kierunek:

lekarski

Informacje o kierunku

wydział Wydział Medyczny

typ studiów jednolite studia magisterskie

język podstawowy polski

czas trwania studiów6  lat

Forma studiów stacjonarne
(rekrutacja zakończona)

Zobacz pracownie naukowe
Wydziału medycznego

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ocena wyróżniająca w opiece nad studentami i wsparciu w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Opis kierunku

Uczelnia Łazarskiego rozpoczęła kształcenie lekarzy jako pierwsza niepubliczna placówka w Warszawie i druga w Polsce. Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Na Wydziale znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny oraz z Pracowni Nauk Morfologicznych.

Jako student kierunku lekarskiego:

 • będziesz kształcił się w małych grupach, korzystając z najnowszych materiałów edukacyjnych i rozwiązań technologicznych - m.in. z modeli anatomicznych wysokiej wierności wykonanych w technologii 3D;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i praktyków z wieloletnim stażem w najwyższej jakości placówkach medycznych;
 • podczas zajęć praktycznych rozwiniesz umiejętności komunikacji z pacjentem;
 • będziesz mógł skorzystać z bogatej oferty dodatkowych przedmiotów, ważnych z punktu widzenia różnych ścieżek kariery, takich jak prawo medyczne czy elementy zarządzania w służbie zdrowia;
 • zdobędziesz takie same uprawnienia jak studenci uczelni państwowych;
 • będziesz przygotowany zarówno do pracy zawodowej na stanowisku lekarza - przy udzielaniu pierwszej pomocy, planowaniu, wdrażaniu i postępowaniu profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym, jak też do pełnienia funkcji zarządczych w instytucjach związanych z medycyną - przy promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej;
 • otrzymasz dostęp do specjalnego narzędzia, za pomocą którego zweryfikujesz swoje kompetencje w poszczególnych dziedzinach. Po weryfikacji otrzymasz specjalny raport - cenne źródło informacji o Twoich mocnych stronach dla Ciebie i Twojego przyszłego pracodawcy;
 • po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów możesz przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Po zdaniu powyższego egzaminu zostanie przyznane Ci prawo wykonywania zawodu. 

Kariera po studiach

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • szkoły wyższe
 • instytucje badawcze
 • firmy farmaceutyczne
 • ośrodki opieki społecznej 
 • instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej

Kadra

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, programu studiów skontaktuj się z nami:

Anna Kuska 
+48 22 54 35 502
rekrutacja@lazarski.edu.pl

Opłata za studia

lekarski
studia polskojęzyczne
opłata za semestr
rok rok rok rok rok rok
stacjonarne28 000,00 zł29 000,00 zł30 000,00 zł31 000,00 zł32 000,00 zł33 000,00 zł
lekarski
opłata za semestr
stacjonarne
rok28 000,00 zł
rok29 000,00 zł
rok30 000,00 zł
rok31 000,00 zł
rok32 000,00 zł
rok33 000,00 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na kierunku lekarskim

Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.*

 • Opłatę należy wpłacić na konto uczelni:
  Santander Bank Polska SA 
  Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
  PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
  WBKPPLPPXXX
 • Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

 • Przy rejestracji niezbędne będzie załączenie kopii świadectwa dojrzałości oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Otrzymasz skierowanie na badania, które należy wykonać przed ogłoszeniem wyników kwalifikacji.

Po zakwalifikowaniu się do przyjęcia skompletuj wymagane dokumenty.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.