kierunek:

Law in Business Management

Informacje o kierunku

wydział Wydział Prawa i Administracji

typ studiów studia I stopnia

język podstawowy angielski

czas trwania studiów3  lata

Forma studiów stacjonarne

I miejsce w rankingu
wydziałów prawa Dziennika Gazety Prawnej

Czołowe miesca w zestawieniach
Perspektyw i Rzeczpospolitej

Ocena wyróżniająca Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Nadajemy stopień naukowy doktora oraz doktora habilitowanego

Opis kierunku

Program studiów na kierunku Prawo dla menedżerów dostosowywany jest do aktualnych wymogów rynku pracy. Program jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania studentów z Europy i spoza niej, łącząc solidne podstawy prawnicze z kluczowymi aspektami zarządzania.

Jako student Prawa dla Menedżerów:

 • Poznasz podstawy zarządzania przedsiębiorstwami, finansami i zasobami ludzkimi;
 • Zapoznasz się z najważniejszymi regulacjami prawnymi, kluczowymi dla odpowiedniego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa;
 • Dowiesz się, jak przekuć pomysł w realną, odnoszącą sukcesy działalność dzięki analizie przypadków konkretnych przedsiębiorstw; 
 • Zwiększysz swoje umiejętności w dziedzinie prawa gospodarczego dzięki organizacji konferencji akademickich i członkostwie w kołach naukowych;
 • Zyskasz doświadczenie w pracy w międzynarodowym otoczeniu poprzez codzienny kontakt ze studentami z całego świata;
 • Będziesz się uczyć od najlepszych – nasi wykładowcy to uznani naukowcy oraz doświadczeni praktycy;
 • Skorzystasz z szerokiej gamy oferowanych przez Uczelnię praktyk organizowanych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa, ambasady, urzędy państwowe i naszych partnerów biznesowych.

  Kariera po studiach

  • wewnętrzni prawnicy w działach prawnych przedsiębiorstw
  • międzynarodowe korporacje
  • międzynarodowe kancelarie prawnicze
  • agencje konsultingowe i rekrutacyjne
  • podmioty non-profit
  • banki i instytucje finansowe

  Kadra

  Opłata za studia

  Law in Business Management
  studia anglojęzyczne
  opłata za semestr
  rok rok rok
  stacjonarne6 600,00 zł
  1 590,00 €
  6 720,00 zł
  1 620,00 €
  6 870,00 zł
  1 650,00 €

  Jak zostać studentem

  Sprawdź zasady kwalifikacji na wybranym kierunku

  Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

  Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł lub 19€.

  • Opłatę należy uiścić na konto uczelni:
   • Wpłaty w złotówkach:
    Santander Bank Polska SA 
    Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
    PL56 1910 1048 2209 0006 3981 0003
    WBKPPLPPXXX
   • Wpłaty w euro:
    Santander Bank Polska SA
    Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
    PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
    WBKPPLPPXXX
  • Przy wpłacie należy podać imię, nazwisko i numer rekrutacyjny.

  • Opłatę rekrutacyjną można również uiścić gotówką w kasie na terenie Uczelni lub kartą płatniczą w Biurze Rekrutacji.

  Absolwenci studiów wyższych i podyplomowych Uczelni Łazarskiego zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.

  *Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jest zwracana w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

  Dostarcz dokumenty do Biura Rekrutacji

  Poczekaj na decyzję o przyjęciu na studia.


  Potrzebujesz zakwaterowania? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

  Inne kierunki, które mogą Cię zainteresować