kierunek:

Business Economics (dwa dyplomy)

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
(rekrutacja zakończona)

Rekrutacja zakończona

Partnerem kierunku jest Coventry University

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Program kierunku Ekonomia biznesu został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Coventry University (Wielka Brytania). Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami edukacyjnymi. Studenci realizują jeden kurs i piszą jedną pracę licencjacką, ale otrzymują dwa stopnie naukowe: brytyjski (z Coventry University) i polski (z Uczelni Łazarskiego). Program nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy i spoza niej.

Jako student ekonomii biznesu:

 • otrzymasz dwa stopnie;
 • zdobędziesz wiedzę na temat wyzwań i możliwości oferowanych przez rynki i gospodarki wschodzące w okresach przejściowych;
 • poszerzysz swoje umiejętności analityczne, prowadząc analizy badawcze i wykorzystując różne techniki badawcze;
 • poznasz innowacyjne metody podejścia do biznesu i rozwiązywania problemów gospodarczych;
 • zdobędziesz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz cenione na rynku pracy umiejętności menedżerskie;
 • możesz skorzystać z szerokiej oferty staży oferowanych przez Uczelnię i odbywających się w międzynarodowych organizacjach, ambasadach, instytucjach państwowych i agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci założyć własną firmę i zajmować stanowiska wymagające analitycznego myślenia i interpretacji współczesnych przemian gospodarczych i społecznych;
 • będziesz uczyć się od najlepszych: nasi wykładowcy to uznani naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu
 • po uzyskaniu tytułu licencjata można kontynuować naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych na naszej Uczelni.

Nasi absolwenci to otwarci specjaliści, dobrze wyszkoleni w nowoczesnych technikach badawczych (ilościowych i jakościowych), świadomi różnic społeczno-ekonomicznych we współczesnym świecie. Otrzymują solidne podstawy do specjalizacji w różnych dziedzinach biznesu. Pochwalają się umiejętnościami analitycznego, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji. Są przygotowani do zrozumienia globalnej gospodarki na poziomie mikro i makro. Są elastyczni, kosmopolityczni i gotowi do korzystania ze zmiennego otoczenia rynkowego. Mogą zostać analitykami biznesowymi, menedżerami i koordynatorami projektów. Są gotowi kierować zespołem i być jego aktywnym członkiem. Nic więc dziwnego, że wielu naszym studentom udaje się znaleźć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów, zdobywając stanowiska w międzynarodowych korporacjach i bankach.

Kariera po studiach:

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające na arenie międzynarodowej
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • firmy konsultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

Kadra

dr Krzysztof Beck

Kierownik kierunku

dr Krzysztof Beck
Dyrektor Programu Economics - studia anglojęzyczne


Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.000.000.002820.000.00
Business Economics (dwa dyplomy)
studia stacjonarne
rok rok rok
2 raty (€)2 x 2820 €2 x 2940 €2 x 3060 €
opłata za rok (€)5640 €5880 €6120 €
2 raty (€)opłata za rok (€)
rok2 x 2820 €5640 €
rok2 x 2940 €5880 €
rok2 x 3060 €6120 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 17 €.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować