kierunek:

ekonomia

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów 2 lata

Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, niestacjonarne przez Internet

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Opis kierunku

Program studiów na kierunku ekonomia jest dopasowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Absolwenci ekonomii II stopnia na Uczelni Łazarskiego zarabiają najwięcej w całej Polsce wśród absolwentów tego kierunku. Znalezienie pracy zajmuje im średnio dwa tygodnie.

Jako student ekonomii:

 • będziesz miał okazję do pogłębienia wiedzy o gospodarce i procesach, które decydują o zachodzących w niej zmianach;
 • dowiesz się, jak podejmować decyzje strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa;
 • będziesz umiał przygotować zaawansowaną analizę ekonomiczną dla pojedynczej firmy oraz całej branży, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • uzyskasz wiedzę i umiejętności analityczne niezbędne do pracy na stanowiskach eksperckich i wysokiego szczebla;
 • masz możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu branżowego Prince2;
 • poznasz branżowy język angielski.

Jako student ekonomii przez Internet będziesz uczestniczył jedynie w 2 zjazdach w semestrze:

 • na początku semestru - zjazd organizacyjny,
 • na końcu semestru - zjazd egzaminacyjny.

Specjalności wybierasz pod koniec pierwszego roku i realizujesz na drugim

Kariera po studiach

 • korporacje finansowe
 • firmy audytowe
 • firmy consultingowe
 • banki
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje UE
 • organizacje pozarządowe
 • działy finansowe w przedsiębiorstwach różnej wielkości 
 • działy marketingu w przedsiębiorstwach różnej wielkości

Kadra

dr
Piotr Stolarczyk

ekonomista, stypendysta rządu duńskiego

prof. dr hab.
Marek Okólski

ekonomista, były doradca Marszałka Senatu RP, przewodniczący Komitetu Badań nad Migracjami PAN

dr
Małgorzata Gałązka-Sobotka

ekonomistka, wiceprzewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia

dr hab.
Krzysztof Piech

ekonomista, członek Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dr
Krystyna Bąk

ekonomistka

dr
Jacek Sierak

ekonomista, były wykładowca PAN, UW, SGH i SGGW

dr
Anita Zarzycka

ekonomistka

Cennik

studia polskojęzyczneopłata za semestr
studia II stopniastacjonarneniestacjonarneniestacjonarne przez Internet
ekonomia 3 960,00 zł
4 x 990,00 zł
3 480,00 zł
4 x 870,00 zł
2 940,00 zł
4 x 735,00 zł
studia polskojęzyczneopłata za semestr
studia II stopnia
ekonomia
stacjonarne3 960,00 zł
4 x 990,00 zł
niestacjonarne3 480,00 zł
4 x 870,00 zł
niestacjonarne przez Internet2 940,00 zł
4 x 735,00 zł

Jak zostać studentem

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej*

Opłata wynosi 400 PLN.

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
  Deutsche Bank Polska S.A

  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.
 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować