Specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość

Rynki finansowe

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Specjalność skierowana jest do Studentów, którzy swoje zainteresowania koncentrują na polu instrumentów finansowych, mechanizmów funkcjonowania instrumentów, zastosowania i skutków wykorzystania instrumentów finansowych w instytucjach finansowych (domy maklerskie, banki, fundusze inwestycyjne, instytucje doradztwa finansowego) oraz niefinansowych, ale korzystających z rynków finansowych w celach zabezpieczających przed szeroko rozumianym ryzykiem rynkowym.

Student, który wybierze specjalność ‘Rynki finansowe’ pozna tajniki działalności instytucji finansowych, w które wprowadzą go doświadczeni praktycy biznesu. Zdobędzie wiedzę na temat produktów bankowych, ubezpieczeniowych i instrumentów rynku kapitałowego oraz dowie się, jaki wpływ mają zasady psychologii na podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych. Student nauczy się również w efektywny sposób wykorzystywać instrumenty finansowe w codziennej działalności przedsiębiorstw oraz rozwinie umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe. Będzie miał świadomość zachodzących procesów na rynkach finansowych, będzie rozumiał, jaki wpływ na wartość instrumentów finansowych mają zdarzenia zachodzące w gospodarce oraz decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa. Znajomość instrumentów finansowych, ich cech, ryzyka i zastosowania pozwoli rozwijać kompetencje szybkiej analizy dużej ilości informacji. Umiejętności zdobyte podczas realizacji specjalności będą przydatne również na polu działania w roli prywatnego inwestora.

Program studiów na specjalności ‘Rynki Finansowe’

Studia stacjonarne: 150h, 18 ECTS

V semestr:

 • Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 • Nadzór nad rynkiem finansowym
 • Rynek kapitałowy - giełda oraz fundusze inwestycyjne
 • Bankowość komercyjna
 • Ubezpieczenia gospodarcze

Studia niestacjonarne: 100h, 18 ECTS

V semestr:

 • Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
 • Nadzór nad rynkiem finansowym
 • Rynek kapitałowy - giełda oraz fundusze inwestycyjne
 • Bankowość komercyjna
 • Ubezpieczenia gospodarcze


Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Rynki finansowe
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr5100 zł5220 zł5340 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1275 zł 4 x 1305 zł 4 x 1335 zł
Rynki finansowe
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr4620 zł4740 zł4860 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1155 zł 4 x 1185 zł 4 x 1215 zł
Rynki finansowe
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5100 zł 4 x 1275 zł
rok5220 zł 4 x 1305 zł
rok5340 zł 4 x 1335 zł
Rynki finansowe
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok4620 zł 4 x 1155 zł
rok4740 zł 4 x 1185 zł
rok4860 zł 4 x 1215 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować