Specjalność na kierunku Administracja

Administrowanie inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC

Informacje o specjalności

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia niestacjonarne

2 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Opis kierunku

Specjalność administrowanie inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC to zupełnie innowacyjna specjalność  na rynku edukacyjnym. Odpowiadająca zapotrzebowaniu jakie powstało w branży budowalnej. Katalog uprawnień́ i sposób działania specjalisty w tym obszarze określa się w umowie opartej o Warunki Kontraktowe FIDIC (dalej „Warunki”) Branża budowlana potrzebuje wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę  w tym zakresie. Brakuje jednak na rynku edukacyjnym odpowiednio przygotowanych specjalistów w tym zakresie.

Przygotowując program studiów konsultowaliśmy go z przedstawicielami Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), który jest wyłącznym reprezentantem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) i Europejskiej Federacji Inżynierów Konsultantów (EFCA) w Polsce.

Kolejnym partnerem przy przygotowywaniu programu studiów był Polski Klaster Budowlany największy klaster w kraju, który jest zrzeszeniem ponad 300 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju.  Jako jedyni w branży mogą poszczycić się statusem Krajowego Klastra Kluczowego w odnowionej certyfikacji.

Kontrakty FIDIC są obecnie najczęściej stosowaną standardową formą międzynarodowych kontraktów budowlanych na świecie. Standardowe kontrakty FIDIC / Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils/ są często stosowane zarówno w dużych, jak i małych projektach budowlanych i są odpowiednie dla stron o różnych narodowościach, mówiących różnymi językami i pochodzących z różnych jurysdykcji. Od pojawienia się pierwszej edycji Czerwonej Księgi w 1957 metodyka FIDIC jest platformą współpracy w administrowaniu międzynarodowych inwestycji. Dzięki FIDIC powstają perły architektury w Dubaju, Szanghaju i Warszawie. Społeczność FIDIC to wspierająca się i oparta na wiedzy awangarda nowoczesnego budownictwa wykorzystująca dorobek Przemysłu 4.0 oraz metodyki BIM / Building Information Modeling.

Jako student administrowania inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC:

 • zdobędziesz wiedzę na temat realizacji inwestycji budowlanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC,
 • poznasz min. prawo budowlane i specustawy okołobudowlane, prawo zamówień publicznych,
 • będziesz przygotowany do  administrowania inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Dobre praktyki w budownictwie – FIDIC
 • Prawo budowlane  i specustawy okołobudowlane
 • Realizacja inwestycji budowlanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC
 • Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem fidic’owskich elementów procedowania
 • Arbitraż
 • Warunki kontraktowe FIDIC w administrowaniu inwestycjami budowlanymi

Kariera po studiach

 • Każdy kto chce w przyszłości ubiegać się o stanowisko związane z administrowaniem inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC.

 • Uczestnicy studiów dowiedzą się jak stosować FIDIC w polskich uwarunkowaniach prawnych. Poruszone zostaną zagadnienia prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, arbitrażu, dokumentacji przetargowych /siwz/ i wiele innych praktycznych elementów związanych z realizacją projektów inwestycyjnych.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Administrowanie inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr3000 zł3720 zł4740 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 750 zł 4 x 930 zł 4 x 1185 zł
Administrowanie inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok3000 zł 4 x 750 zł
rok3720 zł 4 x 930 zł
rok4740 zł 4 x 1185 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować