Specjalność na kierunku Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Jest to specjalność unikatowa w skali kraju, kształcąca specjalistów z zakresu zarządzania ochroną informacji i danych osobowych. Student zdobędzie rozszerzoną wiedzę nie tylko na temat zarządzania i organizacji ochrony danych osobowych, ale również zarządzania i ochrony niejawnych informacji handlowych i know-how. Pozna również zasady zarządzania cyberbezpieczeństwem w dobie Big Data, będzie wiedział, jak kształtować politykę medialną w organizacji oraz jak prowadzić komunikację kryzysową. Pozna również podstawy prawne ochrony danych osobowych w UE oraz najczęstsze przestępstwa przeciwko ochronie informacji w organizacjach.

Jeżeli wybierzesz specjalność „Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych”:

 • będziesz miał możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa danych od praktyków pracujących w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem,
 • zdobędziesz wiedzę na temat zarządzania ochroną informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych przedsiębiorstw,
 • w pogłębionym stopniu poznasz także zarządzanie cyberbezpieczeństwem w świecie masowo korzystającym z analizy danych zbiorów Big Data,
 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie e-Biznesu i zarządzania e-informacją w przedsiębiorstwie,
 • zdobędziesz umiejętność opracowywania i stosowania komunikacji kryzysowej w zarządzaniu informacją oraz poznasz istotę polityki medialnej organizacji. 

Program studiów na specjalności ‘Zarządzanie Ochroną Informacji i Danych Osobowych’

Studia stacjonarne: 140h, 20 ECTS

III semestr:

 • Prawo ochrony danych osobowych w UE
 • Zarządzanie i organizacja ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie ochroną informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie, prawo i ochrona niejawnych informacji handlowych i know-how w przedsiębiorstwie
 • Komunikacja kryzysowa w zarządzaniu informacją
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w organizacjach 
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w dobie Big Data
 • Polityka medialna w organizacjach
 • E-Biznes i zarządzanie e-informacją w przedsiębiorstwie

Studia niestacjonarne: 100h, 20 ECTS

III semestr:

 • Prawo ochrony danych osobowych w UE
 • Zarządzanie i organizacja ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie ochroną informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie, prawo i ochrona niejawnych informacji handlowych i know-how w przedsiębiorstwie
 • Komunikacja kryzysowa w zarządzaniu informacją
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji w organizacjach 
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w dobie Big Data
 • Polityka medialna w organizacjach
 • E-Biznes i zarządzanie e-informacją w przedsiębiorstwie


Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych
studia stacjonarne
rok rok
opłata za semestr5100 zł5220 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1275 zł 4 x 1305 zł
Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych
studia niestacjonarne
rok rok
opłata za semestr4620 zł4740 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1155 zł 4 x 1185 zł
Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5100 zł 4 x 1275 zł
rok5220 zł 4 x 1305 zł
Zarządzanie ochroną informacji i danych osobowych
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok4620 zł 4 x 1155 zł
rok4740 zł 4 x 1185 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.