Specjalność na kierunku Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie w branży IT

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Jak wskazują badania firmy analitycznej Gartner rynek IT na świecie rośnie średnio 3,4% rocznie w ciągu ostatnich 10 lat. Branża IT okazała się również wyjątkowo odporna na problemy gospodarcze wywołane w ostatnich latach pandemią. Szacuje się, że najbliższe lata będą dla rynku IT jeszcze lepsze, a zapotrzebowanie na specjalistów wciąż rośnie. Przedsiębiorstwa mimo trudności, kładą obecnie jeszcze większy nacisk na cyfryzację swojej działalności m.in. w ramach tak zwanego Przemysłu 4.0. W Polsce wartość sektora IT szacuje się obecnie na około 70-90 mld zł. Szybkość Rozwoju rynku oprogramowania i usług IT charakteryzuje się wyjątkowo dynamicznym tempem rozwoju, około 12% średniorocznie, co stanowi wynik dwukrotnie wyższy od średniej dla gospodarki w Polsce.

Ze względu na tak szybki rozwój branży IT, rynek cały czas jest pod presją konieczności pozyskiwania nowych wykwalifikowanych pracowników. Dynamiczny rozwój nowych technologii dodatkowo napędza ten popyt. Zgodnie z szacunkami, w kolejnych latach rynek IT będzie rósł w tempie przewyższającym inne sektory gospodarki.

Studia z zarządzania w branży z IT są unikalnym połączeniem elementów takich jak: zarządzanie wiedzą, ryzykiem i zmianami w przedsiębiorstwie, problematyką Leadership i Team Bulding, jak również zarządzania strategicznego, komunikacji i Digital Marketingu.

Kierunek studiów skierowany jest do wszystkich osób, które planują w przyszłości pracować w branży IT lub już w niej pracują, a chcą uporządkować i pogłębić swoją dotychczasową wiedzę. Kładziemy nacisk na praktyczną stronę zarządzania, aby kształcić przyszłą kadrę menadżerską w IT lub nowych przedsiębiorców, którzy rozpoczną własną przygodę w biznesie na tym wymagającym i konkurencyjnym rynku.

Jako student 'Zarządzania w branży IT':

 • Nauczysz się zarządzać projektami z IT, zdobędziesz wiedzę na temat najlepszych form zarządzania i nadzorowania pracy zespołów, poznasz efektywne  systemy motywowania pracowników w ramach coachingu i mentoringu.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę i wykształcisz umiejętności nie tylko zarządzania zespołem, ale również budowania go od zera lub wprowadzania zmian w istniejących zespołach, celem optymalizacji ich pracy i  zwiększenia efektywności.
 • Pozyskasz wiedzę na podstawie konkretnych przykładów prezentowanych przez praktyków z branży.
 • Otrzymasz wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w projektach IT.
 • Nauczysz się jak wykorzystywać nowe technologie do zarządzania w branży IT, komunikacji, problematykę Blockchain oraz Desing Thinking w praktyce.
 • Poznasz branżowy język angielski.
 • Będziesz mógł odbyć praktyki związane bezpośrednio z kierunków Twoich studiów.

Przedmioty specjalnościowe realizujesz na drugim roku:

 • Big Data i analiza danych
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne w branży IT
 • Budowanie i zarządzanie zespołami w IT
 • Systemy ERP i ich rola w nowoczesnym przedsiębiorstwie

KARIERA PO STUDIACH

 • Computer System Analyst
 • Team Lider
 • Management Analyst
 • IT Project  Manager
 • Database Administrator

OPISY PRZEDMIOTÓW:

