kierunek:

Prawo

Informacje o kierunku

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów jednolite studia magisterskie

język podstawowy polski

czas trwania studiów5  lat

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Start rekrutacji 24 kwietnia

I miejsce w rankingu
wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej

Czołowe miesca w zestawieniach
Perspektyw i Rzeczpospolitej

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Nadajemy stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego

Opis kierunku

Studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego uznawane są za jedne z najlepszych w kraju, co potwierdzają wielokrotne zwycięstwa w rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Zajmujemy także wysokie miejsca w najważniejszych zestawieniach niepublicznych szkół wyższych, przygotowanych przez Perspektywy oraz Rzeczpospolitą. Wydział Prawa i Administracji otrzymał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Wydział Prawa i Administracji posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego. Bogaty wybór przedmiotów specjalnościowych: m.in. prawo medyczne, prawo lotnicze, prawo nowych technologii, prawo korporacyjne, kryminalistyka, dostosowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Program studiów jest stale aktualizowany w oparciu o konsultacje z praktykami zawodów prawniczych.

Jako student prawa:

 • zdobędziesz wiedzę konieczną do zdania egzaminu na aplikacje prawnicze;
 • weźmiesz udział w warsztatach podnoszących kompetencje prawnicze m.in. w warsztatach z postępowania cywilnego, karnego i administracyjnego oraz w symulacjach rozpraw w uczelnianej sali sądowej;
 • będziesz rozwiązywać tzw. „kazusy” -  tj. hipotetyczne sytuacje służące do sprawdzania umiejętności stosowania prawa;
 • odwiedzisz Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, areszty śledcze, zakłady medycyny sądowej;
 • zdobędziesz wysoko cenione umiejętności z zakresu technik negocjacyjnych, komunikacji oraz psychologii;
 • możesz wziąć udział w największym konkursie studentów prawa na świecie - Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawniczych, sądach, prokuraturach, ambasadach;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - zajęcia prowadzą sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, uznani naukowcy, partnerzy wiodących kancelarii prawnych m.in. Squire Patton Boggs, przewodniczący rad nadzorczych;
 • możesz uczęszczać na specjalistyczny kurs pogłębionego prawniczego języka angielskiego;
 • jako absolwent możesz korzystać ze staży w urzędach UE w ramach Pan-European Seal Programme.

Kariera po studiach

Ścieżka kariery zawodów prawniczych
 • sędzia
 • adwokat
 • prokurator
 • notariusz
 • radca prawny
 • komornik
 • referendarz sądowy
Ścieżka kariery o profilu biznesowym
 • dyplomata
 • ekspert podatkowy
 • prawnik w dziale prawnym przedsiębiorstw z różnych dziedzin
 • mediator
 • rzecznik patentowy
 • manager
 • biznesmen

Przedmioty specjalnościowe

 • Prawo medyczne 
 • Prawo lotnicze 
 • Prawo nowych technologii 
 • Prawo sportowe 
 • Prawo nieruchomości 
 • Prawo korporacyjnie 
 • Prawo o ruchu drogowym 
 • Prawo konkurencji 
 • Prawo upadłościowe 
 • Prawo podatkowe 
 • Prawo turystyczne
 • Prawo spółdzielcze
 • Prawo zamówień publicznych 
 • Prawo ochrony konsumenta 
 • Prawo budowlane 
 • Prawo ochrony danych osobowych
 • Kryminalistyka 
 • Kryminologia 

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

6600.005820.000.000.000.00TablePolish
Prawo
studia stacjonarne
rok rok rok rok rok
opłata za semestr6600 zł7020 zł7440 zł7860 zł8280 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1650 zł 4 x 1755 zł 4 x 1860 zł 4 x 1965 zł 4 x 2070 zł
Prawo
studia niestacjonarne
rok rok rok rok rok
opłata za semestr5820 zł6180 zł6540 zł6900 zł7260 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1455 zł 4 x 1545 zł 4 x 1635 zł 4 x 1725 zł 4 x 1815 zł
Prawo
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok6600 zł 4 x 1650 zł
rok7020 zł 4 x 1755 zł
rok7440 zł 4 x 1860 zł
rok7860 zł 4 x 1965 zł
rok8280 zł 4 x 2070 zł
Prawo
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5820 zł 4 x 1455 zł
rok6180 zł 4 x 1545 zł
rok6540 zł 4 x 1635 zł
rok6900 zł 4 x 1725 zł
rok7260 zł 4 x 1815 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować

 • Prawo w biznesie