Specjalność na kierunku Zarządzanie II stopnia

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Informacje o specjalności

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia II stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów2  lata

Forma studiów studia stacjonarne
studia niestacjonarne

4 == 0| closedRight:| closedAll:

Rekrutacja trwa

Student nabędzie szeroką wiedzę z zakresu zarządzania i ochrony zdrowia, pozna modele organizacji systemów zdrowotnych i ich efektywność, dowie się jak zarządzać finansami jednostek ochrony zdrowia oraz pozna specyfikę marketingu usług i produktów zdrowotnych. Ze względu na specyfikę obszaru duży nacisk kładziony jest nie tylko na kształtowanie kompetencji w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania usługami zdrowotnymi, ale także na umiejętność docenienia roli człowieka w funkcjonowaniu organizacji oraz roli etyki w procesie zarządzania.

Jeżeli wybierzesz specjalność ‘Zarządzanie w ochronie zdrowia’:

 • będziesz miał możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia od praktyków ochrony zdrowia, na co dzień pracujących w jednostkach medycznych i innych z obszaru ochrony zdrowia,
 • poznasz modele systemów zdrowotnych i nauczysz się badać ich efektywność,
 • nauczysz się praktycznego zarządzania jednostkami ochrony zdrowia,
 • będziesz miał okazję zdobyć wiedzę i pogłębione umiejętności praktyczne w zakresie ochrony zdrowia nakierowanej na wartość (Value Based Healthcare),
 • będziesz potrafił zarządzać ryzykiem w podmiotach leczniczych,
 • poznasz istotę prawa ochrony zdrowia, ubezpieczeń zdrowotnych oraz marketing usług i produktów zdrowotnych.

Program studiów na specjalności ‘Zarządzanie w Ochronie Zdrowia’

Studia stacjonarne: 140h, 20 ECTS

III semestr:

 • Prawo ochrony zdrowia
 • Modele organizacji systemów zdrowotnych i ich efektywność
 • Ubezpieczenia zdrowotne 
 • Ochrona zdrowia nakierowana na wartość (Value Based Healthcare)
 • Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia z elementami ekonomiki zdrowia
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym nakierowanym na wartość zdrowotną
 • Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR
 • Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych
 • Zarządzanie procesowe
 • Praktyka zarządzania w ochronie zdrowia

Studia niestacjonarne: 100h, 20 ECTS

III semestr:

 • Prawo ochrony zdrowia
 • Modele organizacji systemów zdrowotnych i ich efektywność
 • Ubezpieczenia zdrowotne 
 • Ochrona zdrowia nakierowana na wartość (Value Based Healthcare)
 • Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia z elementami ekonomiki zdrowia
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym nakierowanym na wartość zdrowotną
 • Marketing usług i produktów zdrowotnych z elementami PR
 • Zarządzanie ryzykiem w podmiotach leczniczych
 • Zarządzanie procesowe
 • Praktyka zarządzania w ochronie zdrowia


Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2022/2023

Zarządzanie w ochronie zdrowia
studia stacjonarne
rok rok
opłata za semestr5100 zł5220 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1275 zł 4 x 1305 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia
studia niestacjonarne
rok rok
opłata za semestr4620 zł4740 zł
opłata za semestr w 4 ratach 4 x 1155 zł 4 x 1185 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia
studia stacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok5100 zł 4 x 1275 zł
rok5220 zł 4 x 1305 zł
Zarządzanie w ochronie zdrowia
studia niestacjonarne
opłata za semestropłata za semestr w 4 ratach
rok4620 zł 4 x 1155 zł
rok4740 zł 4 x 1185 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 20€.*

 • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
  • Wpłaty w złotówkach:
   Santander Bank Polska SA 
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
   WBKPPLPPXXX
  • Wpłaty w euro:
   Santander Bank Polska SA
   Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
   PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
   WBKPPLPPXXX
  Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

Istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej kartą w Biurze Rekrutacji.

 

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.