Specjalność na kierunku Zarządzanie

Marketing interaktywny

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Digital marketing to wszystkie wszystkie działania marketingowe prowadzone w kanałach cyfrowych. Digital marketing daje możliwość skutecznej komunikacji z klientami, precyzyjne definiowanie ich potrzeb, kreowanie wizerunku marki - a wszystko to przy wykorzystaniu wielu kanałów komunikacji np. media społecznościowe, content marketing, poczta elektroniczna czy optymalizacja SEO. Niewątpliwymi zaletami marketingu cyfrowego jest realizacja koniecznych działań w krótkim czasie i stosunkowo niskie koszty prowadzonych kampanii. Chcąc osiągnąć optymalne efekty, musisz zadbać o stworzenie przemyślanej strategii i konsekwentną realizację celów.

Studenci, którzy zdecydują się na tę specjalność,  będą w stanie określać najefektywniejsze kanały marketingu interaktywnego. Będą potrafili wykorzystać w sposób praktyczny digital marketing w synergii z innymi kanałami komunikacji. Poznają także standardy mierzenia efektywności prowadzonych działań.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności 'Digital marketing' 

Marketing zintegrowany

Wiedza zdobyta w ramach przedmiotu daje jego uczestnikom możliwość wyboru spośród różnych form marketingu. Marketing zintegrowany (ang. Inbound Marketing) to zbiór wszystkich działań reklamowych, które można przeprowadzić w internecie. Chociaż są one mocno zróżnicowane, przez co poszczególne agencje zajmujące się świadczeniem takich usług proponują nieco inną ofertę, mają jeden cel. Ich zadaniem jest zwiększenie ruchu na stronie www oraz sukcesywne budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku firmy.

Public Relations online

PR online to kształtowanie wizerunku organizacji, usługi czy osoby w sieci. Na zajęciach dowiesz się, jak kompleksowo stworzyć strategię komunikacji, jak zbudować strategię marketingu i wzmocnić zainteresowanie Twoją marką. Poznasz techniki webwritingu i dowiesz się, jak zgasić ‘wirtualny pożar’, czyli kryzys w social mediach. 

Wprowadzenie do marketingu interaktywnego

Jeśli interesujesz się rolą marketingu interaktywnego, to w ramach przedmiotu poznasz historię internetu i sposoby jego wykorzystania. Przeanalizujesz dostępne narzędzia reklamowe i modele rozliczeń. Na zajęciach uzyskasz wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu reklamy online. Zajęcia obejmują ponadto obszerny temat badania mediów: TV, Prasy, Radia, Outdooru i Internetu - oraz metody badania zasięgów reklam w tych mediach.

Reklama online w biznesie

Zajęcia służą zapoznaniu studentów ze specyfiką medium, jakim jest Internet. Studenci poznają podstawowe definicje, z którymi spotkają się podczas pracy w środowisku digital. Nauczą się wykorzystywać synergię między kanałami online i offline. Posiądą wiedzę z zakresu ewaluacji prowadzonych działań marketingowych, będą w stanie ocenić, jakiego wsparcia (digital) marketingowego ich biznes potrzebuje. Będą w stanie określić, jakiego rodzaju narzędzi potrzebują, aby osiągnąć założone KPI (ang. Key Performance Indicators). Będą mieli okazję porozmawiać z osobami, które odniosły sukces w prowadzeniu biznesu online.

Planowanie strategiczne kampanii online

Zajęcia polegają na przekazaniu wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia strategicznej analizy pozycji marketingowej przedsiębiorstwa, stworzeniu zespołu i strategicznego planu marketingu w perspektywie długo-, średnio- i krótkookresowej. Dzięki zajęciom studenci potrafią oceniać stopień realizacji strategii oraz wdrażać niezbędne zmiany. Na zajęciach jesteśmy na bieżąco z najnowszymi trendami w tej dziedzinie.

Social media

Dzięki zajęciom student posiądzie informacje i rozszerzy kompetencje z zakresu social mediów, będzie umiał korzystać w praktyce z tych narzędzi w obszarze marketingu i zarządzania.

Program studiów na specjalności ‘Digital marketing’

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Wprowadzenie do marketingu interaktywnego
 • Reklama online w biznesie
 • PR online
 • Marketing zintegrowany
 • Planowanie strategiczne kampanii online
 • Social media - komunikacja 2.0

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

VI semestr:

 • Wprowadzenie do marketingu interaktywnego
 • Reklama online w biznesie
 • PR online
 • Marketing zintegrowany
 • Planowanie strategiczne kampanii online
 • Social media - komunikacja 2.0


Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Marketing interaktywny
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr5340 zł5460 zł5580 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1335 zł 4 x 1365 zł 4 x 1395 zł
Marketing interaktywny
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr4740 zł4860 zł4980 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1185 zł 4 x 1215 zł 4 x 1245 zł
Marketing interaktywny
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5340 zł 4 x 1335 zł
rok5460 zł 4 x 1365 zł
rok5580 zł 4 x 1395 zł
Marketing interaktywny
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok4740 zł 4 x 1185 zł
rok4860 zł 4 x 1215 zł
rok4980 zł 4 x 1245 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować