kierunek:

ekonomia przez internet

Trwa rekrutacja na wyższe semestry

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów page.template.lazarski_studies_type.select.0

język podstawowy polski

czas trwania studiów 0 lata

Forma studiów niestacjonarne

Cennik

studia polskojęzyczneopłata za semestr
page.template.lazarski_studies_type.select.0niestacjonarne
ekonomia przez internet 0,00 zł
studia polskojęzyczneopłata za semestr
page.template.lazarski_studies_type.select.0
ekonomia przez internet
niestacjonarne0,00 zł

Jak zostać studentem