kierunek:

prawo w biznesie

Informacje o kierunku

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów 2 lata

Forma studiów niestacjonarne

I miejsce w rankingu
wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej

Czołowe miesca w zestawieniach
Perspektyw i Rzeczpospolitej

Nadajemy stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego

Opis kierunku

Studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego uznawane są za jedne z najlepszych w kraju, co potwierdzają wielokrotne zwycięstwa w rankingu Dziennika Gazety Prawnej. Zajmujemy także wysokie miejsca w najważniejszych zestawieniach niepublicznych szkół wyższych, przygotowanych przez Perspektywy oraz Rzeczpospolitą. Wydział Prawa i Administracji otrzymał najwyższą ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz uzyskał kategorię A w najnowszej ocenie parametrycznej jednostek naukowych. Wydział posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego. Program studiów prawo w biznesie został przygotowany z myślą o problemach i wyzwaniach, które stoją przed współczesnym przedsiębiorcą.

Jako student prawa w biznesie:

 • przygotujesz się do efektywnego prowadzenia własnej działalności dzięki praktycznym zajęciom z różnych gałęzi prawa, marketingu, pozyskiwania funduszy i świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni prawnicy, specjalizujący się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych;
 • dzięki wielu cennym wskazówkom unikniesz biznesowych niepowodzeń, zdobędziesz motywację do wdrażania nowych autorskich pomysłów i zwiększysz swoje szanse na zawodowy sukces;
 • zgłębisz dziedziny prawa związane z funkcjonowaniem nowoczesnych podmiotów gospodarczych: m.in. prawo reklamy, podatkowe, ochrony danych osobowych, ochrony konsumenta, budowlane, ubezpieczeniowe;
 • opanujesz branżowy język angielski dzięki specjalistycznym kursom;
 • po ukończeniu studiów możesz podjąć skrócone o dwa lata studia na kierunku prawo. Efekty kształcenia uzyskane na studiach II stopnia mogą być uznane przy podjęciu studiów na innych kierunkach, co skraca czas ich trwania i związane z tym koszty.

Kariera po studiach

 • własna działalność gospodarcza
 • organy administracji publicznej
 • działy prawne przedsiębiorstw z różnych sektorów
 • działy finansowe przedsiębiorstw z różnych sektorów
 • kancelarie prawnicze
 • banki
 • firmy konsultingowe

Kadra

prof. dr hab.
Kazimierz Strzyczkowski

prawnik, redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”

dr hab.
Maciej Rogalski

prawnik, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie

dr hab.
Anna Hrycaj

prawnik, przewodnicząca Zespołu ds. przygotowania projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze powołanego przez Ministra Sprawiedliwości, była ekspertka KE

dr
Paweł Blajer

ekonomista, prawnik, dziennikarz biznesowy

dr hab.
Ryszard Strzelczyk

prawnik, partner zarządzający kancelarii prawnej, współzałożyciel sieci firm obrotu nieruchomościami

dr hab.
Robert Gwiazdowski

prawnik, prezydent Centrum Adama Smitha w latach 2004-2014, były przewodniczący Rady Nadzorczej ZUS

Cennik

studia polskojęzyczneopłata za semestr
studia II stopnianiestacjonarne
prawo w biznesie 3 660,00 zł
4 x 915,00 zł
studia polskojęzyczneopłata za semestr
studia II stopnia
prawo w biznesie
niestacjonarne3 660,00 zł
4 x 915,00 zł

Jak zostać studentem

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej*

Opłata wynosi 400 PLN.

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
  Deutsche Bank Polska S.A

  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.
 • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

Absolwenci studiów wyższych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować