • zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną;
 • zarządzanie finansami linii lotniczych;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy w liniach lotniczych;
 • marketingu i public relations;
 • zarządzaniu sprzedażą lotniczą.

Kariera po studiach

Specjalność Airline Management otwiera szereg możliwości rozwoju kariery na wszelkiego rodzaju stanowiskach kierowniczych:

 • firmy konsultingowe w zakresie zarządzania
 • firmy zajmujące się organizacją imprez i agencje turystyczne
 • globalne firmy IT i media społecznościowe
 • podmioty handlu międzynarodowego
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • firmy ubezpieczeniowe

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Airline Management
studia anglojęzyczne
rok rok
stacjonarne
opłata za semestr
9 480,00 zł
4 x 2 370,00 zł
2 160,00 €
4 x 540,00 €
9 720,00 zł
4 x 2 430,00 zł
2 220,00 €
4 x 555,00 €
Airline Management
opłata za semestr
stacjonarne
rok9 480,00 zł
4 x 2 370,00 zł
2 160,00 €
4 x 540,00 €
rok9 720,00 zł
4 x 2 430,00 zł
2 220,00 €
4 x 555,00 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.