Specjalność na kierunku Administracja

Administrowanie ruchem lotniczym

Informacje o specjalności

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia niestacjonarne

Limit miejsc 30 - studia niestacjonarne
30 – (liczba wolnych miejsc – 29)

Rekrutacja trwa

I miejsce w rankingu
wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej

Czołowe miesca w zestawieniach
Perspektyw i Rzeczpospolitej

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Nadajemy stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego

Opis kierunku

Polski rynek lotniczy wciąż przejawia duży potencjał wzrostu, jeden z największych w Europie. Stale rosnące natężenie ruchu lotniczego generuje potrzebę zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, także w administracji lotnictwa cywilnego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na kierunku administracja specjalność – administrowanie ruchem lotniczym.

Na Uczelni Łazarskiego od 2014 roku prężnie działa Instytut Transportu Lotniczego (ILT). Jest to ośrodek naukowo-badawczy, zajmujący się procesami rozwoju transportu lotniczego w Polsce i na świecie, który już dziś może poszczycić się osiągnięciem pozycji jednego z najlepszych instytutów pod względem merytorycznym. ILT współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi.

Realizacja programu specjalności we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej gwarantuje, że kształcenie jest realizowane na najwyższym światowym poziomie.

Jako student administracji:

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w organach administracji lotnictwa cywilnego krajowego, ale także europejskiego i światowego;
 • poznasz strukturę i organizację lotnictwa cywilnego, jego finansowanie oraz zasady prowadzenia działalności lotniczej, a także regulacje prawne dotyczące żeglugi powietrznej ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;
 • będziesz przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych;
 • zdobędziesz podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Struktura i organizacja lotnictwa cywilnego w Polsce
 • Ubezpieczenia lotnicze
 • Finansowanie lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej
 • Pomoc publiczna w lotnictwie cywilnym
 • Aspekty prawne żeglugi powietrznej
 • Administracja lotnictwa cywilnego w wybranych krajach na świecie
 • Zasady prowadzenia działalności lotniczej w Polsce
 • Skuteczność działania i zrównoważonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa
 • Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym
 • Efektywność i wydajność sieci zarządzania ruchem lotniczym

Partnerzy kierunku

Kariera po studiach

 • w Ministerstwie Infrastruktury, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Radzie Ochrony i Ułatwień Lotnictwa Cywilnego, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, itp.;
 • w organizacjach międzynarodowych zajmujących się lotnictwem cywilnym;
 • w instytucjach zajmujących się zarządzaniem ruchem lotniczym, przestrzenią powietrzną oraz organizacją ruchu lotniczego;
 • w portach lotniczych;
 • w firmach związanych z eksploatacją lotnisk;
 • w instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej;
 • w firmach zajmujących się obsługą naziemną;
 • w liniach lotniczych;
 • w konsorcjach, zajmujących się produkcją samolotów np. Airbus.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.004200.000.000.000.00TablePolish
Administrowanie ruchem lotniczym
studia niestacjonarne
rok rok rok
8 rat 8 x 1050 zł 8 x 1170 zł 8 x 1320 zł
2 raty 2 x 4200 zł 2 x 4680 zł 2 x 5280 zł
1 rata8400 zł9360 zł10560 zł
Administrowanie ruchem lotniczym
studia niestacjonarne
8 rat2 raty1 rata
rok 8 x 1050 zł2 x 4200 zł8400 zł
rok 8 x 1170 zł2 x 4680 zł9360 zł
rok 8 x 1320 zł2 x 5280 zł10560 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować