Specjalność na kierunku Ekonomia I

Handel zagraniczny w dobie globalizacji

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Handel międzynarodowy jest motorem wzrostu gospodarczego świata. Jego znaczenie w ostatnich latach rośnie nie tylko w wymiarze makroekonomicznym,  ale przede wszystkim  w ujęciu poszczególnych przedsiębiorstw. Polski i zagraniczny biznes dynamicznie intensyfikuje obecność na arenie międzynarodowej. Sprawne poruszanie się na międzynarodowych rynkach, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, rozumienie różnic kulturowych  czy zawieranie międzynarodowych transakcji oraz poszukiwanie finasowania to w dzisiejszym, zglobalizowanym, ale turbulentnym świecie bardzo wysoko cenione na rynku pracy kompetencje. Ich znaczenie będzie rosło wraz z rozwojem gospodarek, zmiennością świata oraz pogłębianiem się procesów globalizacji.    

Oferowana specjalność to połączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią ekspertyzą praktyków, menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w branży związanej z handlem międzynarodowym oraz finansami.

Na specjalności 'Handel międzynarodowy w dobie globalizacji':

 • posiądziesz wiedzę na temat istniejących modeli ekspansji zagranicznej firm;
 • dowiesz się jak można  efektywnie kierować międzynarodową firmą i jej działalnością zagraniczną;
 • zrozumiesz, jakie są najważniejsze ryzyka i korzyści prowadzenia działalności poza granicami kraju;
 • poznasz prawne uwarunkowania umów międzynarodowych dotyczących handlu;
 • dowiesz się, jak prowadzić skuteczne działania lobbystyczne i marketingowe;
 • dowiesz się jak skutecznie prowadzić negocjacje handlowe przy różnych uwarunkowaniach prawnych i kulturowych;
 • zdobędziesz umiejętność finansowania transakcji i rozliczeń w handlu międzynarodowym oraz zabezpieczania przed ryzykami występującymi w handlu międzynarodowym;
 • poznasz zasady funkcjonowania logistyki w wymiarze globalnym.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Handel zagraniczny w dobie globalizacji
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr5100 zł5220 zł5340 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1275 zł 4 x 1305 zł 4 x 1335 zł
Handel zagraniczny w dobie globalizacji
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr4620 zł4740 zł4860 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1155 zł 4 x 1185 zł 4 x 1215 zł
Handel zagraniczny w dobie globalizacji
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5100 zł 4 x 1275 zł
rok5220 zł 4 x 1305 zł
rok5340 zł 4 x 1335 zł
Handel zagraniczny w dobie globalizacji
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok4620 zł 4 x 1155 zł
rok4740 zł 4 x 1185 zł
rok4860 zł 4 x 1215 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.