kierunek:

Aviation Law and Professional Pilot Licence

Informacje o kierunku

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów stacjonarne

I miejsce w rankingu
wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej

Czołowe miesca w zestawieniach
Perspektyw i Rzeczpospolitej

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Nadajemy stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego

Opis kierunku

Już od pierwszego roku studiów zapewniamy praktyki, które będą odbywać się w profesjonalnym ośrodku szkolenia pilotów - Goldwings Flight Academy.

Ośrodek posiada certyfikat APPROVAL wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zezwalający na prowadzenie szkoleń pilotów.

  • Program studiów dopasowaliśmy do współczesnych wymagań rynku pracy.
  • Uczymy teorii i praktyki niezbędnej do uzyskania licencji pilota samolotowego liniowego ATPL (A).
  • Koncentrujemy się na prawnych aspektach lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej i na świecie, których znajomość pozwoli w przyszłości wykonywać zawód pilota, a także przygotuje do pracy w organach i instytucjach lotnictwa cywilnego.

Model kształcenia

Jeśli nie pilotaż, to co?

Życie pisze niekiedy bardzo skomplikowane scenariusze. Czasem ze względu na nagłe pogorszenie stanu zdrowia czy zdarzenia losowe piloci nie mogą wykonywać swojego wymarzonego zawodu. Wychodzimy z założenia, że każdy powinien zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych sytuacji życiowych i zdobyć wyższe wykształcenie. Z taką myślą tworzyliśmy nowy kierunek studiów. Dzięki solidnym podstawom prawa lotniczego przygotujemy Cię nie tylko do wykonywania zawodu pilota, ale także do pracy w organach i instytucjach lotnictwa cywilnego.

Kariera po studiach

Latanie to nie wszystko.

Zawód pilota wymaga także ogromnej wiedzy teoretycznej, dlatego podczas zajęć nauczymy Cię m.in. procedur kontroli ruchu lotniczego, ogólnej wiedzy o samolocie, meteorologii, planowania, wykonywania i monitorowania lotu, nawigacji, procedur operacyjnych, łączności, zasad lotu.

Pewna praca po studiach.

Firma Boeing przewiduje, że do 2037 roku potrzebnych będzie ponad 635 tysięcy nowych pilotów, w tym w samej tylko Europie ponad 146 tysięcy. Po ukończeniu studiów będziesz mógł rozpocząć karierę na międzynarodowym rynku przewozów lotniczych, w liniach lotniczych na całym świecie m.in. jako Pierwszy Oficer czy Compliance Officer.

Kadra

Opłata za studia

Aviation Law and Professional Pilot Licence
studia anglojęzyczne
opłata za semestr
rok rok rok
stacjonarne
12 000,00 €

12 000,00 €

13 000,00 €

Jak zostać studentem

Sprawdź zasady kwalifikacji i wymagane dokumenty

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.*

*Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna.

Otrzymasz skierowanie na badania, które należy wykonać przed przyjęciem na studia.

Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.