Specjalność na kierunku Ekonomia I

Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Start rekrutacji 24 kwietnia

Opis kierunku

Program studiów na kierunku ekonomia jest dopasowany do współczesnych wymagań rynku pracy. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwalają zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce.

Specjalności na kierunku ruszają przy zrekrutowaniu minimalnej liczby studentów.

Jako student specjalności biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne:

 • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu mikro- i makroekonomii;
 • poznasz branżowy język angielski;
 • dowiesz się, jak podejmować decyzje strategiczne dla rozwoju przedsiębiorstwa;
 • będziesz przygotowywać analizy ekonomiczne dla pojedynczej firmy oraz całej branży, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne;
 • nauczysz się kompleksowo analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarczo-społeczne;
 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych - wykładają u nas wybitni naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu;
 • nauczysz się jak budować przewagę konkurencyjną skutecznie wykorzystując dane gospodarcze;
 • nauczysz się opracowywać autorskie modele biznesowe oraz kompleksowe projekty. Twoje koncepcje zostaną poddane ocenie ekspertów podczas Gali Przedsiębiorczości 3.0;
 • możesz skorzystać z bogatej oferty praktyk oferowanych przez uczelnię - w międzynarodowych korporacjach, ambasadach, urzędach państwowych, agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci na założenie własnej działalności, a także pracę na stanowiskach menedżerskich wymagających analitycznego myślenia i umiejętności interpretacji współczesnych przeobrażeń gospodarczo-społecznych;
 • po uzyskaniu tytułu licencjata możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich lub podyplomowych na naszej uczelni.

Kariera po studiach

 • korporacje finansowe
 • firmy audytowe
 • firmy konsultingowe
 • banki
 • urzędy i instytucje państwowe
 • instytucje UE
 • organizacje pozarządowe
 • działy finansowe w przedsiębiorstwach
 • różnej wielkości
 • działy marketingu w przedsiębiorstwach

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

6120.005520.000.000.000.00TablePolish
Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr6120 zł6480 zł6840 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1530 zł 4 x 1620 zł 4 x 1710 zł
Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr5520 zł5880 zł6240 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1380 zł 4 x 1470 zł 4 x 1560 zł
Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok6120 zł 4 x 1530 zł
rok6480 zł 4 x 1620 zł
rok6840 zł 4 x 1710 zł
Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5520 zł 4 x 1380 zł
rok5880 zł 4 x 1470 zł
rok6240 zł 4 x 1560 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.