Specjalność na kierunku Economics II

Economics

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne

1 == 0| closedRight:| closedAll:

Start rekrutacji 24 kwietnia

Trzyletni (sześć semestrów) program studiów w pełnym wymiarze godzin. Program specjalności Economics ma na celu zapewnienie studentom odpowiedniego przygotowania w różnych dziedzinach ekonomii oraz wysokiego poziomu pod względem konkurencyjności absolwentów na polskim i światowym rynku pracy. Szczególny nacisk kładziony jest na analizę zagadnień z życia codziennego, rozwiązywanie problemów i inne cenne kompetencje. Zachowujemy elastyczne podejście do doboru przedmiotów: nasi studenci mają możliwość wyboru spośród wielu przedmiotów fakultatywnych w czwartym i szóstym semestrze programu.

Posiadamy bogatą ofertę staży (wymagane minimum 160 godzin pracy) w instytucjach publicznych i prywatnych oraz korporacjach zajmujących się sprawami międzynarodowymi w Polsce lub za granicą. Studenci zdobędą praktyczne doświadczenie związane z ich zainteresowaniami i planami zawodowymi.

Kierunek Economics Uczelni Łazarskiego ma na celu:

 • zapewnić kompleksową interdyscyplinarną edukację w zakresie ekonomii biznesu z programem nauczania zgodnym z najwyższymi europejskimi i światowymi standardami;
 • dostarczenie podstawowej wiedzy ekonomicznej potrzebnej do radzenia sobie z rzeczywistymi problemami menedżerskimi, finansowymi, etycznymi i analitycznymi napotykanymi w biznesie i gospodarce światowej;
 • rozwijać krytyczną świadomość współczesnych teorii ekonomicznych mających zastosowanie do polityki gospodarczej i biznesu;
 • przygotować studentów do podjęcia kariery w sektorze prywatnym, publicznym i trzecim;
 • rozwijać u studentów szereg umiejętności, które zwiększą ich wartość na rynku pracy, w tym pracę zespołową, niezależną pracę i uczenie się, krytyczne myślenie, umiejętności zawodowe, komunikację złożonych pomysłów, umiejętności cyfrowe i zarządzanie czasem.

Nasi absolwenci to specjaliści o szerokich poglądach, dobrze wyszkoleni w nowoczesnych technikach badawczych (ilościowych i jakościowych), świadomi różnic społeczno-ekonomicznych we współczesnym świecie. Otrzymują solidne podstawy do specjalizacji w różnych dziedzinach biznesu. Mogą pochwalić się umiejętnościami analitycznego i krytycznego myślenia oraz podejmowania decyzji. Są przygotowani do zrozumienia globalnej gospodarki na poziomie mikro i makro. Są elastyczni, kosmopolityczni i gotowi do korzystania ze zmiennego otoczenia rynkowego. Mogą zostać analitykami biznesowymi, menedżerami i koordynatorami projektów. Są gotowi kierować zespołem i być jego aktywnym członkiem. Nic więc dziwnego, że wielu naszym studentom udaje się znaleźć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów, zdobywając stanowiska w międzynarodowych korporacjach i bankach.

Kariera po studiach

 • międzynarodowe korporacje
 • inne podmioty działające w środowisko międzynarodowym
 • podmioty handlu zagranicznego
 • banki i międzynarodowe instytucje finansowe
 • spółki consultingowe
 • agencje reklamowe i marketingowe
 • własna działalność gospodarcza

 

 

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.000.002280.000.000.00
Economics
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr (€)2280 €2400 €2520 €
opłata za semestr (€)
rok2280 €
rok2400 €
rok2520 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.