kierunek:

Business Economics (dwa dyplomy)

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne

Limit miejsc 50 - studia stacjonarne
50 – (liczba wolnych miejsc – 50)

Rekrutacja trwa

Partnerem kierunku jest Coventry University

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Program kierunku Ekonomia biznesu został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Coventry University (Wielka Brytania). Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami edukacyjnymi. Studenci realizują jeden kurs i piszą jedną pracę licencjacką, ale otrzymują dwa stopnie naukowe: brytyjski (z Coventry University) i polski (z Uczelni Łazarskiego). Program nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy i spoza niej.

Jako student ekonomii biznesu:

 • otrzymasz dwa stopnie;
 • zdobędziesz wiedzę na temat wyzwań i możliwości oferowanych przez rynki i gospodarki wschodzące w okresach przejściowych;
 • poszerzysz swoje umiejętności analityczne, prowadząc analizy badawcze i wykorzystując różne techniki badawcze;
 • poznasz innowacyjne metody podejścia do biznesu i rozwiązywania problemów gospodarczych;
 • zdobędziesz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • zdobędziesz cenione na rynku pracy umiejętności menedżerskie;
 • możesz skorzystać z szerokiej oferty staży oferowanych przez Uczelnię i odbywających się w międzynarodowych organizacjach, ambasadach, instytucjach państwowych i agencjach reklamowych;
 • zdobędziesz kwalifikacje, które pozwolą Ci założyć własną firmę i zajmować stanowiska wymagające analitycznego myślenia i interpretacji współczesnych przemian gospodarczych i społecznych;
 • będziesz uczyć się od najlepszych: nasi wykładowcy to uznani naukowcy i doświadczeni praktycy biznesu
 • po uzyskaniu tytułu licencjata można kontynuować naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych na naszej Uczelni.

Nasi absolwenci to otwarci specjaliści, dobrze wyszkoleni w nowoczesnych technikach badawczych (ilościowych i jakościowych), świadomi różnic społeczno-ekonomicznych we współczesnym świecie. Otrzymują solidne podstawy do specjalizacji w różnych dziedzinach biznesu. Pochwalają się umiejętnościami analitycznego, krytycznego myślenia i podejmowania decyzji. Są przygotowani do zrozumienia globalnej gospodarki na poziomie mikro i makro. Są elastyczni, kosmopolityczni i gotowi do korzystania ze zmiennego otoczenia rynkowego. Mogą zostać analitykami biznesowymi, menedżerami i koordynatorami projektów. Są gotowi kierować zespołem i być jego aktywnym członkiem. Nic więc dziwnego, że wielu naszym studentom udaje się znaleźć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów, zdobywając stanowiska w międzynarodowych korporacjach i bankach.

Kariera po studiach:

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające na arenie międzynarodowej
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • firmy konsultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.000.000.002820.000.00
Business Economics (dwa dyplomy)
studia stacjonarne
rok rok rok
2 raty (€)2 x 2820 €2 x 2940 €2 x 3060 €
opłata za rok (€)5640 €5880 €6120 €
2 raty (€)opłata za rok (€)
rok2 x 2820 €5640 €
rok2 x 2940 €5880 €
rok2 x 3060 €6120 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 17 €.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować