kierunek:

International Relations (dwa dyplomy)

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów studia stacjonarne

Limit miejsc 10 - studia stacjonarne
10 – (liczba wolnych miejsc – 10)

Rekrutacja trwa

Partnerem kierunku jest Coventry University

Najwyższe wynagrodzenie absolwentów wg systemu ELA

Program studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe został przygotowany przez Uczelnię Łazarskiego we współpracy z Coventry University (Wielka Brytania). Proces nauczania, oceny i gwarancja jakości są zgodne z brytyjskimi standardami edukacyjnymi. Studenci realizują jeden kurs i piszą jedną pracę magisterską, ale otrzymują dwa stopnie naukowe: brytyjski (z Coventry University) i polski (z Uczelni Łazarskiego). Program nauczania wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom studentów z Europy i spoza niej.

Jako student Stosunków międzynarodowych:

 • otrzymasz dwa stopnie;
 • przygotujesz się do roli lidera mającego wpływ na zmiany polityczne i społeczne;
 • nauczysz się analizować i oceniać współczesne zjawiska gospodarcze i społeczne, w tym wyzwania i konflikty w perspektywie europejskiej i globalnej;
 • zdobędziesz cenione na rynku pracy umiejętności analityczne i menedżerskie;
 • zdobędziesz doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • będziesz uczyć się od najlepszych: wśród naszych wykładowców są uznani naukowcy z polskich i zagranicznych uczelni, doświadczeni praktycy biznesu, a także obecni i byli dyplomaci i decydenci;
 • zdobędziesz kwalifikacje, dzięki którym staniesz się członkiem wysoko wykwalifikowanych elit lokalnych i międzynarodowych, zwłaszcza w dziedzinie polityki i dyplomacji.

Absolwent w szczególności wykaże się następującymi cechami, umiejętnościami, zdolnościami i wartościami:

Intelektualnymi

 • umiejętności badawcze: umiejętność lokalizowania informacji i gromadzenia odpowiednich informacji;
 • efektywne wykorzystanie różnych ilościowych i jakościowych technik badawczych w naukach społecznych;
 • umiejętność korzystania zarówno z analizy, jak i syntezy, wyciągania wniosków, formułowania i testowania hipotez oraz budowania teorii.

Praktycznymi

 • umiejętności komunikacji, prezentacji, interakcji;
 • umiejętność tworzenia prognoz uwzględniających różne okresy;
 • umiejętność stosowania zasad dyplomacji i prawa międzynarodowego w szerokim zakresie sytuacji i organizacji;
 • komunikacja pisemna i ustna w języku angielskim;
 • teambuilding – umiejętność kreatywnej i elastycznej pracy z innymi w ramach zespołu;
 • umiejętności mediacyjne;
 • umiejętność planowania.

Osobistymi i społecznymi

 • efektywne zarządzanie czasem i zasobami;
 • efektywne wykorzystanie IT, w szczególności Internetu, w celach zawodowych;
 • umiejętności osobiste i przywódcze, w tym wykorzystywanie inicjatywy grupowej, samodzielność i praca zespołowa;
 • praca w środowisku wielokulturowym;
 • kreatywne i innowacyjne myślenie prowadzące do rozwiązywania konkretnych problemów;
 • umiejętność kreatywnej i elastycznej pracy z innymi w ramach zespołu.

Kariera po studiach:

 • misje dyplomatyczne i konsularne;
 • struktury rządowe i polityczne;
 • administracja rządowa i samorządowa;
 • organizacje międzynarodowe i pozarządowe;
 • korporacje;
 • uniwersytety;
 • ośrodki naukowe, badawcze i eksperckie;
 • agencje reklamowe i marketingowe;
 • własna działalność gospodarcza.

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.000.000.002820.000.00
International Relations (dwa dyplomy)
studia stacjonarne
rok rok
2 raty (€)2 x 2820 €2 x 2940 €
opłata za rok (€)5640 €5880 €
2 raty (€)opłata za rok (€)
rok2 x 2820 €5640 €
rok2 x 2940 €5880 €

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 17 €.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować