kierunek:

Zarządzanie online

Informacje o kierunku

wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy polski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów online

Limit miejsc 30 -  studia online
30 – (liczba wolnych miejsc – 23)

Rekrutacja trwa

Opis kierunku

Studia asynchroniczne (online) skierowane są do osób, które chcą studiować… po swojemu!

Nie znajdziesz na nich co tygodniowych czy co dwutygodniowych zjazdów. Nasze studia kierujemy do osób, które z różnych przyczyn nie mogą studiować w trybie stacjonarnym czy niestacjonarnym, mieszkają za granicą, często podróżują, czy takich, których sytuacja życiowa nie pozwala na regularne i uczestniczenie w zajęciach w siedzibie Uczelni. Będziesz mógł się uczyć wszędzie, w pociągu, samolocie, metrze i w jakimkolwiek innym miejscu oraz w dogodnym dla siebie czasie. Na Uczelni pojawisz się tylko na spotkaniu organizacyjnym w dniach 21-22 października  2023 (sobota-niedziela), a później dopiero na sesji egzaminacyjnej kończącej dany semestr!

Jak widzisz, taka forma studiów to oszczędność czasu i pieniędzy, a także ogromna szansa na zdobycie wyższego wykształcenia w dogodny dla Ciebie sposób!

Osoby studiujące na tym kierunku będą pełnoprawnymi studentami, otrzymają legitymacje studencką oraz będą mogły ubiegać się o stypendia i zapomogi.

Proces kształcenia realizowany jest przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość, zaś zaliczenia/egzaminy i obrona pracy dyplomowej odbywa się na Uczelni. Sposoby realizacji zajęć dydaktycznych przyjmują różne formy – nagrane online wykłady do obejrzenia w dowolnym dla Ciebie momencie, analiza indywidualnych i grupowych case study ukazujących konkretne zagadnienia o charakterze problemowym, samodzielne i grupowe prace projektowe rozwiązujące ważne problemy natury zarządczej, czy w końcu pogłębione asynchroniczne dyskusje problemowe na wybrane przez wykładowcę i przez Was tematy.

Studiując kierunek Zarządzanie w formie asynchronicznej (online) nabędziesz wszystkie niezbędne elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Nauczysz się planować, kierować, koordynować i kontrolować procesy zachodzące w organizacjach różnych typów. Zyskasz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, zarządzania marketingowego czy zarządzania jakością.

Będziesz mógł także pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie jednej z dwóch do wyboru specjalności: 

  • Marketing interaktywny;
  • Innowacje i przedsiębiorczość.

Przedmioty specjalnościowe:

Program studiów


dr Adrian Chojan

Kierownik kierunku

dr Adrian Chojan
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania ds. naukowych i operacyjnych, Dyrektor Programu Stosunki Międzynarodowe - studia polskojęzyczne

Absolwent studiów MBA, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, posiada doświadczenie z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi.

Studiuj na Łazarskim

Zarejestruj się

Kadra

Opłata za studiana rok akademicki 2023/2024

0.000.000.005700.000.00TablePolish
Zarządzanie online
studia online
rok rok rok
8 rat 8 x 1425 zł 8 x 1515 zł 8 x 1605 zł
2 raty 2 x 5700 zł 2 x 6060 zł 2 x 6420 zł
1 rata11400 zł12120 zł12840 zł
Zarządzanie online
studia online
8 rat2 raty1 rata
rok 8 x 1425 zł2 x 5700 zł11400 zł
rok 8 x 1515 zł2 x 6060 zł12120 zł
rok 8 x 1605 zł2 x 6420 zł12840 zł

Rekrutacja

Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

  • Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Zostań naszym studentem

Zarejestruj się