Specjalność na kierunku Administracja

Administrowanie nieruchomościami i obiektami sportowymi

Informacje o specjalności

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów niestacjonarne

Limit miejsc 25 - studia niestacjonarne
25 – (pozostała liczba miejsc – 25)

Rekrutacja trwa.

Opis specjalności

Cały rynek nieruchomości przez ostatnie lata wykazuje ciągły wzrost potencjału. Ciągły rozwój zagospodarowania przestrzennego, jak i przybywająca ilość nieruchomości mieszkaniowych generuje potrzebę tworzenia odpowiedniej infrastruktury, a w szczególności infrastruktury sportowej i kulturalnej. Przebieg realizowanych inwestycji dużych obiektów infrastruktury celów społecznych uświadamia, iż sektor ten w szczególności wymaga zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników zarówno w sektorze administrowania jak i zarządzania nieruchomościami z jednoczesnym nastawieniem na wzmożoną komercjalizację nieruchomości.

Rozwój społeczny i gospodarczy wpływa także na zmiany w sektorze sportowym.  W rozwiniętych krajach świata od dawna pracuje się i wspiera realizację zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych. Od pewnego okresu taki trend zauważalny jest również na terenie całego naszego kraju. Zarówno Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego jak  i sektor prywatny inwestuje, buduje i realizuje inwestycje infrastruktury sportowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na kierunku administracja nową specjalność – administrowanie nieruchomościami. Jest ona nastawiona na wykształcenie profesjonalnej kadry  z odpowiednimi umiejętnościami do zarządzania, administrowania i wspierania komercjalizacji nieruchomości. 

Jako student administracji

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w administrowaniu nieruchomościami w sektorze prywatnym i państwowym;
 • poznasz strukturę i organizację gospodarki nieruchomości, jej finansowanie oraz zasady prowadzenia działalności komercyjne na rynkach nieruchomościowych, a także regulacje prawne dotyczące zarządzania i administrowania nieruchomościami infrastruktury sportowej;
 • będziesz przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych;
 • zdobędziesz podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kariera po studiach

 • w instytucjach zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomości komercyjnych;
 • w konsorcjach realizujących inwestycje infrastruktury sportowej;
 • w związkach i organizacjach sportowych;
 • przy organizacji imprez masowych;
 • w sektorze prywatnym nieruchomości komercyjnych;
 • w firmach doradczych wspierających sektor nieruchomości komercyjnych;
 • w sektorze sportowym, klubach sportowych i spółkach Skarbu Państwa. 

Potencjalne przydatne Certyfikaty po studiach

 • Certyfikat Zarządcy Nieruchomości,
 • Certyfikat Administratora Nieruchomości,
 • Certyfikat Pośrednika Nieruchomości.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Administrowanie nieruchomościami i obiektami sportowymi
studia polskojęzyczne
rok rok rok
niestacjonarne
opłata za semestr
3 000,00 zł
4 x 750,00 zł
3 930,00 zł
4 x 982,50 zł
4 440,00 zł
4 x 1 110,00 zł
Administrowanie nieruchomościami i obiektami sportowymi
opłata za semestr
niestacjonarne
rok3 000,00 zł
4 x 750,00 zł
rok3 930,00 zł
4 x 982,50 zł
rok4 440,00 zł
4 x 1 110,00 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować