Specjalność na kierunku Administracja

Administracja publiczna

Informacje o specjalności

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia niestacjonarne

2 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Opis kierunku

Administracja publiczna jest jedną z największych branż w Polsce. Z uwagi na nieustanną modernizację oraz rozszerzanie katalogu usług publicznych, poszukuje specjalistów. Studia na tej specjalności zapewnią kompleksową wiedzę osobom, które wiążą swoją karierę zawodową z działalnością w sektorze usług publicznych. 

Metody dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć na tej specjalności rozwijają praktyczne umiejętności podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji.

Ukończenie studiów na tej specjalności, pozwoli wykorzystać zdobyte umiejętności we wszystkich strukturach urzędów i organów państwowych i  samorządowych a także w firmach doradczych świadczących usługi na rzecz administracji publicznej. 

W trakcie nauki zrealizujesz szereg wizyt studyjnych i zajęć w warunkach rzeczywistych, przy stałym wsparciu kadry o bogatym doświadczeniu dydaktycznym, naukowym i praktycznym. 

Jako student administracji:

 • poznasz techniki zarządzania jakościowego w nowoczesnej administracji publicznej
 • zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego, postepowania administracyjnego, prawa gospodarczego, która ułatwi Ci pracę w administracji publicznej
 • zyskasz doświadczenie w pracy z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, wykorzystywanymi w systemach e-administracji - na zajęciach będziesz wykorzystywał m.in. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej oraz aplikacje wspomagające zarządzanie informacją
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy administracji publicznej
 • zrealizujesz branżowy kurs języka angielskiego
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - m.in. w Urzędzie Miasta st. Warszawy, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ambasadach, urzędach państwowych
 • w oparciu o zdobyte kwalifikacje zawodowe i wiedzę prawniczą będziesz mógł podjąć zatrudnienie w administracji publicznej

Kariera po studiach

 • ministerstwa i centralne urzędy państwowe
 • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich poziomów
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • korporacje międzynarodowe
 • instytucje i organizacje państwowe i samorządowe
 • ambasady
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • działy administracyjne różnej wielkości przedsiębiorstw ze wszystkich branż

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Administracja publiczna
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr3000 zł3240 zł3480 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 750 zł 4 x 810 zł 4 x 870 zł
Administracja publiczna
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok3000 zł 4 x 750 zł
rok3240 zł 4 x 810 zł
rok3480 zł 4 x 870 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować