kierunek:

Lekarski

Informacje o kierunku

wydział Wydział Medyczny

typ studiów jednolite studia magisterskie

język podstawowy polski

czas trwania studiów6  lat

Forma studiów studia stacjonarne

Zobacz pracownie naukowe
Wydziału medycznego
1 == 0| closedRight:| closedAll:

Start rekrutacji 24 kwietnia

Komunikat Władz Uczelni Łazarskiego w sprawie zgodności kształcenia studentów kierunku lekarskiego z wymogami Komisji Europejskiej oraz przepisami polskimi.

Czytaj więcej

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ocena wyróżniająca w opiece nad studentami i wsparciu w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Partnerzy kierunku

  Instytuty


 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
 • Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Szpitale


 • Warszawski Szpital dla Dzieci SP ZOZ
 • Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
 • Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
 • Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny w Warszawie
 • Szpital Powiatowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim
 • Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
 • LUX MED Onkologia
 • Szpital Medicover Warszawa
 • Szpital Wołomin im. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
 • Szpital SOLEC sp. z o.o.
 • Orpea Polska sp. z o.o.
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
 • Szpital Czerniakowski
 • Szpital Św. Anny w Piasecznie
 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER
 • Centrum Mikrochirurgii Oka Laser
 • Klinika Ambroziak
 • Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera
 • Centrum Medycyny Sportowej
 • Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr Tytusa Chałubińskiego
 • Przychodnie


 • Przychodnia Lekarska Orlik Sp. z o.o.
 • Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska CePeLek SPZOZ
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów
 • Dom Lekarza Seniora im. Kazimierza Fritza

Opis kierunku

Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny, Pracowni Nauk Morfologicznych oraz z Centrów Symulacji Medycznej.

Jako student kierunku lekarskiego:

 • będziesz kształcił się w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych - m.in. z modeli anatomicznych wysokiej wierności wykonanych w technologii 3D;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najwyższej jakości placówkach medycznych;
 • podczas zajęć praktycznych rozwiniesz umiejętności komunikacji z pacjentem;
 • będziesz mógł skorzystać z bogatej oferty dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia różnych ścieżek kariery, takich jak prawo medyczne czy elementy zarządzania w służbie zdrowia;
 • będziesz kształcił się w 4-osobowych grupach klinicznych;
 • zdobędziesz takie same uprawnienia jak studenci uczelni państwowych;
 • będziesz przygotowany zarówno do pracy zawodowej na stanowisku lekarza - przy udzielaniu pierwszej pomocy, planowaniu, wdrażaniu i postępowaniu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym, jak też do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach związanych z medycyną - przy promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej;
 • po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów możesz przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Po zdaniu powyższego egzaminu zostanie przyznane Ci prawo wykonywania zawodu. 

Kariera po studiach

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • szkoły wyższe
 • instytucje badawcze
 • firmy farmaceutyczne
 • ośrodki opieki społecznej
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej

Kadra

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, programu studiów skontaktuj się z nami:

Anna Kuska 
+48 22 54 35 502
rekrutacja@lazarski.edu.pl

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

35000.000.000.000.000.00TablePolish
Lekarski
studia stacjonarne
rok rok rok rok rok rok
opłata za semestr35000 zł36000 zł37000 zł39000 zł41000 zł43000 zł
Lekarski
studia stacjonarne
opłata za semestr
rok35000 zł
rok36000 zł
rok37000 zł
rok39000 zł
rok41000 zł
rok43000 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na kierunku lekarskim

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni lub kartą w Biurze Rekrutacji:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

  Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

  *Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

  Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

  • Przy rejestracji niezbędne będzie załączenie kopii świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

  Otrzymasz skierowanie na badania, które należy wykonać przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji.

  Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia skompletuj wymagane dokumenty.

  Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

  Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


  Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować