kierunek:

Management

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów stacjonarne

Przyjęcia na studia wyłącznie z procedury przeniesienia, uznania dorobku zawodowego oraz uznania pokrywających się przedmiotów.

Description

The course curriculum in the field of Management offers an excellent career boost to students who are seeking to advance their management knowledge after completion of their undergraduate degrees. This practical, dynamic, curriculum provides a broad range of management concepts to learn how to apply innovative tools and methods for planning, organising and supervising that are necessary at top managerial positions. Substantial part of a programme is delivered through group projects, case studies, field trips, class discussion, simulations, and in co-operation with prominent guest speakers from national and international companies.

As a business economics student:

 • you will gain cutting-edge expertise in corporate management, and ability to provide solutions to practical business issues by applying managerial theories;

 • you will learn how to analyse, design and manage new product processes in innovation and technology-based companies;
 • you will gain an opportunity to acquire the necessary skills to promote and apply the techniques of event organization;
 • you will gain a valuable experience of working in truly international environment through everyday contact with multicultural students from all over the world;
 • you will develop firm theoretical knowledge in management as well as the ability to carry out research in related fields;
 • you will be equipped with hard and soft skills required to successfully run your own business in a wide range of sectors;
 • you will learn how to apply innovative tools and methods for planning, organising and supervising that are necessary at top managerial positions;
 • you can take advantage of a wide range of internships offered by the University and held at international companies, governmental institutions and non-governmental organisations.
 • you will be learning from the best: our lecturers are renowned academicians and experienced business practitioners.

Career

This programme opens up a number of possible career opportunities in all kinds of managerial settings and roles at:

 • management consultant companies
 • event planning companies and tourism agencies
 • global IT and social media companies
 • international trade entities
 • advertising and marketing agencies
 • banks and international financial institutions
 • insurance companies

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2020/2021

Management
studia anglojęzyczne
opłata za semestr
rok rok
stacjonarne7 290,00 zł
4 x 1 822,50 zł
1 740,00 €
4 x 435,00 €
7 560,00 zł
4 x 1 890,00 zł
1 800,00 €
4 x 450,00 €
Management
opłata za semestr
stacjonarne
rok7 290,00 zł
4 x 1 822,50 €
1 740,00 €
4 x 435,00 €
rok7 560,00 zł
4 x 1 890,00 €
1 800,00 €
4 x 450,00 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
 • Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.