kierunek:

finanse i rachunkowość

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów 3 lata

Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Opis kierunku

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość jest dopasowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA.

Jako student finansów i rachunkowości:

 • dowiesz się, jak zarządzać działalnością każdego przedsiębiorstwa, prowadząc je w kierunku szybkiego wzrostu;
 • poznasz mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w Polsce oraz za granicą;
 • będziesz przygotowany do zarządzania finansami firm, instytucji finansowych, a także samorządów terytorialnych;
 • nauczysz się oceniać aktualną kondycję przedsiębiorstw oraz prognozować ich pozycję;
 • dowiesz się, jak skutecznie negocjować i podejmować strategiczne decyzje, by zwiększyć wyniki finansowe przedsiębiorstwa;
 • rozwiniesz zdolności interpersonalne, wysoko cenione na stanowiskach menedżerskich;
 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych oraz kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy, a także doświadczeni praktycy biznesu;
 • poznasz branżowy język angielski;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych.

Specjalności wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

Kariera po studiach

 • banki
 • korporacje finansowe
 • korporacje audytowe
 • firmy consultingowe
 • przedsiębiorstwa doradztwa podatkowego
 • działy finansowe i księgowe przedsiębiorstw różnej wielkości
 • własna działalność gospodarcza związana z sektorem finansów

Kadra

dr
Piotr Stolarczyk

ekonomista, stypendysta rządu duńskiego

prof. dr hab.
Marian Guzek

ekonomista

dr
Małgorzata Mikita

ekonomistka, autorka szeregu prac badawczych i artykułów naukowych z zakresu finansów, uczestniczka kilkudziesięciu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym

dr
Katarzyna Gmaj

socjolog, członek Komisji Ekspertów ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich VI kadencji

Paweł Najechalski
dr inż.
Paweł Najechalski

fizyk, stypendysta rządu francuskiego

dr
Andrzej Kurnicki

ekonomista, ambasador RP w Kanadzie

dr hab.
Mieczysław Puławski

ekonomista, członek rady nadzorczej PGNiG S.A., były ekspert podkomisji i komisji sejmowych

dr
Jacek Sierak

ekonomista, były wykładowca PAN, UW, SGH i SGGW

Cennik

studia polskojęzyczneopłata za semestr
studia I stopniastacjonarneniestacjonarne
finanse i rachunkowość 3 960,00 zł
4 x 990,00 zł
3 420,00 zł
4 x 855,00 zł
studia polskojęzyczneopłata za semestr
studia I stopnia
finanse i rachunkowość
stacjonarne3 960,00 zł
4 x 990,00 zł
niestacjonarne3 420,00 zł
4 x 855,00 zł

Jak zostać studentem

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej*

Opłata wynosi 400 PLN.

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
  Deutsche Bank Polska S.A

  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.
 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować