Specjalność na kierunku Zarządzanie

Transport, spedycja i logistyka

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Partnerzy studiów

Opis kierunku

Branża logistyczna rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Logistyka jest podstawą funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa oraz gospodarki każdego kraju. Z tego względu dobrze wykształceni logistycy są i będą poszukiwani na polskim i światowym rynku pracy. Wyróżnikami specjalności logistycznej oferowanej przez Uczelnię Łazarskiego są:

 • program specjalności zbudowany we współpracy z praktykami z branży logistycznej,
 • interaktywny charakter zajęć, prowadzonych z pomocą studiów przypadków (case studies) oraz symulacji.
 • zajęcia prowadzone z udziałem praktyków,
 • program dostosowany jest do współczesnych realiów branży.

Perspektywy zatrudnienia

Logistyka to sztuka efektywnego zarządzania możliwościami i zasobami przedsiębiorstwa.

Osoby posiadające wiedzę z zakresu logistyki mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w firmach logistycznych, spedycyjnych i transportowych, lecz także we wszystkich firmach produkcyjnych i usługowych, w których mają miejsce procesy zaopatrzeniowe i dystrybucyjne. Logistyka oferuje szereg możliwości zatrudnienia na szczeblach od operacyjnego po menedżerski. Umiejętność organizowania eventów sprawdzi się w działalności każdej firmy.

Praktyczny charakter studiów

Specjalność opracowano z udziałem Centrum Logistyki i Innowacji Uczelni Łazarskiego oraz praktyków z branży logistycznej.

Kontakt z praktyką ma charakter dwukierunkowy: zajęcia są prowadzone przez doświadczonych akademików, posiadających kontakt z praktyką logistyczną, oraz przez praktyków - tzw. „praktyka w murach Uczelni.”

Przedmioty specjalizacyjne

 • Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Logistyka organizowania imprez (Event logistics)
 • Zaopatrzenie w logistyce i łańcuchu dostaw
 • Eurologistyka
 • Zarządzane projektami w logistyce i łańcuchu dostaw

Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw

Obecnie wśród wiodących trendów zarządzania łańcuchami dostaw znajdują się: cyfryzacja oraz trend proekologiczny (czyli budowanie zielonych i cyrkularnych łańcuchów dostaw).

Podczas zajęć dowiesz się:

 • od jakich czynników jest zależna strategia łańcucha dostaw i co się na nią składa,
 • czy i na ile logistyka może być innowacyjna,
 • na czym polega cyfryzacja łańcucha dostaw,
 • jakie są kluczowe technologie cyfrowe stosowane w łańcuchu dostaw, jak wpływają na jego funkcjonowanie, jakie wynikają z nich korzyści i zagrożenia,
 • jak firmy tworzą cyfrowe modele biznesowe,
 • co to jest zielony i cyrkularny łańcuch dostaw,
 • jakie rozwiązania stosuje się w cyrkularnych i zielonych łańcuchach dostaw.

Zaopatrzenie w logistyce i łańcuchu dostaw

Zaopatrzenie i zakupy istotnie przekładają się na sukces łańcuchów dostaw. Z zajęć dowiesz się:

 • jak jest rola zakupów w firmie,
 • co wpływa na wybór źródeł zaopatrzenia,
 • jak zarządzać relacjami z dostawcami,
 • jak zarządzać kontraktami,
 • jakie są modele organizacji zakupowych,
 • co to jest zarządzanie kategoriami,
 • jak zarządzać ryzykiem.

Logistyka organizowania imprez (Event logistics)

Event Logistics to wciąż rozwijający się obszar działań logistycznych. Przychody tego rynku rosną z roku na rok, zwłaszcza z organizowania imprez on-line. W ramach przedmiotu:

 • poznasz główne podmioty działające na rynku logistyki eventowej,
 • zrozumiesz działanie eventów stacjonarnych i online i wybierzesz odpowiednie platformy oraz narzędzia do Twojego projektu,
 • otrzymasz najważniejsze informacje dotyczące multimediów, organizacji zaopatrzenia i  transportu i zapewnienia bezpieczeństwa, oraz innych aspektów logistycznych organizacji eventu,
 • dowiesz się, jak dobierać i oceniać kooperantów i jak powinna przebiegać współpraca między Wami,
 • zyskasz wiedzę inspirującą do organizowania eventów na własną potrzebę,
 • poznasz  przykłady ciekawych realizacji zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Zarządzanie projektami w łańcuchu dostaw

W dobie rosnącej konkurencji o globalnym charakterze istotne jest poszukiwanie przez organizacje takich warunków działania, które stworzą im możliwości doskonalenia pozycji konkurencyjnej. Jednym z tych aspektów jest zarządzanie projektami w łańcuchu dostaw  i wynikające stąd podejście projektowe odpowiadające  wymaganiom orientacji na klienta i na jego oczekiwania.

W ramach kursu student zdobędzie wiedzę, w jaki sposób tworzyć matryce interesariuszy oraz zarządzać nimi w ramach projektów w łańcuchu dostaw. Ponadto pozna zasady obowiązujące na wszystkich etapach projektu od identyfikacji, poprzez planowanie, wykonanie, monitorowanie, aż po ocenę projektu. Będzie potrafił również dobrać adekwatne metodyki zarządzania projektami do specyfiki projektów w łańcuchu dostaw.

Eurologistyka

Logistyczny rynek Unii Europejskiej jest istotny z perspektywy świata oraz Polski. Posiada też on swoją specyfikę. Z kursu dowiesz się:

 • jaka jest specyfika funkcjonowania logistyki międzynarodowej w Unii Europejskiej,
 • jakie są  koncepcje logistyczne zarządzania przepływami towarów w warunkach wewnętrznego rynku unijnego, opartego na swobodzie przepływu osób, kapitału, towarów i usług,
 • w jaki sposób unijna Wspólna Polityka Transportowa wpływa na funkcjonowanie rynku TSL,
 • poznasz charakterystykę obsługi logistycznej handlu zagranicznego Unii Europejskiej oraz  rolę Polski w europejskiej logistyce.


Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Transport, spedycja i logistyka
studia stacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr5340 zł5460 zł5580 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1335 zł 4 x 1365 zł 4 x 1395 zł
Transport, spedycja i logistyka
studia niestacjonarne
rok rok rok
opłata za semestr4740 zł4860 zł4980 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1185 zł 4 x 1215 zł 4 x 1245 zł
Transport, spedycja i logistyka
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5340 zł 4 x 1335 zł
rok5460 zł 4 x 1365 zł
rok5580 zł 4 x 1395 zł
Transport, spedycja i logistyka
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok4740 zł 4 x 1185 zł
rok4860 zł 4 x 1215 zł
rok4980 zł 4 x 1245 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować