kierunek:

Prawo w samorządzie terytorialnym

Informacje o kierunku

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów niestacjonarne
(rekrutacja zakończona)

2 == 12| closedRight:| closedAll:true

Rekrutacja zakończona

Opis kierunku

Samorząd terytorialny realizuje większość zadań Państwa. Każdy, kto chce np. uzyskać pozwolenie na budowę, skorzystać z pomocy społecznej, zgłosić urodzenie dziecka, poprosić o interwencję straż miejską, zgłasza się do jednostek samorządu. Wodociągi, drogi, a nawet odbiór śmieci - to także jego zadania, podobnie jak m.in. wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, gospodarka lokalowa, transport publiczny.

Wykonywanie tych zadań wymaga wyspecjalizowanej, dobrze wykształconej kadry, która potrafi przygotować w sposób prawidłowy przepisy prawa miejscowego oraz zastosować prawo ustanowione przez Parlament i Rząd. Systematyczny wzrost zakresu zadań samorządu sprawia, że wciąż  brakuje osób o wysokich kompetencjach, które zadania te wykonają.

Jako student Prawa w samorządzie terytorialnym:

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w sektorze publicznym, 
 • poznasz podstawy działania instytucji publicznych i finansowania zadań realizowanych ze środków publicznych, 
 • poznasz zasady tworzenia prawa miejscowego, 
 • dowiesz się, jak skutecznie wnioskować o środki z budżetu UE, 
 • zyskasz kompetencje pracownicze cenione w sektorze prywatnym współpracującym z podmiotami publicznymi, 
 • nauczysz się przygotowywać przetargi publiczne i nadzorować umowy o zamówienie publiczne, 
 • dowiesz się, jak składać oferty w tych przetargach jako wykonawca i wykonywać umowy zawarte przez przedsiębiorców z samorządem, 
 • dowiesz się, jak samorząd realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i pomocy społecznej.

Przedmioty realizowane w ramach kierunku:

 • Konstytucyjne i europejskie podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce,
 • Zasady zatrudnienia w samorządzie,
 • Etyka urzędnika samorządowego,
 • Prawo administracyjne w samorządzie,
 • Instytucje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Prawo opieki społecznej,
 • Podstawy gospodarki finansowej samorządu i podatki lokalne,
 • Gospodarka komunalna,
 • Zamówienia publiczne,
 • Prawo gospodarowania nieruchomościami,
 • Prawo budowlane,
 • Funkcjonowanie straży miejskiej,
 • Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Specjalności

Kariera po studiach

 • administracja gminna, powiatowa, wojewódzka i jednostki nadzorowane przez administrację
 • spółki komunalne
 • administracja straży miejskiej
 • organizacje pozarządowe współpracujące z samorządem
 • przedsiębiorstwa prywatne realizujące zadania publiczne
 • wykonawcy zamówień publicznych
 • instytucje kontroli nad samorządem terytorialnym

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Prawo w samorządzie terytorialnym
niestacjonarne studia polskojęzyczne
rok rok
opłata za semestr4 620,00 zł4 860,00 zł
opłata za semestr w 4 ratach
4 x 1 155,00 zł

4 x 1 215,00 zł
Prawo w samorządzie terytorialnym
opłata za semestr
niestacjonarne
rok4 620,00 zł
4 x 1 155,00 zł
rok

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować