kierunek:

Law in International Relations

Informacje o kierunku

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów stacjonarne
(rekrutacja zakończona)

1 == 1| closedRight:true| closedAll:

Rekrutacja zakończona

I miejsce w rankingu
wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej

Czołowe miesca w zestawieniach
Perspektyw i Rzeczpospolitej

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Nadajemy stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego

Opis kierunku

Program studiów magisterskich na kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych dostosowywany jest do aktualnych wymogów rynku pracy. Łączy w sobie główne obszary międzynarodowego prawa publicznego i prawa unijnego oraz polityczne aspekty stosunków międzynarodowych, a także zapewnia możliwość zyskania zaawansowanej wiedzy w tych dziedzinach. Program wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy i spoza niej. Wydział Prawa i Administracji jako jeden z najlepszych prywatnych wydziałów prawa w Polsce gwarantuje wysoką jakość nauczania i zapewnia studentom możliwość łączenia wiedzy prawniczej z praktycznymi aspektami stosunków międzynarodowych. Studia magisterskie na kierunku Prawo w stosunkach międzynarodowych to okazja, by zyskać dogłębną wiedzę o istocie międzynarodowych i europejskich procesów prawniczych i politycznych.

Jako student Prawa w stosunkach międzynarodowych:

 • Przygotujesz się do roli lidera i wpływania na zmiany prawne, polityczne i społeczne;
 • Nauczysz się prowadzić kompleksowe analizy i oceny bieżących zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych;
 • Pogłębisz wiedzę na temat prawnych aspektów funkcjonowania wspólnoty międzynarodowej i UE;
 • Zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym otoczeniu poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • Zdobędziesz umiejętności analityczne i prawnicze, które są wysoko cenione na rynku pracy;
 • Będziesz się uczyć od najlepszych – nasi wykładowcy to uznani naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, doświadczeni praktycy biznesu, a także obecni i byli dyplomaci i decydenci;
 • Zyskasz dostęp do specjalistycznego narzędzia, które umożliwi ci zweryfikowanie własnych umiejętności w konkretnych dziedzinach. Po weryfikacji otrzymasz szczegółowy raport, który jest cennym źródłem informacji o twoich mocnych punktach dla ciebie i twojego przyszłego pracodawcy;
 • Zdobędziesz kwalifikacje, które pomogą ci dołączyć do nowej, wysoko wykwalifikowanej międzynarodowej elity, szczególnie w dziedzinie prawa międzynarodowego i europejskiego, polityki i dyplomacji.

Kariera po studiach

 • Placówki dyplomatyczne i konsularne
 • Struktury rządowe i polityczne
 • Urzędy administracji centralnej i samorządowej
 • Międzynarodowe przedsiębiorstwa i NGO
 • Międzynarodowe kancelarie prawnicze
 • Instytucje UE
 • Korporacje
 • Media
 • Uczelnie
 • Ośrodki naukowe, badawcze i eksperckie

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Law in International Relations
studia anglojęzyczne
rok rok
stacjonarne
opłata za semestr
7 680,00 zł
4 x 1 920,00 zł
1 740,00 €
4 x 435,00 €
7 920,00 zł
4 x 1 980,00 zł
1 800,00 €
4 x 450,00 €
Law in International Relations
opłata za semestr
stacjonarne
rok7 680,00 zł
4 x 1 920,00 zł
1 740,00 €
4 x 435,00 €
rok7 920,00 zł
4 x 1 980,00 zł
1 800,00 €
4 x 450,00 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.