Specjalność na kierunku Administracja

Administrowanie nieruchomościami i obiektami sportowymi

Informacje o specjalności

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów niestacjonarne
(rekrutacja zakończona)

2 == 12| closedRight:| closedAll:true

Rekrutacja zakończona

Opis specjalności

Rynek nieruchomości przez ostatnie lata wykazuje ciągły wzrost potencjału. Stały rozwój zagospodarowania przestrzennego oraz przybywająca ilość nieruchomości generują potrzebę tworzenia odpowiedniej infrastruktury. Jest ona ukierunkowana na wzajemne uzupełnianie się nieruchomości mieszkaniowych (mieszkania, domy, akademiki) oraz nieruchomości związanych z działalnością zawodową (sklepy, biura, gospodarstwa rolne, hotele), z podróżami (lotniska, dworce, drogi), zdrowiem (kliniki, przychodnie, szpitale) czy też wypoczynkiem i kulturą (stadiony sportowe, kina, teatry, parki, lasy).

Rozwój społeczny i gospodarczy oraz przebieg realizowanych inwestycji sprawia, że sektor dużych obiektów infrastruktury społecznokulturalnej wymaga zatrudnienia coraz większej ilości odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów.

W wielu krajach od dawna pracuje się i wspiera realizację zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych i pozostałej infrastruktury skierowanej na potrzeby społeczeństwa. Od pewnego czasu taki trend zauważalny jest również w Polsce. Zarówno Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, jak i sektor prywatny realizują inwestycje nieruchomościowe, coraz częściej lokując kapitał w infrastrukturze sportowej i kulturalnej.

Zdając sobie sprawę z niedostatecznej ilości wysoko wyspecjalizowanej kadry administratorów i zarządców w tej branży, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na kierunku administracja nową specjalność – administrowanie nieruchomościami. Jest ona nastawiona na wykształcenie profesjonalnej kadry posiadającej umiejętności w zakresie zarządzania, administrowania i wspierania komercjalizacji nieruchomości.

Ukończenie specjalizacji daje możliwość zdobycia cennych certyfikatów zawodowych w zakresie administrowania, zarządzania, a także pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Jako student administracji

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w administrowaniu nieruchomościami w sektorze prywatnym i państwowym;
 • poznasz strukturę i organizację gospodarki nieruchomości, jej finansowanie oraz zasady prowadzenia działalności komercyjnej na rynkach nieruchomościowych, a także regulacje prawne dotyczące zarządzania i administrowania wszelkimi nieruchomościami;
 • będziesz przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych;
 • zdobędziesz podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kariera po studiach

 • w instytucjach zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami;
 • w konsorcjach realizujących inwestycje na rynku nieruchomości oraz inwestycje w szeroko rozumianą infrastrukturę;
 • w firmach deweloperskich;
 • w firmach doradczych;
 • w agencjach obrotu nieruchomości;
 • w związkach i organizacjach sportowych;
 • w sektorze prywatnym nieruchomości komercyjnych;
 • w firmach doradczych wspierających sektor nieruchomości komercyjnych;
 • w sektorze sportowym, klubach sportowych i spółkach Skarbu Państwa.

Potencjalne przydatne Certyfikaty po studiach

 • Certyfikat Zarządcy Nieruchomości,
 • Certyfikat Administratora Nieruchomości,
 • Certyfikat Pośrednika Nieruchomości.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Administrowanie nieruchomościami i obiektami sportowymi
niestacjonarne studia polskojęzyczne
rok rok rok
opłata za semestr3 000,00 zł3 930,00 zł4 440,00 zł
opłata za semestr w 4 ratach
4 x 750,00 zł

4 x 982,50 zł

4 x 1 110,00 zł
Administrowanie nieruchomościami i obiektami sportowymi
opłata za semestr
niestacjonarne
rok3 000,00 zł
4 x 750,00 zł
rok3 930,00 zł
4 x 982,50 zł
rok4 440,00 zł
4 x 1 110,00 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować