kierunek:

Zarządzanie

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów stacjonarne
(rekrutacja zakończona)

niestacjonarne
(rekrutacja zakończona)

4 == 12| closedRight:| closedAll:true

Rekrutacja zakończona

Ocena pozytywna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Opis kierunku

Kierunek o profilu praktycznym. Program studiów na kierunku zarządzanie dopasowany jest do współczesnych wymagań rynku pracy. Absolwenci tego kierunku otwierają sprawnie funkcjonujące start-upy i bez trudu znajdują zatrudnienie w niemal każdej sferze gospodarki.

Jako student zarządzania:

 • dowiesz się, jak przekuć pomysł w realny biznes odnoszący sukcesy, analizując przypadki konkretnych przedsiębiorstw; 
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych.
 • poznasz branżowy język angielski;
 • będziesz miał szansę na opracowanie autorskich strategii biznesowych i kompleksowych projektów. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy, a także doświadczeni praktycy biznesu;
 • poszerzysz kompetencje z zakresu zarządzania projektami, organizując konferencje naukowe oraz wstępując do kół naukowych;
 • nauczysz się nowoczesnych metod i narzędzi planowania, organizowania, motywowania i kontroli zarządczej, niezbędnych do pracy na stanowiskach operacyjnych i menedżerskich.

Dostępne specjalności

Kariera po studiach

 • departamenty firm odpowiedzialnych za produkcję, usługi, marketing, sprzedaż i administrację w każdej branży
 • agencje i firmy zajmujące się marketingiem i PR
 • firmy konsultingowe
 • firmy zajmujące się szukaniem specjalistów na potrzeby rynku pracy
 • firmy szkoleniowe, organizacje ds. zarządzania zespołami ludzkimi
 • firmy zajmujące się analizą rynku pracy  banki i inne instytucje finansowe
 • organizacje rządowe, regionalne i pozarządowe

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2021/2022

Zarządzanie
stacjonarne studia polskojęzyczne
rok rok
opłata za semestr4 620,00 zł4 740,00 zł
opłata za semestr w 4 ratach4 x 1 155,00 zł4 x 1 185,00 zł
Zarządzanie
niestacjonarne studia polskojęzyczne
rok rok
opłata za semestr4 200,00 zł4 320,00 zł
opłata za semestr w 4 ratach
4 x 1 050,00 zł

4 x 1 080,00 zł
Zarządzanie
opłata za semestr
stacjonarneniestacjonarne
rok4 620,00 zł
4 x 1 155,00 zł
4 200,00 zł
4 x 1 050,00 zł
rok4 740,00 zł
4 x 1 185,00 zł
4 320,00 zł
4 x 1 080,00 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.