kierunek:

lekarski

Informacje o kierunku

wydział Wydział Medyczny

typ studiów jednolite studia magisterskie

język podstawowy polski

czas trwania studiów 6 lat

Forma studiów stacjonarne

Opis kierunku

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych. 

Jako student kierunku lekarskiego:

 • będziesz kształcił się w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych - m.in. z modeli anatomicznych wysokiej wierności wykonanych w technologii 3D;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najwyższej jakości placówkach medycznych;
 • podczas zajęć praktycznych rozwiniesz umiejętności komunikacji z pacjentem;
 • będziesz mógł skorzystać z bogatej oferty dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia różnych ścieżek kariery, takich jak prawo medyczne czy elementy zarządzania w służbie zdrowia;
 • zdobędziesz takie same uprawnienia jak studenci uczelni państwowych;
 • będziesz przygotowany zarówno do pracy zawodowej na stanowisku lekarza - przy udzielaniu pierwszej pomocy, planowaniu, wdrażaniu i postępowaniu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym, jak też do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach związanych z medycyną - przy promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej;
 • po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów możesz przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Po zdaniu powyższego egzaminu zostanie przyznane Ci prawo wykonywania zawodu.

Kariera po studiach

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • szkoły wyższe
 • instytucje badawcze
 • firmy farmaceutyczne
 • ośrodki opieki społecznej 
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej

Kadra

prof. dr hab. med.
Tadeusz Płusa

lekarz, ordynator Oddziału Wewnętrznego i Chorób Płuc Szpitala EMC im. św. Anny w Piasecznie, były konsultant krajowy Ministra Zdrowia ds. obronności kraju w dziedzinie chorób wewnętrznych

prof. dr hab. med.
Przemysław Juszczyński

lekarz

prof. dr hab. n. med.
Janusz Szemraj

biolog, członek Rady Naukowej Centrum Biologii Medycznej PAN

prof. dr hab. n. med.
Krystyna Fabianowska-Majewska

biochemik, prodziekan ds. dydaktyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2008-2016

prof. dr hab. med.
Jarosław Wysocki

lekarz

prof. dr hab. med.
Piotr Zaborowski

lekarz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w latach 2009-2015

prof. dr hab. n. med.
Jerzy Marcinkowski

lekarz, prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

prof. dr hab.
Jacek Hołówka

filozof, członek Zespołu ds. Ratyfikacji Konwencji Bioetycznej powołanego przez Premiera RP

dr n. med.
Paweł Litwiński

lekarz, członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgii

dr n. med.
Anna Sułek

biolog, genetyk, członek Komisji Ekonomiczno-Budżetowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii

dr n. med.
Maria Ciesielska

lekarz, członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny

dr n. med.
Elżbieta Makomaska-Szaroszyk

lekarz, członek European Federation for Experimental Morphology i Polskiego Towarzystwa Anatomicznego

dr hab. n. biol.
Cezary Sempruch

biochemik, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Cennik

studia polskojęzyczneopłata za semestr
jednolite studia magisterskiestacjonarne
lekarski 27 000,00 zł
studia polskojęzyczneopłata za semestr
jednolite studia magisterskie
lekarski
stacjonarne27 000,00 zł

Jak zostać studentem

Sprawdź zasady kwalifikacji na kierunku lekarskim

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (pierwsza część)*

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 PLN.

 • Opłatę należy wpłacić na konto uczelni:
  56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
  Deutsche Bank Polska S.A

  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

 • Przy rejestracji niezbędne będzie załączenie kopii świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Otrzymasz skierowanie na badania, które należy wykonać przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji.

Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia skompletuj wymagane dokumenty.

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej (druga część)**

Opłata rekrutacyjna wynosi 400 PLN. 

 • Opłatę należy wpłacić na konto uczelni:
  56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
  Deutsche Bank Polska S.A

  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.
 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

**Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna i dotyczy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia