Studia polskojęzyczne

Studia jednolite magisterskie

Lekarski

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Medyczny

Prawo

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Prawa i Administracji

Studia I stopnia

Pielęgniarstwo

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Medyczny

Administracja

 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Prawa i Administracji

Ekonomia

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Finanse i rachunkowość

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Zarządzanie w branży gier wideo
Specjalność na kierunku Zarządzanie

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Prawa i Administracji

Studia II stopnia

Ekonomia

 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Prawo w biznesie

 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Prawa i Administracji

Prawo w samorządzie terytorialnym

 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Prawa i Administracji

Zarządzanie

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
 • niestacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia anglojęzyczne

Studia I stopnia

Aviation Law and Professional Pilot Licence

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Prawa i Administracji

Law in Business Management

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Prawa i Administracji

Law in International Relations

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Prawa i Administracji

Business Economics (dwa dyplomy)

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Economics

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

International Relations

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Management

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Finance and Accounting

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia II stopnia

Law in International Relations

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Prawa i Administracji

International Business Economics (dwa dyplomy)

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

International Relations (dwa dyplomy)

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Economics

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

International Relations

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Management

 • stacjonarne
  (rekrutacja zakończona)
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia podyplomowe

Współczesny rynek pracy wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Dlatego przygotowaliśmy szeroką ofertę kształcenia dla osób pracujących. Zdobądź nowe specjalistyczne kompetencje i rozwijaj swoja karierę.

Sprawdź ofertę

Seminarium doktoranckie

W roku akademickim 2019/2020 na dotychczasowych zasadach kontynuowane będzie seminarium doktoranckie dla obecnych doktorantów, którzy realizują je na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Sprawdź ofertę

Kursy języków obcych

W Łazarskim możesz uczyć się aż 5 języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, polski i rosyjski) na wszystkich poziomach zaawansowania. Możesz także zdobyć certyfikaty językowe: TOLES, TOEIC oraz LanguageCert. Programy nauczania poddawane są kontroli jakości i opracowywane w każdym semestrze dla konkretnych grup.

Sprawdź ofertę

Kursy języka polskiego

Centrum prowadzi kursy, w których może uczestniczyć każda osoba zainteresowana nauką języka polskiego. Prowadzone zajęcia są skierowane do osób, które chcą się uczyć systematycznie, jak i tych, które dysponują niewielkim czasem na naukę.

Sprawdź ofertę

Kursy przygotowawcze w języku angielskim

Chcesz studiować po angielsku, ale zastanawiasz się, czy znasz ten język na wystarczającym poziomie? Kursy przygotowawcze pomogą Ci osiągnąć wymagany poziom B2. Dobierz kurs do swoich aktualnych umiejętności.

Sprawdź ofertę