Studia polskojęzyczne

Studia jednolite magisterskie

Lekarski

 • stacjonarne
Wydział Medyczny

Prawo

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Wydział Prawa i Administracji

Studia I stopnia

Administracja

 • niestacjonarne
Wydział Prawa i Administracji

Ekonomia

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Finanse i rachunkowość

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia II stopnia

Ekonomia

 • niestacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Prawo w biznesie

 • niestacjonarne
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji

Zarządzanie

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia anglojęzyczne

Studia I stopnia

Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Economics

 • stacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Management

 • stacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia II stopnia

Wydział Prawa i Administracji
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Economics

 • stacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Management

 • stacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia podyplomowe

Współczesny rynek pracy wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dlatego przygotowaliśmy szeroką ofertę kształcenia dla osób pracujących. Zdobądź nowe specjalistyczne kompetencje i rozwijaj swoja karierę.

Sprawdź ofertę

Seminarium doktoranckie

W roku akademickim 2019/2020 na dotychczasowych zasadach kontynuowane będzie seminarium doktoranckie dla obecnych doktorantów, którzy realizują je na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Sprawdź ofertę

Kursy języków obcych

W Łazarskim możesz uczyć się aż 5 języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, polski i rosyjski) na wszystkich poziomach zaawansowania. Możesz także zdobyć certyfikaty językowe: TOLES, TOEIC oraz LanguageCert. Programy nauczania poddawane są kontroli jakości i opracowywane w każdym semestrze dla konkretnych grup.

Sprawdź ofertę

Kursy języka polskiego

Centrum prowadzi kursy, w których może uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego. Prowadzone zajęcia są skierowane do osób, które chcą się uczyć systematycznie, jak i tych, które dysponują niewielkim czasem na naukę.

Sprawdź ofertę

Kursy przygotowawcze w języku angielskim

Chcesz studiować po angielsku, ale zastanawiasz się, czy znasz ten język na wystarczającym poziomie? Kursy przygotowawcze pomogą Ci osiągnąć wymagany poziom B2. Dobierz kurs do swoich aktualnych umiejętności.

Sprawdź ofertę