Specjalność na kierunku Administracja

Administrowanie ochroną zdrowia

Informacje o specjalności

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia niestacjonarne

2 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Opis kierunku

Administrowanie ochroną zdrowia - specjalność dedykowana dla osób związanych z ochroną zdrowia, w tym dla osób wykonujących zawody medyczne, pracownikom administracyjnym, kadrze zatrudnionej w działach prawnych, pracownikom działów nadzoru i kontroli, personelowi zarządzającemu, osobom zajmującym się wewnętrzną obsługą podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a także osobom zainteresowanym i wiążącym swoją przyszłość zawodową z zagadnieniami administrowania i zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie Studentów z mechanizmami administrowania jednostkami ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji wdrażanych działań i zapewnienia maksymalnego poziomu jakości i bezpieczeństwa osób pobierających świadczenia zdrowotne. Powyższe cele stanowią kontinuum założeń ustawodawcy wyrażonych w projektach ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, a także ustawy o jakości w ochronie zdrowia.

Studia „Administrowanie ochroną zdrowia” są pierwszą tego rodzaju propozycją na rynku edukacyjnym, która łączy w sobie elementy klasycznego prawa administracyjnego, cywilnego i finansowego z zagadnieniami należącymi do prawa medycznego.

Do prowadzenia studiów zostały zaangażowane osoby specjalizujące się w prawie administracyjnym, cywilnym i medycznym, posiadające zarówno doświadczenie akademickie, jak i praktyczne.

Jako student administrowania ochroną zdrowia:

Studenci biorący udział w studiach „administrowanie ochroną zdrowia” będą mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą:

 • zagadnień administracyjnych, w tym elementami administracyjnego prawa materialnego i procesowego,
 • zagadnień dotyczących prawa zamówień publicznych,
 • zagadnień związanych z podstawowymi mechanizmami wykonywania działalności leczniczej,
 • zasadami administrowania jednostkami ochrony zdrowia prowadzącymi działalność leczniczą z wykorzystaniem teleinformatycznych środków przekazu,
 • zasadami wydatkowania środków publicznych i zgodności podejmowanych działań z regulacjami Ustawy o finansach publicznych.

Proces kształcenia teoretycznego zostanie wsparty o metodę case study, która pozwala na wykształcenie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykorzystania wiedzy teoretycznej w realizacji czynności administracyjnych i zarządczych.

Kariera po studiach

Ukończenie studiów „Administrowanie ochroną zdrowia” skutkować będzie kompleksowym uzupełnieniem dotychczasowego wykształcenia, a także nabyciem wiedzy i umiejętności pozwalającej na zainicjowanie nowych ścieżek rozwoju zawodowego.

Absolwenci studiów mogą ubiegać się o zatrudnienie między innymi w niżej wymienionych podmiotach:

 • jednostkach ochrony zdrowia,
 • jednostkach nadzoru i kontroli wykonywania działalności leczniczej,
 • jednostkach nadzoru finansowego,
 • centralnych organach administracji rządowej, w tym w biurze Rzecznika praw pacjenta,
 • państwowych jednostkach organizacyjnych, w tym NFZ,
 • podmiotach wykonujących zadania administracyjne na zasadzie outsourcingu.

Niezależnie od przedstawionych możliwości, Absolwenci mogą rozwijać się zawodowo w strukturach komercyjnych, a także strukturach wspierających rozwój i promocję ochrony zdrowia.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Administrowanie ochroną zdrowia
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr3000 zł3720 zł4740 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 750 zł 4 x 930 zł 4 x 1185 zł
Administrowanie ochroną zdrowia
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok3000 zł 4 x 750 zł
rok3720 zł 4 x 930 zł
rok4740 zł 4 x 1185 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować