kierunek:

Ekonomia

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów stacjonarne
(rekrutacja zakończona)

niestacjonarne
(rekrutacja zakończona)

4 == 12| closedRight:| closedAll:true

Rekrutacja zakończona

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Opis kierunku

Program studiów na kierunku ekonomia jest dopasowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA.

Jako student ekonomii:

 • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii;
 • dowiesz się, jak podejmować decyzje strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa;
 • będziesz umiał przygotować analizę ekonomiczną dla pojedynczej firmy oraz całej branży, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne;
 • nauczysz się kompleksowo analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • zdobędziesz kompetencje analityczne oraz menedżerskie wysoko cenione na rynku pracy;
 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych oraz kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;
 • poznasz branżowy język angielski;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci na założenie własnej działalności, pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych, a także na rozwój zawodowy na stanowiskach menedżerskich;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

Specjalności wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

Kariera

 • korporacje finansowe
 • firmy audytowe
 • firmy consultingowe
 • banki
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje UE
 • organizacje pozarządowe
 • działy finansowe w przedsiębiorstwach różnej wielkości
 • działy marketingu w przedsiębiorstwach różnej wielkości

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Ekonomia
stacjonarne studia polskojęzyczne
rok rok rok
opłata za semestr4 620,00 zł4 740,00 zł4 860,00 zł
opłata za semestr w 4 ratach4 x 1 155,00 zł4 x 1 185,00 zł4 x 1 215,00 zł
Ekonomia
niestacjonarne studia polskojęzyczne
rok rok rok
opłata za semestr4 200,00 zł4 320,00 zł4 440,00 zł
opłata za semestr w 4 ratach
4 x 1 050,00 zł

4 x 1 080,00 zł

4 x 1 110,00 zł
Ekonomia
opłata za semestr
stacjonarneniestacjonarne
rok4 620,00 zł
4 x 1 155,00 zł
4 200,00 zł
4 x 1 050,00 zł
rok4 740,00 zł
4 x 1 185,00 zł
4 320,00 zł
4 x 1 080,00 zł
rok4 860,00 zł
4 x 1 215,00 zł
4 440,00 zł
4 x 1 110,00 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować