kierunek:

stosunki międzynarodowe

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów 3 lata

Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Opis kierunku

Kierunek stosunki międzynarodowe rozwija się pod auspicjami Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Kierunek uzyskał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co potwierdza wysoką wartość merytoryczną programu studiów. Program uwzględnia polskie oraz międzynarodowe standardy nauczania i dostosowany jest do zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. W Polsce i na całym świecie kierunek cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia wyższe. Absolwenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego uzyskują najwyższe wynagrodzenia według systemu ELA.

Jako student stosunków międzynarodowych:

 • zdobędziesz solidne podstawy m.in. z zakresu stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego, integracji europejskiej i systemów politycznych, psychologii i socjologii;
 • nauczysz się przeprowadzać analizę sytuacji międzynarodowej oraz dokonywać oceny zjawisk i procesów zachodzących w Polsce, Europie i na świecie;
 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych oraz kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;
 • poznasz branżowy język angielski;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru przedmiotów dodatkowych, uzupełniających wiedzę i poszerzających Twoje zainteresowania;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy z polskich i zagranicznych uniwersytetów, doświadczeni praktycy biznesu, byli i obecni dyplomaci oraz decydenci;
 • zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • możesz zaangażować się w prace Koła Naukowego Młodych Dyplomatów oraz publikować artykuły i inne naukowe opracowania na łamach kwartalnika „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”;
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kompetencje analityczne wysoko cenione na rynku pracy, które pozwolą Ci na pracę na stanowiskach wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata, możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

Specjalności wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim

Kariera po studiach

 • placówki dyplomatyczne i konsularne
 • struktury rządowe i polityczne
 • administracja państwowa i samorządowa
 • organizacje międzynarodowe i pozarządowe
 • korporacje
 • media
 • szkoły wyższe
 • ośrodki naukowo-badawcze i eksperckie
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

Kadra

prof. dr hab.
Józef Fiszer

politolog, historyk, niemcoznawca, europeista, kierownik Zakładu Europeistyki w Instytucie Studiów Politycznych PAN

Wojciech Bieńkowski
dr hab.
Wojciech Bieńkowski

ekonomista, były dyrektor zarządzający Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, były zastępca prezesa NFOŚiGW

dr
Paweł Olszewski

politolog, kierownik Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i ISP PAN

dr
Adrian Chojan

politolog, sekretarz Rady Centrum Naukowego Uczelni Łazarskiego i ISP PAN

dr hab.
Rafał Krawczyk

ekonomista, ekspert The Heritage Foundation

dr hab.
Krzysztof Łazarski

historyk, politolog, były pracownik naukowy Georgetown University, Hoover Institution, Stanford University

dr hab.
Marek Gałęzowski

historyk, były pracownik IPN

Cennik

studia polskojęzyczneopłata za semestr
studia I stopniastacjonarneniestacjonarne
stosunki międzynarodowe 3 540,00 zł
4 x 885,00 zł
2 940,00 zł
4 x 735,00 zł
studia polskojęzyczneopłata za semestr
studia I stopnia
stosunki międzynarodowe
stacjonarne3 540,00 zł
4 x 885,00 zł
niestacjonarne2 940,00 zł
4 x 735,00 zł

Jak zostać studentem

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej*

Opłata wynosi 400 PLN.

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
  Deutsche Bank Polska S.A

  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.
 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować