kierunek:

Ekonomia

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów stacjonarne
niestacjonarne

Przyjęcia na studia wyłącznie z procedury przeniesienia, uznania dorobku zawodowego oraz uznania pokrywających się przedmiotów.

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Opis kierunku

Program studiów na kierunku ekonomia jest dopasowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA.

Jako student ekonomii:

 • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii;
 • dowiesz się, jak podejmować decyzje strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa;
 • będziesz umiał przygotować analizę ekonomiczną dla pojedynczej firmy oraz całej branży, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne;
 • nauczysz się kompleksowo analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • zdobędziesz kompetencje analityczne oraz menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych oraz kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;
 • poznasz branżowy język angielski;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci na założenie własnej działalności, pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych, a także na rozwój zawodowy na stanowiskach menedżerskich;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

Specjalności wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

Kariera

 • korporacje finansowe
 • firmy audytowe
 • firmy consultingowe
 • banki
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje UE
 • organizacje pozarządowe
 • działy finansowe w przedsiębiorstwach różnej wielkości
 • działy marketingu w przedsiębiorstwach różnej wielkości

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2020/2021

Ekonomia
studia polskojęzyczne
opłata za semestr
rok rok rok
stacjonarne4 500,00 zł
4 x 1 125,00 zł
4 620,00 zł
4 x 1 155,00 zł
4 740,00 zł
4 x 1 185,00 zł
niestacjonarne3 750,00 zł
4 x 937,50 zł
3 870,00 zł
4 x 967,50 zł
3 990,00 zł
4 x 997,50 zł
Ekonomia
opłata za semestr
stacjonarneniestacjonarne
rok4 500,00 zł
4 x 1 125,00 zł
3 750,00 zł
4 x 937,50 zł
rok4 620,00 zł
4 x 1 155,00 zł
3 870,00 zł
4 x 967,50 zł
rok4 740,00 zł
4 x 1 185,00 zł
3 990,00 zł
4 x 997,50 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
 • Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować