Specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość

Kontrola finansowa i audyt

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Stosowanie szerokiego wachlarza zinstytucjonalizowanych działań kontrolnych wiąże się z koniecznością poznania mechanizmów rządzących rachunkowością i prawem podatkowym. 'Kontrola finansowa i audyt' to specjalność dla tych, którzy chcą otrzymać wszechstronną wiedzę w obszarze rewizji finansowej, uzupełnioną umiejętnością prowadzenia księgowości komputerowej. Specjalizacja przygotuje słuchaczy do analizy sytuacji majątkowo-finansowej podmiotów gospodarczych, przy użyciu technik pozwalających jednoznacznie odróżniać informacje wiarygodne od kreowanych dla potrzeb zniekształcania sprawozdań finansowych. Studia w zakresie proponowanej specjalności dadzą solidną podstawę do rozpoczęcia pracy w grupie zawodów związanych z rachunkowością tj. księgowi, biegli rewidenci, doradcy finansowi, ale również tych, które wykorzystują informację księgową w procesach zarządzania finansowego i operacyjnego przedsiębiorstwem. Jeżeli Twoim celem jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej, specjalność pomoże Ci w zrozumieniu uregulowań prawnych z zakresu ewidencji księgowej i podatkowej, niezbędnych dla oceny ryzyka funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Jeżeli wybierzesz specjalność 'Kontrola finansowa i audyt':

 • zdobędziesz kompleksową wiedzę dotyczącą rachunkowości, ze szczególnym ukierunkowaniem na podmioty średniej lub małej wielkości,
 • nauczysz się, w jaki sposób prowadzić księgi rachunkowe, sporządzać sprawozdania finansowe oraz pozostałą sprawozdawczość, w tym podatkową,
 • dowiesz się, jak przeprowadzać audyty wewnątrz przedsiębiorstw,
 • poznasz najważniejsze aspekty rewizji finansowej i szeroko pojętego doradztwa.

Program studiów na specjalności 'Kontrola finansowa i audyt'

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Księgowość komputerowa
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

V semestr:

 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w przedsiębiorstwie
 • Księgowość komputerowa
 • Podatkowe i niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw


Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Kontrola finansowa i audyt
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr5100 zł5220 zł5340 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1275 zł 4 x 1305 zł 4 x 1335 zł
Kontrola finansowa i audyt
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr4620 zł4740 zł4860 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1155 zł 4 x 1185 zł 4 x 1215 zł
Kontrola finansowa i audyt
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5100 zł 4 x 1275 zł
rok5220 zł 4 x 1305 zł
rok5340 zł 4 x 1335 zł
Kontrola finansowa i audyt
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok4620 zł 4 x 1155 zł
rok4740 zł 4 x 1185 zł
rok4860 zł 4 x 1215 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować