Specjalność na kierunku Zarządzanie

Zarządzanie w branży gier wideo

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Start rekrutacji 24 kwietnia

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Globalny rynek gier wideo wg raportu PWC „Entertainment and Media Outlook 2018-2022” będzie jednym z najszybciej rosnących segmentów rynku rozrywkowego (Entertainment). Firma szacuje, że w latach 2020-2025 średnioroczne tempo wzrostu rynku gier wyniesie aż 6,1%. Z kolei firma analityczna Newzoo przewiduje, że wartość globalnego rynku gier sięgnie w 2024 roku aż 218 mld USD. Z tego powodu firmy działające w branży gier przyciągają uwagę nie tylko graczy, ale również inwestorów i największych światowych funduszy. Również w Polsce branża gier wideo jest jednym z najważniejszych sektorów rynku, a polskie spółki giełdowe takie jak CD Projekt, 11 Bit Studios, Ten Square Games, CI Games czy PlayWay swoją wartością i wyceną przewyższają już spółki z bardziej tradycyjnych obszarów gospodarki. Zgodnie z raportem DFC Intelligence na całym świecie już ponad 3,1 miliarda ludzi określa się mianem „gracza”. Największe rynki zbytu gier wideo to USA, Chiny i kraje Europy Zachodniej. Jednocześnie ponad 80% wartości całego rynku gier wideo pochodzi ze sprzedaży oprogramowania gier wideo. Jednocześnie co raz większą część zysków generują gry mobilne.

W tak dynamicznie rozwijającej się branży stale tworzą się nowe firmy: studia deweloperskie, wydawcy i producenci gier. W samej Polsce pracuje i tworzy gry blisko 400 niezależnych podmiotów, spośród nich tylko spółki notowane publicznie wyceniane są już na wartość ponad 30 miliardów złotych według danych GPW.

Kierunek zarządzanie w branży gier wideo skierowany jest do osób, które chcą swoją przyszłość zawodową związać z branżą gier wideo. Będziemy kształcić przyszłych menedżerów, gotowych do pełnienia kluczowych biznesowych ról w istniejących i nowo powstających firmach gamingowych.

Studia łączą wybrane elementy kierunków: zarządzanie, zarządzanie projektami, HR, marketing i PR, produkcja oraz cechuje je mocny nacisk na naukę języków obcych, w szczególności języka angielskiego. W toku studiów uczestnicy pozyskają umiejętności przywódcze i produkcyjne, mające zastosowanie w branży gier. Ponadto studenci będą mieli okazję poznać i zrozumieć najnowsze trendy w technologii gier. Ukończenie kierunku zapewni studentom wiedzę i doświadczenia potrzebne do biegłego poruszania się w branży gier wideo oraz umiejętności potrzebne do pełnienia szeregu ważnych funkcji w firmach gamingowych.

Jako student zarządzania w branży gier wideo:

 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozpoczęcia kariery w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się przemysłów na świecie.
 • Nauczysz się zarządzać projektami, nadzorować pracę zespołu deweloperskiego, rozumieć specyfikę produkcji gier i rolę poszczególnych członków zespołu.
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu wprowadzenia do Pythona z elementami programowania.
 • Skorzystasz z doświadczenia praktyków z dziedziny marketingu, influencer marketingu i PR-u gier wideo, którzy od lat zajmują się promocją i wydawaniem gier.
 • Nauczysz się szacować, opracowywać budżet i planować przychody gier wideo.
 • Nauczysz się nowoczesnych metod i narzędzi planowania, motywowania i kontroli zarządczej niezbędnych do pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich w firmach z branży gier wideo.
 • Poznasz branżowy język angielski.
 • Zdobędziesz praktykę w firmach tworzących gry (polskie spółki gamingowe).

Przedmioty specjalnościowe wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim:

 • Rynek gier wideo: historia, struktura, podmioty i wydarzenia 
 • Podstawy budowy i zarządzanie produkcją gier wideo 
 • Marketing gier wideo 
 • Finanse w grach wideo 
 • Zarządzanie wydaniem gry 

Rynek gier wideo: historia, struktura i wydarzenia

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z historią branży gier wideo, zaprezentowanie sylwetek kluczowych twórców gier i osób mających wpływ na rozwój branży, jak również prezentacja funkcjonujących na rynku firm, opis struktury rynku i trendów jakie ukształtowały przemysł tworzenia gier wideo oraz klasyfikacja gier wideo.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Historia gier wideo 12h
 • Struktura rynku gier wideo 8h
 • Osobistości rynku gier wideo 5h
 • Klasyfikacja gier wideo: gatunki, rodzaje rozgrywki, kategorie wiekowe 5h

Podstawy budowy i zarządzanie produkcją gier wideo

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami metodyk i technik zarządzania produkcją gier wideo. Studenci nauczą się podstaw wykorzystywanych przez producentów gier wideo w procesie produkcji, zapoznają się z poszczególnymi rolami i zakresami obowiązków członków zespołów projektowych, nauczą się szacować czas potrzebny do realizacji zadań, prowadzić backlog projektu oraz rozwiązywać problemy z wykorzystaniem elementów metodyk Agile.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Budowa i struktura gry wideo – 5h
 • Zarządzanie produkcją gry wideo – 15h
 • Tworzenie dokumentacji projektowej – 5h
 • Zarządzanie zespołem projektowym -  5h

Marketing gier wideo

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z najbardziej skutecznymi strategiami i taktykami marketingowymi stosowanymi przez wydawców i twórców gier na całym świecie. Od social media po influencer marketing, współpraca z platformami streamingowymi, serwisu społecznościowe i komunikatory n.p Discord oraz najlepsze praktyki we współpracy z platformami cyfrowej sprzedaży Steam, GOG czy Humble Store dzięki temu przedmiotowi studenci posiądą wiedzę, która umożliwi im wprowadzenie z sukcesem swoje gry do sprzedaży na globalnym rynku.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Platformy cyfrowej sprzedaży – 8h
 • Budowanie społeczności wokół gry – 8h
 • Tworzenie strategii marketingowej gry – 8h
 • Tworzenie materiałów marketingowych -  6h

Finanse w grach wideo

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z całościowym procesem budżetowania produkcji gry, planowania kosztów stałych i zmiennych, prognozowania przychodów ze sprzedaży gry, metodyk oceny ryzyka w projekcie oraz technik potrzebnych do skutecznego nadzorowania finansowej strony projektu growego.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Planowanie budżetu projektu - koszty – 8h
 • Planowanie budżetu projektu - przychody – 8h
 • Planowanie Cash Flow w projekcie   – 8h
 • Szacowanie ryzyka projektu  -  6h

Zarządzanie wydaniem gry 

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z całościowym procesami towarzyszącymi wydaniu gry wideo: lokalizacji, testom jakościowym i innym (QA), portingiem (przenoszeniem gier pomiędzy platformami sprzętowymi) oraz odpowiednią konfiguracją gry, tak było możliwe jej wydanie na platformach cyfrowej dystrybucji i fizycznie.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Zarządzanie procesem lokalizacji gry wideo– 8h
 • Zarządzanie procesem testowania i sprawdzania jakości – QA – 8h
 • Konfiguracja platform cyfrowej dystrybucji: Steam/Konsole   – 8h
 • Porting – 6h

Przedmioty specjalnościowe wybierasz pod koniec drugiego roku i realizujesz na trzecim:

Kariera po studiach

 • Business Development Manager
 • Executive Producer
 • Publishing Manager
 • Team Leader
 • Line Producer
 • Marketing & PR Manager
 • Product Owner

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

7080.006120.000.000.000.00TablePolish
Zarządzanie w branży gier wideo
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr7080 zł7500 zł7920 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1770 zł 4 x 1875 zł 4 x 1980 zł
Zarządzanie w branży gier wideo
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr6120 zł6480 zł6840 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1530 zł 4 x 1620 zł 4 x 1710 zł
Zarządzanie w branży gier wideo
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok7080 zł 4 x 1770 zł
rok7500 zł 4 x 1875 zł
rok7920 zł 4 x 1980 zł
Zarządzanie w branży gier wideo
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok6120 zł 4 x 1530 zł
rok6480 zł 4 x 1620 zł
rok6840 zł 4 x 1710 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować