Specjalność na kierunku Zarządzanie

Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

Limit miejsc 25 - studia stacjonarne
25 – (liczba wolnych miejsc – 2)
15 - studia niestacjonarne
15 – (liczba wolnych miejsc – 1)

Rekrutacja trwa

Partnerzy studiów

Opis kierunku

Branża logistyczna rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Logistyka jest podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa oraz gospodarki każdego kraju. Z tego względu dobrze wykształceni logistycy są i będą poszukiwani na polskim i światowym rynku pracy. Wyróżnikami specjalności logistycznej oferowanej przez Uczelnię Łazarskiego są:

 • program specjalności zbudowany we współpracy z praktykami z branży logistycznej,
 • interaktywny charakter zajęć, prowadzonych z pomocą studiów przypadków (case studies) oraz symulacji.
 • zajęcia prowadzone z udziałem praktyków,
 • program dostosowany jest do współczesnych realiów branży.

Perspektywy zatrudnienia

Logistyka to sztuka efektywnego zarządzania możliwościami i zasobami przedsiębiorstwa.

Osoby posiadające wiedzę z zakresu logistyki mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, lecz także we wszystkich firmach produkcyjnych i usługowych, w których mają miejsce procesy zaopatrzeniowe i dystrybucyjne. Logistyka oferuje szereg możliwości zatrudnienia na szczeblach od operacyjnego po menedżerski. Umiejętność organizowania eventów sprawdzi się w działalności każdej firmy.

Praktyczny charakter studiów

Specjalność opracowano z udziałem Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego oraz praktyków z branży logistycznej.

Kontakt z praktyką ma charakter dwukierunkowy: zajęcia są prowadzone przez doświadczonych akademików, posiadających kontakt z praktyką logistyczną, oraz przez praktyków - tzw. „praktyka w murach Uczelni.”

Przedmioty specjalizacyjne

 • Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Logistyka organizowania imprez (Event logistics)
 • Zaopatrzenie w logistyce i łańcuchu dostaw
 • Eurologistyka
 • Zarządzane projektami w logistyce i łańcuchu dostaw

Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Obecnie wśród wiodących trendów zarządzania łańcuchami dostaw znajdują się: cyfryzacja oraz trend proekologiczny (czyli budowanie zielonych i cyrkularnych łańcuchów dostaw).

Podczas zajęć dowiesz się:

 • od jakich czynników jest zależna strategia łańcucha dostaw i co się na nią składa,
 • czy i na ile logistyka może być innowacyjna,
 • na czym polega cyfryzacja łańcucha dostaw,
 • jakie są kluczowe technologie cyfrowe stosowane w łańcuchu dostaw, jak wpływają na jego funkcjonowanie, jakie wynikają z nich korzyści i zagrożenia,
 • jak firmy tworzą cyfrowe modele biznesowe,
 • co to jest zielony i cyrkularny łańcuch dostaw,
 • jakie rozwiązania stosuje się w cyrkularnych i zielonych łańcuchach dostaw.

Zaopatrzenie w logistyce i łańcuchu dostaw

Zaopatrzenie i zakupy istotnie przekładają się na sukces łańcuchów dostaw. Z zajęć dowiesz się:

 • jak jest rola zakupów w firmie,
 • co wpływa na wybór źródeł zaopatrzenia,
 • jak zarządzać relacjami z dostawcami,
 • jak zarządzać kontraktami,
 • jakie są modele organizacji zakupowych,
 • co to jest zarządzanie kategoriami,
 • jak zarządzać ryzykiem.

Logistyka organizowania imprez (Event logistics)

Event Logistics to wciąż rozwijający się obszar działań logistycznych. Przychody tego rynku rosną z roku na rok, zwłaszcza z organizowania imprez on-line. W ramach przedmiotu:

 • poznasz główne podmioty działające na rynku logistyki eventowej,
 • zrozumiesz działanie eventów stacjonarnych i online i wybierzesz odpowiednie platformy oraz narzędzia do Twojego projektu,
 • otrzymasz najważniejsze informacje dotyczące multimediów, organizacji zaopatrzenia i  transportu i zapewnienia bezpieczeństwa, oraz innych aspektów logistycznych organizacji eventu,
 • dowiesz się, jak dobierać i oceniać kooperantów i jak powinna przebiegać współpraca między Wami,
 • zyskasz wiedzę inspirującą do organizowania eventów na własną potrzebę,
 • poznasz  przykłady ciekawych realizacji zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Zarządzanie projektami w łańcuchu dostaw

W dobie rosnącej konkurencji o globalnym charakterze istotne jest poszukiwanie przez organizacje takich warunków działania, które stworzą im możliwości doskonalenia pozycji konkurencyjnej. Jednym z tych aspektów jest zarządzanie projektami w łańcuchu dostaw  i wynikające stąd podejście projektowe odpowiadające  wymaganiom orientacji na klienta i na jego oczekiwania.

W ramach kursu student zdobędzie wiedzę, w jaki sposób tworzyć matryce interesariuszy oraz zarządzać nimi w ramach projektów w łańcuchu dostaw. Ponadto pozna zasady obowiązujące na wszystkich etapach projektu od identyfikacji, poprzez planowanie, wykonanie, monitorowanie, aż po ocenę projektu. Będzie potrafił również dobrać adekwatne metodyki zarządzania projektami do specyfiki projektów w łańcuchu dostaw.

Eurologistyka

Logistyczny rynek Unii Europejskiej jest istotny z perspektywy świata oraz Polski. Posiada też on swoją specyfikę. Z kursu dowiesz się:

 • jaka jest specyfika funkcjonowania logistyki międzynarodowej w Unii Europejskiej,
 • jakie są  koncepcje logistyczne zarządzania przepływami towarów w warunkach wewnętrznego rynku unijnego, opartego na swobodzie przepływu osób, kapitału, towarów i usług,
 • w jaki sposób unijna Wspólna Polityka Transportowa wpływa na funkcjonowanie rynku TSL,
 • poznasz charakterystykę obsługi logistycznej handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz  rolę Polski w europejskiej logistyce.


Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

6420.005700.000.000.000.00TablePolish
Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
studia stacjonarne
rok rok rok
8 rat 8 x 1605 zł 8 x 1695 zł 8 x 1785 zł
2 raty 2 x 6420 zł 2 x 6780 zł 2 x 7140 zł
1 rata12840 zł13560 zł14280 zł
Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
studia niestacjonarne
rok rok rok
8 rat 8 x 1425 zł 8 x 1515 zł 8 x 1605 zł
2 raty 2 x 5700 zł 2 x 6060 zł 2 x 6420 zł
1 rata11400 zł12120 zł12840 zł
Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
studia stacjonarne
8 rat2 raty1 rata
rok 8 x 1605 zł2 x 6420 zł12840 zł
rok 8 x 1695 zł2 x 6780 zł13560 zł
rok 8 x 1785 zł2 x 7140 zł14280 zł
Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
studia niestacjonarne
8 rat2 raty1 rata
rok 8 x 1425 zł2 x 5700 zł11400 zł
rok 8 x 1515 zł2 x 6060 zł12120 zł
rok 8 x 1605 zł2 x 6420 zł12840 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

 • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować