Specjalność na kierunku Zarządzanie

Innowacje i przedsiębiorczość

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Limit miejsc 30 - studia stacjonarne
30 – (liczba wolnych miejsc – 27)
20 - studia niestacjonarne
20 – (liczba wolnych miejsc – 18)

Rekrutacja trwa

Celem specjalności jest przygotowanie studentów do świadomego działania na rzecz rozwoju i modernizacji przedsiębiorstw, instytucji, korporacji, dających szansę na sprawniejsze działanie, pozyskanie nowych segmentów klientów czy też innowacyjnego poszerzenia oferty. Program specjalności przygotowuje kompleksowo zarówno do uruchomienia i prowadzenia własnego biznesu, jak i dynamicznego działania jako pracownik. Wszystkie przedmioty skoncentrowane są na kształtowaniu nawyków kreatywnego, niestandardowego myślenia oraz skutecznym dociekaniu oczekiwań i potrzeb odbiorców-klientów. Specjalność kładzie silny nacisk na kształtowanie umiejętności takich jak: komunikacja, praca w zespole, prezentacja własnych rozwiązań, zdobywanie poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji.

UWAGA! Zachęcamy do zadawania pytań starszym rocznikom studentów o tę specjalność, chętnie wyjaśnią, dlaczego od kilku lat jest ona pierwszą lub drugą najczęściej wybieraną opcją.

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI PRACY DLA ABSOLWENTÓW TYCH STUDIÓW?

Pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu innowacji i przedsiębiorczości mogą być wykorzystane niemal w każdym obszarze działania organizacji i poza nią. Po zakończeniu specjalizacji absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy:

 • w strukturach HR,
 • w zakresie analizy danych i strategii rozwoju organizacji,
 • w działach wdrażania nowych technologii,
 • w działach komunikacji zewnętrznej,
 • jako manager średniego i wyższego szczebla – zarządzanie zespołami kreatywnymi,
 • w działach rozwoju produktów,
 • jako manager produktu,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej,
 • w działach innowacyjnego marketingu,
 • w firmach konsultingowych i doradztwa dla przedsiębiorców.

Słowo od opiekuna…

Miałem przyjemność współpracować z wieloma osobami, którym nie można odmówić kreatywności czy zdolności innowacyjnego myślenia. Jednak wiele ich pomysłów pozostawało jedynie w sferze dyskusji. Ta specjalność jest właśnie po to, aby Waszym pomysłom, Waszej innowacyjności dodać skrzydeł, jak po wypiciu jednego z napojów energetycznych. To jest wspólny czas na przyjrzenie się, co zrobić, aby znaleźć miejsce na rynku dla Twojego startupu, a także zobaczyć, jak wprowadzić trwałą zmianę w przedsiębiorstwie. Pracujemy na konkretnych wydarzeniach wyjętych żywcem z działających firm, badamy rynek najnowszymi narzędziami i zastanawiamy się, czy rzeczywiście są takie dobre. Ostrze tej specjalności wycelowane jest w dwa główne działania. Po pierwsze tworzenie trwałych zmian - ulepszeń, także innowacyjnych, w wielu obszarach działającej organizacji, a więc restrukturyzacje. Po drugie pełne przygotowanie do założenia i poprowadzenia własnego biznesu.

Jeżeli jesteś gotowa/y na solidną współpracę i zmierzenie się z tym, co przygotowaliśmy na najbliższy rok - zapraszam. Gwarantuję, że będzie ciekawie. Piotr Gołaszewski - opiekun specjalności 'Innowacje i przedsiębiorczość'.

WAŻNE - Realizowana w ramach specjalności formuła nauki przez praktykę, dająca absolwentom możliwość jej ukończenia z konkretnym produktem końcowym (np. rozwiązaniem realnego problemu firmy, w której już pracują czy opracowaniem koncepcji własnego przedsięwzięcia), istotnie zwiększa poziom ich atrakcyjności i siłę na rynku pracy.

Charakterystyka studiów:

 • Specjalność o charakterze menedżerskim, przygotowująca przyszłych menedżerów i przedsiębiorców do samodzielnego działania na objętym stanowisku lub w założonej przez siebie firmie. Studia przygotują Cię również do pracy jako partner zarządzający w przejętej firmie rodzinnej, a także w innowacyjnych projektach prowadzonych w ramach firm i korporacji.
 • Głównym założeniem programu studiów jest nauka przez praktykę realizowana poprzez rozwiązywanie realnych problemów organizacji, spotkania z praktykami, przygotowanie i stworzenie wspólnego przedsięwzięcia. Chętnych mogą również opracować koncepcje własnego, innowacyjnego biznesu przy wsparciu specjalistów.
 • Dla najlepszych projektów szukamy wspólnie z naszymi partnerami finansowania lub możliwości wprowadzenia zaproponowanych zmian w środowisku konkretnej firmy.
 • Studenci poznają najnowocześniejsze metody i narzędzia wykorzystywane w pracy restrukturyzatorów, innowatorów i przedsiębiorców, dyskutują z praktykami nad ich realną wartością.
 • Program zorientowany jest na interdyscyplinarne efekty kształcenia, oparte ściśle o aktualne oczekiwania rynku pracy (wytyczne zbudowane wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl).

SYLWETKA ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI

W trakcie trwania specjalności 'Innowacje i Przedsiębiorczość' studenci przygotowują się do roli przedsiębiorcy lub menedżera odpowiedzialnego za kreowanie i wprowadzanie zmian w istniejącym przedsiębiorstwie (jedna z kluczowych potrzeb – raport PARP www.biznesdlaedukacji.parp.gov.pl). Absolwent posiada doświadczenie w myśleniu strategicznym (wyszukiwanie, ocena i analiza rożnych rodzajów źródeł informacji, wiedzy i inspiracji). Posiada umiejętności typowe dla przedsiębiorcy, a także restrukturyzatora, takie jak: komunikacja, praca w zespole, umiejętność prezentacji i zdobywanie poparcia dla swoich pomysłów i koncepcji. Ma rozwinięty nawyk kreatywnego myślenia, konstruktywnego podważania założeń i wychodzenia poza standardy. Z uwagi na fakt, iż zajęcia oparte są o rzeczywiste wyzwania firm, absolwent posiada wiedzę na temat implementacji zmiany lub wdrożenia nowego pomysłu od zera do osadzenia na rynku.

ZESPÓŁ SPECJALNOŚCI

Każdy przedmiot prowadzony jest przez specjalistę z wybranego obszaru. Są to wyłącznie osoby aktualnie funkcjonujące na rynku, których doświadczenie wynika z wieloletniej praktyki biznesowej. Dobór kadry uwzględnia oprócz powyższego szczegółową znajomość potrzeb rynku pracy w reprezentowanej branży oraz umiejętność ciekawego, płynnego przekazywania posiadanej wiedzy. Do zespołu należą między innymi: Agnieszka Dłutek - Uczelnia Łazarskiego, Michał Misztal - Inkubatory, Tomasz Wojtaszuk - PKO BP.

PROFIL ABSOLWENTA SPECJALNOŚCI

WIEDZA - Absolwent wie: jak założyć własną firmę oraz jak szukać i przeprowadzić model restrukturyzacji; jak rozwijać pomysł na biznes i strategię firmy; jakie są zasady przygotowywania analizy finansowej i źródeł finansowani; jak wybierać technologie, aplikacje i media wspierające realizację innowacyjnego przedsięwzięcia; na czym polegają podstawowe procesy w firmie – z naciskiem na tworzenie i wdrażanie produktów.

UMIEJĘTNOŚCI – Absolwent umie: przygotować innowacyjne przedsięwzięcie; szukać inspiracji, sformułować cele i opcje strategiczne ich realizacji oraz przeanalizować ryzyko. Potrafi także: opracować 'business case' dla nowego przedsięwzięcia i w przekonujący sposób przedstawić swój pomysł; dobrać źródło finansowania przedsięwzięcia i poprowadzić rozmowy z adekwatnymi osobami i instytucjami; nawiązywać i pielęgnować kontakty biznesowe (networking) oraz skutecznie się komunikować ze wszystkimi interesariuszami przedsięwzięcia.

KOMPETENCJE − Efektywne komunikowanie się z otoczeniem; współpraca w różnorodnych zespołach; przywództwo i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, pro-aktywność, odpowiedzialność i samodzielność; postawa etyczna; otwartość na zmiany, orientacja na cel, myślenie strategiczne.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

6420.005700.000.000.000.00TablePolish
Innowacje i przedsiębiorczość
studia stacjonarne
rok rok rok
8 rat 8 x 1605 zł 8 x 1695 zł 8 x 1785 zł
2 raty 2 x 6420 zł 2 x 6780 zł 2 x 7140 zł
1 rata12840 zł13560 zł14280 zł
Innowacje i przedsiębiorczość
studia niestacjonarne
rok rok rok
8 rat 8 x 1425 zł 8 x 1515 zł 8 x 1605 zł
2 raty 2 x 5700 zł 2 x 6060 zł 2 x 6420 zł
1 rata11400 zł12120 zł12840 zł
Innowacje i przedsiębiorczość
studia stacjonarne
8 rat2 raty1 rata
rok 8 x 1605 zł2 x 6420 zł12840 zł
rok 8 x 1695 zł2 x 6780 zł13560 zł
rok 8 x 1785 zł2 x 7140 zł14280 zł
Innowacje i przedsiębiorczość
studia niestacjonarne
8 rat2 raty1 rata
rok 8 x 1425 zł2 x 5700 zł11400 zł
rok 8 x 1515 zł2 x 6060 zł12120 zł
rok 8 x 1605 zł2 x 6420 zł12840 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować