kierunek:

Prawo w samorządzie terytorialnym

Informacje o kierunku

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów niestacjonarne

Limit miejsc 30 - studia niestacjonarne
30 – (pozostała liczba miejsc – 28)

Rekrutacja trwa.

Opis kierunku

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego uruchomił na Wydziale Prawa i Administracji nowy kierunek studiów magisterskich - Prawo w samorządzie terytorialnym - dedykowany absolwentom wszystkich studiów licencjackich. Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie kadry wyspecjalizowanej w zakresie wykonywania przez samorząd zadań własnych z dziedziny polityki publicznej, administrowania sprawami wspólnoty samorządowej, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, podatków, realizacji inwestycji publicznych, zamówień publicznych, polityki społecznej pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych na realizację zadań samorządu, współpracy z organizacjami sektora pozarządowego oraz zadań zleconych przez administrację rządową.

Samorząd terytorialny realizuje większość zadań Państwa. Każdy kto chce uzyskać pozwolenie na budowę, skorzystać z pomocy społecznej, zgłosić urodzenie dziecka, poprosić o interwencję straż miejską – zgłasza się do jednostek Samorządu. Wodociągi, drogi, odbiór śmieci, to także zadania Samorządu. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych, gospodarka lokalowa, transport publiczny, to dalsze obowiązki gminy, powiatu lub województwa.

Wykonywanie tych zadań, wymaga specjalistycznej, dobrze wykształconej kadry, która potrafi przygotować przepisy prawa miejscowego oraz zastosować prawo ustanowione przez Parlament i Rząd w sposób prawidłowy, dla dobra społeczności lokalnej i regionalnej. Systematyczny wzrost zakresu zadań samorządu sprawia, że osób o wysokich kompetencjach, które zadania te wykonają wciąż istotnie brakuje.

Jako student Prawa w samorządzie terytorialnym:

 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności przygotowujące do pracy w sektorze publicznym,
 • poznasz podstawy działania instytucji publicznych i finansowania zadań realizowanych ze środków publicznych,
 • poznasz zasady tworzenia prawa miejscowego,
 • dowiesz się, jak skutecznie wnioskować o środki z budżetu UE,
 • zyskasz kompetencje pracownicze cenione w sektorze prywatnym współpracującym z podmiotami publicznymi,
 • nauczysz się przygotowywać przetargi publiczne i nadzorować umowy o zamówienie publiczne,
 • dowiesz się, jak składać oferty w tych przetargach jako wykonawca i wykonywać umowy zawarte przez przedsiębiorców z samorządem,
 • dowiesz się, jak samorząd realizuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i pomocy społecznej.

Przedmioty realizowane w ramach kierunku:

 • Konstytucyjne i europejskie podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • Ustrój i zadania samorządu terytorialnego w Polsce,
 • Zasady zatrudnienia w samorządzie,
 • Etyka urzędnika samorządowego,
 • Prawo administracyjne w samorządzie,
 • Instytucje społeczeństwa obywatelskiego,
 • Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Prawo opieki społecznej,
 • Podstawy gospodarki finansowej samorządu i podatki lokalne,
 • Gospodarka komunalna,
 • Zamówienia publiczne,
 • Prawo gospodarowania nieruchomościami,
 • Prawo budowlane,
 • Funkcjonowanie straży miejskiej,
 • Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Kariera po studiach

 • administracja gminna, powiatowa, wojewódzka i jednostki nadzorowane przez administrację
 • spółki komunalne
 • administracja straży miejskiej
 • organizacje pozarządowe współpracujące z samorządem
 • przedsiębiorstwa prywatne realizujące zadania publiczne
 • wykonawcy zamówień publicznych
 • instytucje kontroli nad samorządem terytorialnym

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Prawo w samorządzie terytorialnym
studia polskojęzyczne
rok rok
niestacjonarne
opłata za semestr
4 620,00 zł
4 x 1 155,00 zł
4 860,00 zł
4 x 1 215,00 zł
Prawo w samorządzie terytorialnym
opłata za semestr
niestacjonarne
rok4 620,00 zł
4 x 1 155,00 zł
rok

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować