Specjalność na kierunku Ekonomia I

Ekonomia zrównoważonego rozwoju

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Start rekrutacji 24 kwietnia

W odpowiedzi na aktualną sytuację klimatyczną, pandemię COVID-19 oraz kryzys gospodarczy wprowadzamy nową specjalizację 'Ekonomia zrównoważonego rozwoju'. 

Celem specjalizacji jest przybliżenie studentom wyzwań, z którymi musi się zmierzyć w najbliższych latach światowa gospodarka oraz  wdrożenie studentów w trwającą obecnie na świecie i w Unii Europejskiej zieloną transformację gospodarczą opartą na innowacjach oraz europejską strategię Zielonego Ładu.

W ramach nowej perspektywy budżetowej UE – Polska otrzyma około 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach, z czego przynajmniej jedna trzecia będzie musiała być przeznaczona na realizację Europejskiego Zielonego Ładu, czyli projekty wspierające zrównoważony i proklimatyczny rozwój oraz wspierające odbudowę gospodarki po pandemii COVID-19. Oznacza to rewolucyjne zmiany w gospodarce zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Zielona transformacja jest nieunikniona i będzie wywierać coraz większy wpływ na rynek pracy. W ostatniej dekadzie w Europie powstało około 4 mln zielonych miejsc pracy. W kolejnych latach będziemy doświadczać dynamicznego wzrostu zapotrzebowania m.in.: na specjalistów od wdrażania proklimatycznych innowacji, ekofinansistów, menedżerów programów publicznych czy menedżerów zarządzających zmianą.

Dzięki tej specjalizacji:

 • dowiesz się, na czym polega i jak stosować w praktyce gospodarczej koncepcję Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy),
 • dowiesz się, jak powinien wyglądać dobrze zarządzany, odpowiedzialny społecznie i środowiskowo model biznesowy i gospodarczy,
 • poznasz najnowsze trendy w energetyce i elektromobilności,
 • dowiesz się, jak być aktywnym uczestnikiem i twórcą zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,
 • poznasz możliwości i sposoby finansowania zewnętrznego zielonej transformacji w biznesie,
 • dowiesz się, jak wyglądają procesy decyzyjne dotyczące kształtowania polityki klimatycznej w Polsce i na świecie oraz nauczysz się, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce biznesowej.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

6120.005520.000.000.000.00TablePolish
Ekonomia zrównoważonego rozwoju
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr6120 zł6480 zł6840 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1530 zł 4 x 1620 zł 4 x 1710 zł
Ekonomia zrównoważonego rozwoju
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr5520 zł5880 zł6240 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1380 zł 4 x 1470 zł 4 x 1560 zł
Ekonomia zrównoważonego rozwoju
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok6120 zł 4 x 1530 zł
rok6480 zł 4 x 1620 zł
rok6840 zł 4 x 1710 zł
Ekonomia zrównoważonego rozwoju
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5520 zł 4 x 1380 zł
rok5880 zł 4 x 1470 zł
rok6240 zł 4 x 1560 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.