Big Data i analiza danych

Celem zajęć jest kompleksowe zapoznanie studentów z tematyką Big Data.  Począwszy od zdefiniowania problematyki, przez naukę zbierania i wykorzystywania danych, aż po wdrożenie wyciągniętych z analizy wniosków. Big Data to obecnie jeden z najważniejszych i najczęściej poruszanych tematów dotyczących nowych technologii w biznesie, ze szczególnym naciskiem na branżę IT.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Pozyskiwanie i przechowywanie dużych zbiorów danych 
 • Big Data jako nowa forma kapitału przedsiębiorstw z branży IT
 • Wdrożenie technologii Big Data i jej praktyczne wykorzystanie w biznesie
 • Case Study wykorzystania Big Data w rozwoju biznesu IT

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom problematyki zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w przedsiębiorstwie. Słuchacze zapoznają się z praktycznymi przykładami zasad bezpieczeństwa sieci i ich wdrażania oraz rolą administratora systemów bezpieczeństwa w branży IT. Prześledzą także historię rozwoju cyberzagrożeń oraz poznają najnowsze zagrożenia i sposoby zabezpieczania się przed nimi.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Kluczowe aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego i ich wdrażanie
 • Cyberzagrożenia – rozwój zagrożeń cyfrowych i metod zabezpieczenia się przed nimi
 • Ewaluacja zagrożeń i wykorzystanie efektywnych kosztowo środków zaradczych
 • Administrator systemy teleinformatycznego – jego rola w przedsiębiorstwie, używane narzędzia, a także zakres odpowiedzialności

Zarządzanie strategiczne i operacyjne w branży IT

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką zarządzania strategicznego oraz operacyjnego, w tym szczególnie ich odróżnienie od siebie. Omówienie ich ról, dostępnych narzędzi, planowanie długoterminowych strategii, a także spójności w podejmowanych decyzjach pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa w branży IT.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Omówienie głównych celów i zasad zarządzania strategicznego i operacyjnego w branży IT
 • Planowanie celów działalności przedsiębiorstwa i zapewnianie możliwie najlepszych warunków ich osiągania
 • Monitorowanie działalności konkurencji i wykorzystanie tej wiedzy do rozwoju firmy
 • Pomiar skuteczności podejmowanych przed firmę działań w zakresie zarządzania strategicznego i operacyjnego

Budowanie i zarządzanie zespołami w IT

Celem zajęć będzie przedstawienie całościowego podejścia do zarządzania zespołami w branży IT. Student pozna sposoby budowania zespołu od podstaw, a także jego dopasowywania do zmieniającej się sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa lub konkretnego realizowanego projektu. Otrzyma wiedzę z zakresu radzenia sobie z trudnościami wewnątrz zespołu, sytuacjami kryzysowymi, a także dowie się, kiedy i w jaki sposób menadżer IT powinien odmówić.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Leadership oraz Team Building
 • Umiejętność odmawiania i korzystania z przeczuć i intuicji
 • Radzenie sobie ze stresem i konfliktami 
 • Etyka w zarządzaniu zespołami

Systemy ERP i ich rola w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Celem niniejszych zajęć jest omówienie systemów ERP, jako jednego z najważniejszych narzędzi do zarządzania firmą. Studenci otrzymają kompleksową wiedzę z zakresu działania oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Poznają obecne trendy w rozwoju ERP, dowiedzą się kiedy warto inwestować we własny system, a kiedy go outsourcować.

Lista kluczowych zagadnień:

 • Systemy ERP – ich rozwój na przestrzeni ostatnich lat
 • Problematyka integracji, stabilności i bezpieczeństwa systemów klasy ERP
 • Funkcjonalność systemów w firmie oraz ich mobilność
 • Case Study – przykłady praktycznego wykorzystania ERP

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Zarządzanie w branży IT
studia stacjonarne
rok rok
opłata za semestr5100 zł5220 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1275 zł 4 x 1305 zł
Zarządzanie w branży IT
studia niestacjonarne
rok rok
opłata za semestr4620 zł4740 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1155 zł 4 x 1185 zł
Zarządzanie w branży IT
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5100 zł 4 x 1275 zł
rok5220 zł 4 x 1305 zł
Zarządzanie w branży IT
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok4620 zł 4 x 1155 zł
rok4740 zł 4 x 1185 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.