kierunek:

Administracja

Informacje o kierunku

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia niestacjonarne

Limit miejsc 30 - studia niestacjonarne
30 – (liczba wolnych miejsc – 29)

Rekrutacja trwa

Opis kierunku

Administracja jest jedną z największych branż w Polsce. Z uwagi na nieustanną modernizację oraz rozszerzanie katalogu usług publicznych, poszukuje specjalistów. Studia na tej specjalności zapewnią kompleksową wiedzę osobom, które wiążą swoją karierę zawodową z działalnością w sektorze usług publicznych. 

Metody dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć na tej specjalności rozwijają praktyczne umiejętności podejmowania samodzielnych, merytorycznych, konstruktywnych i zgodnych z prawem decyzji.

Ukończenie studiów na tej specjalności, pozwoli wykorzystać zdobyte umiejętności we wszystkich strukturach urzędów i organów państwowych i  samorządowych a także w firmach doradczych świadczących usługi na rzecz administracji publicznej. 

W trakcie nauki zrealizujesz szereg wizyt studyjnych i zajęć w warunkach rzeczywistych, przy stałym wsparciu kadry o bogatym doświadczeniu dydaktycznym, naukowym i praktycznym. 

Jako student administracji:

 • poznasz techniki zarządzania jakościowego w nowoczesnej administracji publicznej
 • zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu prawa administracyjnego, postepowania administracyjnego, prawa gospodarczego, która ułatwi Ci pracę w administracji publicznej
 • zyskasz doświadczenie w pracy z najnowszymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, wykorzystywanymi w systemach e-administracji - na zajęciach będziesz wykorzystywał m.in. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej oraz aplikacje wspomagające zarządzanie informacją
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy administracji publicznej
 • zrealizujesz branżowy kurs języka angielskiego
 • możesz skorzystać z bogatego wyboru praktyk oferowanych przez uczelnię - m.in. w Urzędzie Miasta st. Warszawy, Biurze Rzecznika Praw Dziecka, ambasadach, urzędach państwowych
 • w oparciu o zdobyte kwalifikacje zawodowe i wiedzę prawniczą będziesz mógł podjąć zatrudnienie w administracji publicznej

Kariera po studiach

 • ministerstwa i centralne urzędy państwowe
 • jednostki samorządu terytorialnego wszystkich poziomów
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
 • korporacje międzynarodowe
 • instytucje i organizacje państwowe i samorządowe
 • ambasady
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • działy administracyjne różnej wielkości przedsiębiorstw ze wszystkich branż

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.004200.000.000.000.00TablePolish
Administracja
studia niestacjonarne
rok rok rok
8 rat 8 x 1050 zł 8 x 1110 zł 8 x 1170 zł
2 raty 2 x 4200 zł 2 x 4440 zł 2 x 4680 zł
1 rata8400 zł8880 zł9360 zł
Administracja
studia niestacjonarne
8 rat2 raty1 rata
rok 8 x 1050 zł2 x 4200 zł8400 zł
rok 8 x 1110 zł2 x 4440 zł8880 zł
rok 8 x 1170 zł2 x 4680 zł9360 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować