Specjalność na kierunku Economics II

Economics

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne

Limit miejsc 25 - studia stacjonarne
25 – (liczba wolnych miejsc – 13)

Rekrutacja trwa

Trzyletni (sześć semestrów) program studiów w pełnym wymiarze godzin. Program specjalności Economics ma na celu zapewnienie studentom odpowiedniego przygotowania w różnych dziedzinach ekonomii oraz wysokiego poziomu pod względem konkurencyjności absolwentów na polskim i światowym rynku pracy. Szczególny nacisk kładziony jest na analizę zagadnień z życia codziennego, rozwiązywanie problemów i inne cenne kompetencje. Zachowujemy elastyczne podejście do doboru przedmiotów: nasi studenci mają możliwość wyboru spośród wielu przedmiotów fakultatywnych w czwartym i szóstym semestrze programu.

Posiadamy bogatą ofertę staży (wymagane minimum 160 godzin pracy) w instytucjach publicznych i prywatnych oraz korporacjach zajmujących się sprawami międzynarodowymi w Polsce lub za granicą. Studenci zdobędą praktyczne doświadczenie związane z ich zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Kierunek Economics Uczelni Łazarskiego ma na celu:

 • zapewnić kompleksową interdyscyplinarną edukację w zakresie ekonomii biznesu z programem nauczania zgodnym z najwyższymi europejskimi i światowymi standardami;
 • dostarczenie podstawowej wiedzy ekonomicznej potrzebnej do radzenia sobie z rzeczywistymi problemami menedżerskimi, finansowymi, etycznymi i analitycznymi napotykanymi w biznesie i gospodarce światowej;
 • rozwijać krytyczną świadomość współczesnych teorii ekonomicznych mających zastosowanie do polityki gospodarczej i biznesu;
 • przygotować studentów do podjęcia kariery w sektorze prywatnym, publicznym i trzecim;
 • rozwijać u studentów szereg umiejętności, które zwiększą ich wartość na rynku pracy, w tym pracę zespołową, niezależną pracę i uczenie się, krytyczne myślenie, umiejętności zawodowe, komunikację złożonych pomysłów, umiejętności cyfrowe i zarządzanie czasem.

Nasi absolwenci to specjaliści o szerokich poglądach, dobrze wyszkoleni w nowoczesnych technikach badawczych (ilościowych i jakościowych), świadomi różnic społeczno-ekonomicznych we współczesnym świecie. Otrzymują solidne podstawy do specjalizacji w różnych dziedzinach biznesu. Mogą pochwalić się umiejętnościami analitycznego i krytycznego myślenia oraz podejmowania decyzji. Są przygotowani do zrozumienia globalnej gospodarki na poziomie mikro i makro. Są elastyczni, kosmopolityczni i gotowi do korzystania ze zmiennego otoczenia rynkowego. Mogą zostać analitykami biznesowymi, menedżerami i koordynatorami projektów. Są gotowi kierować zespołem i być jego aktywnym członkiem. Nic więc dziwnego, że wielu naszym studentom udaje się znaleźć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów, zdobywając stanowiska w międzynarodowych korporacjach i bankach.

Kariera po studiach

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające w środowisko międzynarodowym
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • spółki consultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

Kadra

dr Krzysztof Beck

Kierownik kierunku

dr Krzysztof Beck
Dyrektor Programu Economics - studia anglojęzyczne


Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.000.002280.000.000.00
Economics
studia stacjonarne
rok rok rok
2 raty (€)2 x 2280 €2 x 2400 €2 x 2520 €
opłata za rok (€)4560 €4800 €5040 €
2 raty (€)opłata za rok (€)
rok2 x 2280 €4560 €
rok2 x 2400 €4800 €
rok2 x 2520 €5040 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 17 €.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.