Wybierz studia wyższe

Pozostała oferta

Studia wyższe
Brak wyników spełniających kryteria.

Zmień kryteria wyszukiwania studiów

Prawo


Prawo

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
jednolite studia magisterskie Wydział Prawa i Administracji

Lekarski


Lekarski

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
jednolite studia magisterskie Wydział Medyczny

Pielęgniarstwo


Pielęgniarstwo

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia I stopnia Wydział Medyczny

Ekonomia


Data Science w ekonomii
Specjalność na kierunku Ekonomia

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Ekonomia zrównoważonego rozwoju
Specjalność na kierunku Ekonomia

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Biznes międzynarodowy i uwarunkowania globalne
Specjalność na kierunku Ekonomia

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Finanse i bankowość
Specjalność na kierunku Ekonomia

lazarskiStudiesMode:niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • niestacjonarne
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Wywiad gospodarczy i Big Data
Specjalność na kierunku Ekonomia

lazarskiStudiesMode:niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • niestacjonarne
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Economics


Economics
Specjalność na kierunku Economics

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Economics

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Business Economics (dwa dyplomy)

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

International Business Economics (dwa dyplomy)

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Data Science in Economics


Data Science in Economics

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Technologie finansowe


Prawo nowoczesnych finansów
Specjalność na kierunku Technologie finansowe

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zdecentralizowane finanse
Specjalność na kierunku Technologie finansowe

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zdecentralizowane technologie i AI
Specjalność na kierunku Technologie finansowe

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

International Relations


International Relations (dwa dyplomy)

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

International Relations and European Studies (dwa dyplomy)

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

European Studies
Specjalność na kierunku International Relations

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Diplomacy
Specjalność na kierunku International Relations

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Diplomacy
Specjalność na kierunku International Relations

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

European Administration
Specjalność na kierunku International Relations

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Geopolitics: Energy and Cyber Security
Specjalność na kierunku International Relations

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Leadership and Statecraft
Specjalność na kierunku International Relations

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Law in International Relations and Business


Law in International Relations and Business

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji

Prawo w IT


Prawo w IT

lazarskiStudiesMode:niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji

Prawo w biznesie


Prawo w biznesie

lazarskiStudiesMode:niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia II stopnia Wydział Prawa i Administracji

Zarządzanie


Marketing interaktywny
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

E-Commerce
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Innowacje i przedsiębiorczość
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie w branży gier wideo
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie w sporcie
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie projektami
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Sztuczna inteligencja w biznesie
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Digital business
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie w branży IT
Specjalność na kierunku Zarządzanie

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie online

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • online
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Management


Airline Management
Specjalność na kierunku Management

lazarskiStudiesMode:jeden zjazd w semestrze (jedno spotkanie w Biurze Zarządu IATA w Genewie) / pozostałe zajęcia online w weekendy
lazarskiStudiesLanguage:en

 • hybrydowe
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Financial Management
Specjalność na kierunku Management

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

IT Management
Specjalność na kierunku Management

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Marketing Management
Specjalność na kierunku Management

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

E-Commerce Management
Specjalność na kierunku Management

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Strategic Leadership Management
Specjalność na kierunku Management

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Big Data Management
Specjalność na kierunku Management

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Marketing Management
Specjalność na kierunku Management

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia II stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Aviation Law and Professional Pilot Licence


Aviation Law and Professional Pilot Licence

lazarskiStudiesMode:stacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:en

 • stacjonarne
studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji

Finanse i rachunkowość


Bankowość i usługi finansowe
Specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Finanse przedsiębiorstw
Specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Kontrola finansowa i audyt
Specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Fin Tech i kryptowaluty
Specjalność na kierunku Finanse i rachunkowość

lazarskiStudiesMode:stacjonarne, niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • stacjonarne
 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania

Administracja


Administracja

lazarskiStudiesMode:niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji

Administrowanie ruchem lotniczym
Specjalność na kierunku Administracja

lazarskiStudiesMode:niestacjonarne
lazarskiStudiesLanguage:pl

 • niestacjonarne
studia I stopnia Wydział Prawa i Administracji

Studia podyplomowe

Współczesny rynek pracy wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dlatego przygotowaliśmy szeroką ofertę kształcenia dla osób pracujących. Zdobądź nowe specjalistyczne kompetencje i rozwijaj swoja karierę.

Sprawdź ofertę

Seminarium doktoranckie

W roku akademickim 2022/2023 na dotychczasowych zasadach kontynuowane będzie seminarium doktoranckie dla obecnych doktorantów, którzy realizują je na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Sprawdź ofertę

Kursy języków obcych

W Łazarskim możesz uczyć się aż 5 języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, polski i rosyjski) na wszystkich poziomach zaawansowania. Możesz także zdobyć certyfikaty językowe: TOLES, TOEIC oraz LanguageCert. Programy nauczania poddawane są kontroli jakości i opracowywane w każdym semestrze dla konkretnych grup.

Sprawdź ofertę

Kursy języka polskiego

Centrum prowadzi kursy, w których może uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego. Prowadzone zajęcia są skierowane do osób, które chcą się uczyć systematycznie, jak i tych, które dysponują niewielkim czasem na naukę.

Sprawdź ofertę

Kursy przygotowawcze w języku angielskim

Chcesz studiować po angielsku, ale zastanawiasz się, czy znasz ten język na wystarczającym poziomie? Kursy przygotowawcze pomogą Ci osiągnąć wymagany poziom B2. Dobierz kurs do swoich aktualnych umiejętności.

Sprawdź ofertę