Specjalność na kierunku Administracja

Administrowanie ruchem lotniczym

Informacje o specjalności

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów niestacjonarne
(rekrutacja zakończona)

2 == 12| closedRight:| closedAll:true

Rekrutacja zakończona

I miejsce w rankingu
wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej

Czołowe miesca w zestawieniach
Perspektyw i Rzeczpospolitej

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Nadajemy stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego

Opis kierunku

Polski rynek lotniczy wciąż przejawia duży potencjał wzrostu, jeden z największych w Europie. Stale rosnące natężenie ruchu lotniczego generuje potrzebę zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, także w administracji lotnictwa cywilnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na kierunku administracja specjalność – administrowanie ruchem lotniczym.

Na Uczelni Łazarskiego od 2014 roku prężnie działa Instytut Transportu Lotniczego (ILT). Jest to ośrodek naukowo-badawczy, zajmujący się procesami rozwoju transportu lotniczego w Polsce i na świecie, który już dziś może poszczycić się osiągnięciem pozycji jednego z najlepszych instytutów pod względem merytorycznym. ILT współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi.

Realizacja programu specjalności we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej gwarantuje, że kształcenie jest realizowane na najwyższym światowym poziomie.

Jako student administracji:

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w organach administracji lotnictwa cywilnego krajowego, ale także europejskiego i światowego;
 • poznasz strukturę i organizację lotnictwa cywilnego, jego finansowanie oraz zasady prowadzenia działalności lotniczej, a także regulacje prawne dotyczące żeglugi powietrznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;
 • będziesz przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych;
 • zdobędziesz podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Struktura i organizacja lotnictwa cywilnego w Polsce
 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Finansowanie lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej
 • Pomoc publiczna w lotnictwie cywilnym
 • Aspekty prawne żeglugi powietrznej
 • Administracja lotnictwa cywilnego w wybranych krajach na świecie
 • Zasady prowadzenia działalności lotniczej w Polsce
 • Skuteczność działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa
 • Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
 • Efektywność i wydajność sieci zarządzania ruchem lotniczym

Partnerzy kierunku

Kariera po studiach

 • w Ministerstwie Infrastruktury, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, itp.;
 • w organizacjach międzynarodowych zajmujących się lotnictwem cywilnym;
 • w istytucjach zajmujących się zarządzaniem ruchem lotniczym, przestrzenią powietrzną oraz organizacją ruchu lotniczego;
 • w portach lotniczych;
 • w firmach związanych z eksploatacją lotnisk;
 • w instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej;
 • w firmach zajmujących się obsługą naziemną;
 • w liniiach lotniczych;
 • w konsorcjach, zajmujących się produkcją samolotów np. Airbus.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Administrowanie ruchem lotniczym
studia polskojęzyczne
rok rok rok
niestacjonarne
opłata za semestr
2 400,00 zł
4 x 600,00 zł
3 120,00 zł
4 x 780,00 zł
4 200,00 zł
4 x 1 050,00 zł
Administrowanie ruchem lotniczym
opłata za semestr
niestacjonarne
rok2 400,00 zł
4 x 600,00 zł
rok
rok

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować