kierunek:

Prawo w IT

Informacje o kierunku

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów studia niestacjonarne

2 == 0| closedRight:| closedAll:

Start rekrutacji 24 kwietnia

Opis kierunku

Prawo w IT to kierunek dla osób, które współpracują lub zamierzają rozpocząć współpracę z podmiotami szeroko rozumianego sektora IT (Information Technology), czyli sektora Technologii Informacyjnej.

Obecnie w świecie biznesu nie jest możliwe sprawne funkcjonowanie i konkurowanie bez wykorzystania coraz bardziej złożonych rozwiązań teleinformatycznych. Konieczny jest dostęp nie tylko do odpowiedniego zasobu sprzętowego, lecz także do grona specjalistów z zakresu IT o wykształceniu technicznym i prawniczym. Znajomość odrębnych rozwiązań prawnych oraz aktów normatywnych przeznaczonych dla sektora IT (np. prowadzenie transakcji handlowych na odległość) jest bardzo ceniona na współczesnym rynku pracy. W szczególności sektor sprzedaży zdalnej usług i produktów oraz szeroko rozumiany internet rzeczy to dziedziny nowoczesnych gospodarek, które rozwijają się niezwykle dynamicznie.

Program studiów kładzie nacisk na kształcenie specjalistów w sektorze nowoczesnych technologii, w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, software house, startupów oraz firm inwestujących w oprogramowanie.

Jako student Prawa w IT:

 • zdobędziesz wiedzę od najlepszych wykładowców praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży IT (wykładają u nas wybitni prawnicy będący praktykami, ale też znani na rynku eksperci IT);
 • dzięki praktycznym zajęciom oraz case study przeanalizujesz kontrakty IT, a także nauczysz się opracowywać oraz negocjować umowy związane z tworzeniem, rozwojem, obrotem, utrzymaniem oprogramowania;
 • warsztaty z zakresu IT pozwolą Ci zrozumieć prawne aspekty branży IT;
 • poznasz branżę telekomunikacyjną, funkcjonowanie i regulowanie rynku telekomunikacyjnego oraz działalność przedsiębiorców komunikacji elektronicznej;
 • zapoznasz się z działalnością organów regulacyjnych tego rynku np. Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 • poznasz funkcjonowanie Cloud Computing oraz obsługę prawną w tym zakresie;
 • zapoznasz się nie tylko z aspektami prawnymi nowych technologii, lecz też własności intelektualnej, zarówno w firmach tworzących, jak i zamawiających oprogramowanie;
 • opanujesz rozwiązania IT, a w szczególności blockchain, AI, BIG DATA, licencje open source i open content.

Kariera po studiach

 • działy prawne przedsiębiorców z branży IT
 • działy regulacyjne z branży IT
 • działy organów regulacyjnych rynku, np. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej
 • działy i jednostki przedsiębiorstw z branży komunikacji elektronicznej
 •  przedsiębiorstwa z branży IT, które świadczą usługi i sprzedają produkty IT
 • własna działalność biznesowa na rynku IT
 • własna działalność prawna lub regulacyjna na rynku IT, wspierająca przedsiębiorców z tej branży

Kadra

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.